Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Pustki w kasie Brastera. Zarząd będzie negocjował nowy termin spłaty obligacji

Opublikowano: 2019-05-07 10:04:17

Omawiane walory:

Braster ocenia, że 29 maja nie będzie dysponować środkami pozwalającymi na wykup obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10,5 mln zł. Na 28 maja zwołano zgromadzenie obligatariuszy, na którym Braster chce przesunąć termin wykupu na 29 listopada 2020 r. Kurs akcji spółki spada o blisko 15 proc.

– Zarząd Braster informuje, iż w związku z przedłużającym się procesem realizacji warunków umowy o emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund, z uwagi na fakt, iż obecna sprzedaż systemu Braster nie generuje przychodów na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki, jak również z powodu niedojścia do skutku emisji akcji spółki serii K, zarząd emitenta ocenia, iż w dniu 29 maja 2019 r. spółka nie będzie dysponowała środkami pozwalającymi na wykup obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10.500.000 zł – czytamy w komunikacie.

W związku z tym spółka zwołała zgromadzenie obligatariuszy posiadających obligacje serii A na 28 maja, na którym omówią zmianę warunków emisji poprzez podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Dokonania zmiany terminu wykupu obligacji, zmiany terminu płatności odsetek i wprowadzenie mechanizmu częściowego wcześniejszego wykupu obligacji poprzez okresową amortyzację wartości nominalnej obligacji;
 2. Wyrażenia zgody na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji;
 3. Zmiany warunków emisji, w zakresie dostosowującym warunki emisji obligacji do zmian przewidzianych punktami 1) i 2) powyżej.

Dokonanie zmiany w terminie wykupu obligacji zakładać będzie przesunięcie ostatecznego terminu wykupu na dzień 29 listopada 2020 roku.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Jednocześnie zarząd zaproponował, aby do treści warunków emisji obligacji wprowadzić zapisy umożliwiające spółce wcześniejsze, częściowe amortyzowanie wartości nominalnej obligacji w każdym dniu płatności odsetek, tj. kwartalnie, począwszy od 1 września 2019 r. Amortyzacja obligacji miałaby następować poprzez zapłatę przez Braster na rzecz obligatariuszy kwoty w wysokości 5 proc. wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 6 do 7 okresu odsetkowego, 8 proc. wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 8 do 10 oraz 66 proc. wartości nominalnej obligacji, w dacie płatności odsetek dla 11 okresu odsetkowego.

Szczegółowa treść proponowanych do podjęcia uchwał oraz warunki odbycia się zgromadzenia obligatariuszy zostaną ogłoszone przez spółkę w drodze publikacji osobnego raportu bieżącego.

– W ocenie zarządu emitenta, przesunięcie terminu wykupu obligacji i umożliwienie ich okresowej amortyzacji przy jednoczesnym zaangażowaniu kapitałowym European High Growth Opportunities Securitization Fund w emitenta w postaci obejmowania kolejnych transz obligacji emitenta zamiennych na akcje, powinno pozwolić na całkowite zrealizowanie zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych w listopadzie 2016 r. – czytamy dalej.

Spółka zaznaczyła, że finansowanie ze strony European High Growth Opportunities Securitization Fund jest zależne od spełnienia określonych warunków wynikających z zawartej z nim umowy, a w konsekwencji na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie określić ostatecznej wysokości środków, jakie pozyska od funduszu.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester – innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

  - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
  - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
  - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
  - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o BRASTER)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku