PBG miało ćwierć miliarda straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r.

Omawiane walory:

PBG w restrukturyzacji odnotowało 250,44 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 4 275 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

pbg, akcje, wyniki,

PBG miało ćwierć miliarda straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r.

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie PBG odnotowało 392,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 4 477,67 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 146,71 mln zł wobec 4273,09 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,13 mln zł w 2021 r. wobec 0,25 mln zł rok wcześniej.

– W związku z zamierzonym celem postępowania sanacyjnego jakim jest zawarcie układu o charakterze likwidacyjnym, jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020, tak samo jak za rok 2019, zostały sporządzone przy założeniu braku kontynuacji działalności, a to z kolei wpłynęło na dokonanie fundamentalnej zmiany zasad rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Zmiany te uwzględnione zostały w sprawozdaniach, które Państwu przekazujemy i istotnie wpłynęły na prezentowane dane finansowe w rachunku zysków i strat, wycenę majątku oraz zobowiązań spółki i grupy kapitałowej PBG – napisali zarządca PBG w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Bartosz Sierakowski oraz wiceprezes PBG w restrukturyzacji Maciej Stańczuk w liście dołączonym do raportu.

>> POLECAMY: Jak inwestować na giełdzie (ze StockWatch.pl)?

Wymienili m.in. zasadę zakwalifikowania jako działalności zaniechanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym: 1. działalności spółki PBG, 2. działalności grupy kapitałowej Rafako, 3. działalności prowadzonej przez spółki zależne będące właścicielami biurowca Skalar Office Center oraz hotelu Hampton by Hilton.

– Takie podejście jest związane z zawieszeniem działalności operacyjnej PBG i jej docelowym wygaszeniu oraz przeznaczeniem wszystkich aktywów do sprzedaży. Z tego też względu wyniki grupy kapitałowej PBG za lata 2020 i 2019 są nieporównywalne z wynikami prezentowanymi we wcześniejszych okresach. To samo dotyczy wyników jednostkowych spółki PBG – napisali dalej.

Grupa PBG w restrukturyzacji świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o PBG)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR