Jest wezwanie na akcje Banku BPH po 31,18 zł za sztukę

Omawiane walory: ,

Wezwanie jest częścią transakcji dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI. Zapisy obejmują ponad 50 mln akcji i będą przyjmowane od 1 sierpnia w placówkach BM Alior Banku. 

Alior Bank wezwał do sprzedaży 50.600.821 akcji Banku BPH, stanowiących 66 proc. kapitału i ogólnej liczb głosów na walnym. Zaproponowana cena to 31,18 zł i odpowiada średniemu kursowi z ostatnich sześciu miesięcy. Wtorkowy kurs odniesienia na giełdzie to 30,99 zł.

Zapisy będą przyjmowane od 1 do 16 sierpnia w 45 placówkach BM Alior Banku lub korespondencyjnie. Minimalny próg dojścia wezwania do skutku został określony na 39.288.005 akcji, tj. 51,24 proc. ogólnej liczby akcji i głosów. Jeżeli po zakończeniu wezwania Alior Bank oraz Grupa GE będą posiadały łącznie co najmniej 90 proc. akcji Banku BPH, Alior zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu (squeeze-out) mniejszościowych akcjonariuszy Banku BPH.

Wezwanie jest częścią transakcji dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI. Grupa GE posiadająca 87,23 proc. akcji banku zobowiązała się pod pewnymi warunkami sprzedać w wezwaniu określoną liczbę akcji za łączną cenę 1,225 mld zł, przy czym łączna cena może jeszcze podlegać korektom. Ostateczna liczba akcji nabywanych przez Alior Bank od Grupy GE zostanie ustalona poprzez podzielenie łącznej ceny (po ewentualnych korektach) przez cenę za jedną akcję, tj. 31,18 zł. Bez względu na wspomniane ewentualne korekty, cena za jedną akcję w wezwaniu dla Grupy GE nie będzie wyższa niż cena za jedną akcję dla pozostałych akcjonariuszy Banku BPH. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez Alior Bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

(Fot. DP/stockwatch.pl)

(Fot. DP/stockwatch.pl)

Alior ma za sobą nową emisję akcji z prawem poboru. W sumie bank uplasował papiery o łącznej wartości 2,2 mld zł. Cel emisji to sfinansowanie zakupu wydzielonej części Banku BPH oraz wzmocnienie kapitałów własnych połączonego banku. W wyniku przejęcia wydzielonej części Banku BPH, Alior Bank awansuje na 9. pozycję największych banków w Polsce pod względem posiadanych aktywów. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2016 r. Obecnie aktywa banku wynoszą 42 mld zł, co plasuje bank na 11. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej na koniec 2015 r. >> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Alior Banku

wykres_alior

wykres_bph

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Alior, bankbph, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Alior Bank może uniknąć kary za aferę W Investments

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na ALIOR Bank dwóch kar pieniężnych w łącznej kwocie 10 mln zł oraz umorzył postępowanie prowadzone przez KNF w tej sprawie. Wyrok nie jest prawomocny.

 • Alior Bank z negatywną perspektywą ratingu kredytowego

  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego ALIOR Banku ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB. Zmiana jest związana z prognozowanym negatywnym wpływem kryzysu związanego z epidemią Covid-19 oraz dokonanej przez RPP serii obniżek stóp procentowych NBP na wyniki finansowe banku.

 • Alior Bank przejmuje Ruch za 1 zł

  ALIOR Bank podpisał z Lurena Investments przedwstępną umowę, w ramach której nabędzie 100 proc. udziałów w kapitale Ruchu za cenę 1 zł. Równolegle bank zawarł umowę inwestycyjną z Orlenem, PZU oraz PZU Życie, zgodnie z którą płocki koncern obejmie pozycję podmiotu dominującego w akcjonariacie Ruchu.

 • Banki dołują WIG20, gorąco na CD Projekcie, Aliorze i PZU Lepsze od prognoz wyniki CD Projektu nie uratowały warszawskiej giełdy. Piątkowa sesja rozpoczęła się od spadków. Indeksy w dół ściągają przede wszystkim banki, PZU i pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych.
 • Haitong Bank jeszcze mocniej przyciął wycenę Alior Banku

  Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku, w raporcie z 8 maja utrzymała rekomendację sprzedaj dla ALIOR Banku, ale cenę docelową obniżyła z 24,90 zł do 11,40 zł.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR