PBKM miał 5,4 mln zł zysku netto w III kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

Największy bank komórek macierzystych w Europie zanotował spadek zysków i wzrost przychodów. Spółka w kolejnych kwartałach planuje wykorzystać sprzyjającą sytuację na rynku i zwiększyć tempo akwizycji.

pbkm, polski, bank, komórek, macierzystych

Fot. Screenshot z materiału promocyjnego Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

Polski Bank Komórek Macierzystych odnotował 5,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 14,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny spadł r/r z 18 mln zł do 4,71 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły z blisko 40 mln do 48,3 mln zł.

Po trzech kwartałach br. największy bank komórek macierzystych w Europie wypracował 138,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (+21,3 proc.), 22,1 mln zł zysku EBITDA (skorygowany o zdarzenia jednorazowe), wobec 32 mln zł skorygowanej EBITDA. Na poziomie skorygowanego zysku netto spółka miała 15,5 mln zł, wobec 20,1 mln zł przed rokiem.

– Po trzech kwartałach tego roku zanotowaliśmy solidny wzrost przychodów o ponad 20 proc., który jest efektem wzrostu organicznego i konsolidacji wyników przejętych spółek. W ostatnim czasie dynamicznie zwiększyliśmy skalę biznesu poprzez przejęcia w Europie oraz ponieśliśmy wyższe nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ujmowane niemal w całości wg. ostatnich zaleceń KNF w rachunku zysku i strat. Działania te generują wyższe koszty działalności operacyjnej i wpływają negatywnie na poziom marż. Wprowadziliśmy w trzecim kwartale tego roku szereg działań operacyjnych, które wpłynęły na poprawę marży i wypracowanie zdecydowanie lepszych wyników w porównaniu do drugiego kwartału tego roku. W efekcie w trzecim kwartale 2019 r. raportowana EBITDA wzrosła do 8 mln zł i była dwukrotnie wyższa niż w drugim kwartale 2019 roku. Liczymy na to, że czwarty kwartał pod względem rentowności może być podobny do trzeciego, ale wypracowanie na koniec roku porównywalnego poziomu rentowności jak w latach poprzednich, może być trudne do osiągnięcia – mówi Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i prezes PBKM.

– Nadal będziemy nasze działania koncentrować na inwestycjach w rozwój biznesu, zarówno organicznie jak i przez akwizycje. Planujemy nawet zwiększyć tempo przejmowania konkurentów, aby wykorzystać sprzyjającą sytuację na rynku. W perspektywie krótkoterminowej przejęcia będą miały wpływ na poziom rentowności, ale patrząc długoterminowo działania te powinny pozytywnie odzwierciedlać się na naszych wynikach w przyszłości – dodaje Jakub Baran.

>> Promocja: tylko do końca listopada 12 miesięcy abonamentu w cenie 6! >> Sprawdź co zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Przychody w 1-3Q 2019 r. w podziale na segmenty działalności:

1. Rynek bankowania tkanek popłodowych B2C – obejmujący swoim zakresem działalność związaną z kompleksowym świadczeniem usług w zakresie preparatyki i przechowywania materiałów biologicznych dla klientów indywidualnych;
– w segmencie B2C sprzedaż wyniosła w 115,8 mln zł, wzrost o 15,6 proc. w porównaniu do przychodów segmentu B2C w okresie 1-3Q 2018 r.
2. Rynek bankowania tkanek popłodowych B2B obejmujący swoim zakresem działalność związaną ze świadczeniem usług w zakresie preparatyki i/lub przechowywania materiałów biologicznych dla partnerów biznesowych;
– w segmencie B2B sprzedaż wyniosła ponad 10,3 mln zł, o 8,7 mln zł więcej niż w okresie 1-3Q 2018 r.
3. Działalność R&D – swym zakresem obejmuje działalność Grupy w zakresie prowadzonych badań badawczo-rozwojowych.
– w segmencie R&D, Grupa nie wykazuje jeszcze przychodów, natomiast koszty w okresie 1-3Q 2019 r. wyniosły 5,3 mln zł, a po odjęciu otrzymanych w tym okresie dotacji wydatki netto w tym obszarze wynosiły 3 mln zł. Grupa PBKM zakłada, że łączna kwota wydatków netto związanych z działalnością R&D w 2019 roku wyniesie ok. 5 mln zł.

Ponadto Grupa PBKM generuje również przychody z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych (ATMP), które w okresie trzech kwartałów 2019 roku wyniosły 8,5 mln zł. Przychody z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów ATMP na bazie komórek macierzystych oraz ich wykorzystania w eksperymentalnych terapiach komórkowych były w okresie trzech kwartałów 2019 roku niższe od wypracowanych w okresie 1-3Q 2018 roku. Spadek wynika z braku zamówień od jednego partnera, z którym Grupa PBKM współpracowała w ubiegłym roku.

Grupa PBKM pozyskała o 22 proc. więcej nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łącznie Grupa PBKM w ciągu 9 miesięcy 2019 roku pozyskała 19.298 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C, wobec 15.822 próbek krwi pępowinowej lub tkanek pozyskanych w ciągu 9 miesięcy 2018 roku.

– Uzyskany wzrost jest przede wszystkim wynikiem dokonanych akwizycji, ale również w niewielkim stopniu zwiększenia sprzedaży organicznie. Warto podkreślić, że w okresie trzech kwartałów tego roku, w ujęciu bez przejętych ostatnio spółek, o 5,2 proc. wzrosła liczba pozyskanych organicznie próbek w segmencie B2C. Na koniec września br. w laboratoriach Grupy FamiCord przechowywanych było ponad 442 tys. wszystkich próbek biologicznych, co daje nam pozycję niekwestowanego lidera rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie i prawdopodobnie pozwoli na poprawienie naszej pozycji na świecie z 5 na 4 – mówi Jakub Baran.

Na koniec września 2019 r. Grupa PBKM w segmencie B2C przechowywała 301 087 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, o 85,3 proc. więcej niż na koniec września ubiegłego roku.

Razem w segmentach B2C i B2B na koniec września 2019 roku liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w Grupie PBKM wzrosła do 327.674, co oznacza wzrost o 86,6 proc. w porównaniu do stanu na koniec września 2018 r.

Ponadto w ramach zawartej umowy z Cryo-Save AG, dotyczącej przechowywania wszystkich preparatów komórek macierzystych należących do Cryo-Save, Grupa PBKM przechowuje we własnych laboratoriach materiał biologiczny ponad 240 tys. rodzin.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT PBKM, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR