Trioliet Polska kupuje od Ursusa zakład w Opalenicy

Omawiane walory:

Spółki zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży zakładu Ursusa w Opalenicy za cenę, na którą składa się kwota 6 mln zł oraz kwota stanowiąca cenę za "produkcję w toku" i "inwentarz" (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) dywizji w Opalenicy.

Ursus, restrukturyzacja,

(Fot. Ursus)

– Strony postanowiły, że płatność zostanie dokonana w następujący sposób: 90 proc. ceny zostanie zapłacone do dnia 3 marca 2020 roku, 5 proc. zostanie zapłacone po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, kolejne 5 proc. zostanie zapłacone po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych). Zgodnie z umową część środków zostanie zapłacona przez kupującego bezpośrednio na rachunki bankowe wierzycieli rzeczowych emitenta – czytamy w komunikacie.

Transakcja sprzedaży obejmuje w szczególności:

 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonych umową oraz własność posadowionych na nich budynków;
 2. ruchomości określone odrębnym załącznikiem;
 3. produkcję w toku oraz inwentarz (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) określone umową;
 4. zakład pracy, obejmujący pracowników wymienionych w odrębnym załączniku;
 5. prawa i obowiązki wynikające z zawartych ze współpracownikami umów, to jest: z umów zlecenia, o dzieło i innych umów o współpracy zawartych z przedsiębiorcami, które to umowy strony tych umów przeniosą na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży na kupującego;
 6. związane z zakładem w Opalenicy prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wymienione w odrębnym załączniku;
 7. związane z zakładem w Opalenicy należności i zobowiązania, przy czym kupujący nabędzie wyłącznie należności i zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu w Opalenicy, które zostaną umieszczone w załączniku do przyrzeczonej umowy sprzedaży, z wyłączeniem jakichkolwiek innych zobowiązań;
 8. związane z zakładem w Opalenicy licencje, zezwolenia, inne prawa własności przemysłowej (w tym wszelkie patenty i know-how) oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przez zakład w Opalenicy działalności gospodarczej oraz tajemnice przedsiębiorstwa;
 10. pozostałe materialne i niematerialne składniki przeznaczone do prowadzenia przez zakład w Opalenicy działalności gospodarczej.
>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Ursus w restrukturyzacji przed zawarciem umowy spełnił ustalony w umowie przedwstępnej warunek w postaci uzyskania promesy wierzycieli rzeczowych na zwolnienie obciążeń składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa po otrzymaniu części ceny, a także spełnił inne warunki przewidziane w umowie i wynikające z przepisów prawa.

Przeprowadzona transakcja wchodzi w zakres realizowanego planu restrukturyzacyjnego.

Celem sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu Ursus w Opalenicy jest dalsza realizacja założeń planu restrukturyzacyjnego, obejmująca ochronę słusznych interesów wierzycieli, pracowników oraz akcjonariuszy, a także samej spółki.

20 grudnia ub. r. Ursus w restrukturyzacji informował, że zawarł aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży zakładu w Opalenicy z Trioliet Polska i oddalił termin zakupu na koniec lutego 2020 roku

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ursus, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Ursus miał wstępnie 34 mln zł straty netto w I poł. 2020 r.

  URSUS w restrukturyzacji miał 34,02 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. br. wobec 11,13 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 27,29 mln zł wobec 35,3 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

 • Sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Ursusa

  Sąd wydał postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec URSUSa w restrukturyzacji. URSUS będzie chciał zaskarżyć decyzję.

 • Sąd stwierdził przyjęcie układu Ursus Dystrybucja

  Sąd Rejonowy Lublin - Wschód, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził przyjęcie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec URSUS Dystrybucja.

 • Ursus znów może stracić ochronę przed wierzycielami

  Nadzorca sądowy złożył w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec URSUSa. Jako uzasadnienie złożonego wniosku nadzorca wskazał rosnące opóźnienia w regulowaniu przez spółkę bieżących zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, co może prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli oraz niewykonania układu.

 • Akcjonariusze Ursusa zdecydują 27 sierpnia o dalszym istnieniu spółki

  Akcjonariusze URSUSa w restrukturyzacji zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 27 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki oraz o pokryciu straty netto za 2019 r., w wysokości 74,61 mln zł, z zysków z lat przyszłych.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR