Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji ponad 3,5 mln nowych akcji po 62 zł/szt.

Omawiane walory:

Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych zdecydowali o emisji akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora tj. Active Ownership Fund. Cenę emisyjną jednego waloru ustalono na 62 zł, co daje łączną wartość emisji 218 mln zł.

pbkm, polski, bank, komórek, macierzystych, emisja, akcji

Fot. Screenshot z materiału promocyjnego Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

Kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę 1.761.352,50 zł tj. z kwoty 2.840.891 zł do kwoty 4.602.243,5 zł poprzez emisję 3.522.705 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Emisja nowych akcji zostanie przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Oferta objęcia nowych akcji zostanie skierowana wyłącznie do obecnego akcjonariusza spółki, tj. Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, w zamian za wkład pieniężny o wartości odpowiadającej łącznej cenie emisyjnej za wszystkie nowe akcje. Umowa subskrypcji w ramach subskrypcji prywatnej ma zostać zawarta pomiędzy spółką a inwestorem do 31 grudnia 2019 r.

Cena emisyjna jednej nowej akcji wyniesie 62 zł, a łączna cena emisyjna za wszystkie nowe akcje wyniesie 218.407.700 zł.
Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Na początku września br. fundusz Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS – największy dotychczas akcjonariusz Polskiego Banku Komórek Macierzystych zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie PBKM do 31,62 proc. udziału w ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki z 19,75 proc. Transakcje zostały przeprowadzone przez Active Ownership Fund w dniach od 3 do 5 września 2019 r. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Projekt uchwały zakładający podwyższenie kapitału zakładowego o emisję akcji serii M, która została dziś przegłosowana, był zgłoszony przez uprawnionego akcjonariusza spółki, tj. Active Ownership Fund.

– Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do naszego największego akcjonariusza stanowi najszybszy i najkorzystniejszy kosztowo sposób pozyskania kapitału, który będzie istotnie wspierał realizację naszej strategii akwizycji. Pozyskanie z emisji ponad 218 mln złotych pozwoli nam na przyspieszenie tempa przejęć i wykorzystanie sprzyjającej sytuacji na rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie, który jest obecnie na etapie konsolidacji. Przypomnę, że w tym roku zrealizowaliśmy dwie akwizycje w Hiszpanii i Portugalii, na które wydaliśmy blisko 10 mln euro. Natomiast w ubiegłym roku przejęliśmy Stemlab – największy portugalski i jednocześnie piąty największy w Europie bank komórek macierzystych. Przeprowadzone akwizycje, oprócz strategicznej ekspansji w Europie Zachodniej, przyniosły nam umocnienie pozycji absolutnego lidera na europejskim rynku rodzinnego bankowania krwi. Jesteśmy w nieustannym procesie budowania coraz mocniejszej marki Grupy FamiCord oraz dynamicznych inwestycji w rozwój biznesu, zarówno organicznie jak i poprzez przejęcia – powiedział akcjonariusz i prezes PBKM Jakub Baran

– Bardzo nas cieszy zaufanie, którym została obdarzona spółka przez akcjonariusza, który pierwszy niewielki pakiet akcji PBKM nabył niewiele ponad rok temu. Od tego czasu Active Ownership Capital (AOC) wziął udział w emisji przeprowadzonej pod koniec 2018 roku i dokupił z rynku znaczące pakiety akcji. AOC to fundusz aktywistyczny – to znaczy, że jego strategia zakłada bezpośrednie zaangażowanie w budowanie wartości spółek i nastawiony na dynamiczne działanie, co bardzo nam odpowiada. Liczymy na wspólną pracę, w szczególności z wykorzystaniem sieci kontaktów AOC w krajach DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria), która powinna zaowocować wysoką stopą zwrotu dla wszystkich akcjonariuszy – dodał Baran.

Grupa PBKM prowadzi analizy potencjalnych transakcji zarówno na rynkach europejskich i poza Europą. Na liście priorytetowych celów transakcyjnych znajdują się firmy, które prowadzą działalność w zakresie rodzinnego bankowania krwi w modelu abonamentowym i przedpłaconym na rynkach gdzie PBKM jest obecny oraz na nowych rynkach. Łącznie szacowana wartość ewentualnych transakcji priorytetowych wynosi ponad 60 mln euro. W przypadku uzyskania pozytywnych analiz i ocen, przejęcia podmiotów z listy priorytetowej mogą zostać zrealizowane w perspektywie najbliższych kwartałów. Ponadto Grupa PBKM ma zidentyfikowane inne potencjalne cele przejęć w Europie i poza Europą o łącznej szacunkowej wartości około 150 mln euro, podano także.

Active Ownership Fund jest podmiotem zależnym od Active Ownership Capital S.a r.l., która jest współkontrolowana przez Active Ownership Advisors GmbH (spółka zależna od Floriana Schuhbauera) oraz przez Active Ownership Investments Ltd. (spółka pośrednio zależna, poprzez Tamlino Import & Advisory LP oraz Tamlino Investments Ltd., od Klausa Röhriga).

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT PBKM, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR