Kredyt Inkaso chce zaoferować inwestorom detalicznym obligacje

Omawiane walory:

Kredyt Inkaso w związku z ustanowieniem publicznego programu emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 150 mln zł złożył prospekt emisyjny do KNF.

kredytinkaso, obligacje, emisja,

Kredyt Inkaso złożył prospekt emisyjny do KNF

– Spodziewamy się korzystnej koniunktury na rynku wierzytelności w 2021 r. Zakładamy wzrost podaży portfeli NPL oraz dalszą racjonalizację cen portfeli. Będziemy chcieli zainwestować gotówkę, którą generujemy, stąd decyzja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz złożeniu prospektu emisyjnego. Celem emisji będzie refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz finansowanie działalności spółek zależnych, w tym inwestycyjnej. Obligacje mogą zostać zaoferowane zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i detalicznym. Pierwsze sześć miesięcy roku obrotowego 2020/21, kiedy wypracowaliśmy blisko 10 mln zł zysku netto, pokazują, że podjęte przez nas działania zmierzające do uporządkowania organizacji przynoszą zamierzony efekt – komentuje Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

Ustanowiony publiczny program emisji niezabezpieczonych obligacji będzie ważny przez 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Możliwa jest emisja papierów dłużnych w złotym lub euro. Kredyt Inkaso rozważy wprowadzenie obligacji do obrotu giełdowego. Wartość bilansowa portfeli wierzytelności grupy wyniosła na koniec września 2020 r. 612,2 mln zł. Wartość ERC (szacowane przyszłe wpłaty od dłużników) dla 180 miesięcy wynosi 1,3 mld zł.

Kredyt Inkaso z rynkiem papierów dłużnych związany jest od wielu lat. Dotychczas spółka wyemitowała kilkadziesiąt serii obligacji o łącznej wartości 1,196 mld zł, wykupując w terminie walory za 873 mln zł. Na koniec września 2020 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 26,3 mln zł, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego wynosił 1,88x. Grupa wykupiła w terminie obligacje serii D1 w październiku 2020 r. Zapadalność kolejnych serii długu jest dostosowana do planowanych odzysków. W ciągu ostatnich dwóch lat grupa spłaciła obligacje o wartości nominalnej 188 mln zł i znacząco obniżyła zadłużenie netto.

Grupa realizuje zakupy portfeli wierzytelności pochodzących z różnych sektorów, przede wszystkim bankowego, telekomunikacyjnego oraz pożyczek konsumenckich. Oprócz Polski, Kredyt Inkaso działa także w Rumunii, Rosji, Bułgarii i Chorwacji. Wartość bilansowa wierzytelności nabytych za granicą wyniosła 168,5 mln zł na koniec września 2020 r., co stanowi 28 proc. wartości portfeli ogółem (udział Polski wyniósł 72 proc. wartości portfeli ogółem).

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o kredytin)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR