WDB rozwija nowe produkty i dynamicznie poprawia wyniki finansow

Omawiane walory:

Grupa WDB wypracowała w I półroczu 2017 roku 8,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. To wynik o ponad 20 proc. lepszy niż w analogicznym okresie, kiedy Grupa osiągnęła 6,8 mln zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 80 proc. do 0,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 0,7 mln zł i był prawie 5-krotnie wyższy niż w ubiegłym roku.  

Grupa WDB osiągnęła znacznie lepsze rezultaty na wszystkich poziomach wyników, zarówno w I półroczu, jak i w samym II kwartale 2017 roku. Skonsolidowane przychody wyniosły 4,3 mln zł i były o 23 proc. wyższe niż w II kwartale 2016 r. Wynik operacyjny wyniósł 334 tys. zł, a wynik netto 270 tys. zł, wobec odpowiednio -9 tys. zł i -174 tys. zł w analogicznym okresie 2016 r.

– Wyniki wypracowane w I półroczu to zasługa ciężkiej pracy całego zespołu WDB i skutecznej realizacji przyjętej strategii rozwoju. Dzięki wdrażaniu nowych produktów oraz doskonaleniu oferty ubezpieczeniowej konsekwentnie zwiększamy przychody oraz rentowności Grupy. W tym roku istotną zmianę wydać w wyniku operacyjnym i netto, który wzrósł kilkukrotnie. To zasługa zarówno drobnych zmian organizacyjnych, jak i uzyskania odpowiedniej skali działalności Grupy – powiedział Mariusz Muszyński, prezes WDB.

W I półroczu Grupa kontynuowała realizację głównych projektów ubezpieczeniowych oraz prac w zakresie wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w produktach ubezpieczeniowych oraz ich dystrybucji. Przykładami udanych wdrożeń w tym zakresie jest nowe ubezpieczenie komunikacyjne połączone z systemem telemetrycznym czy nawiązanie współpracy w zakresie dystrybucji ubezpieczeń OC dla szkół jazdy z czołowym dostawcą oprogramowania w tej branży. Jednocześnie Grupa prowadzi i rozwija główne projekty ubezpieczeniowe, tj. ubezpieczenia dla zarządców nieruchomości, ubezpieczenia klientów korporacyjnych oraz grupowe ubezpieczenia na życie.

– WDB skupia się na rozwoju portfolio produktów ubezpieczeniowych, w szczególności dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, zarówno w produktach ubezpieczeniowych, jak i w ich sprzedaży. W II kwartale istotne działania podjęliśmy w zakresie promocji programu ubezpieczeń NNW oraz dalszego rozwoju współpracy z operatorem aplikacji stado.pl i ubezpieczenia dla krów mlecznych – dodał Mariusz Muszyński.

Skonsolidowane przepływy pieniężne w I półroczu 2017 roku wyniosły 162 tys. zł, wobec -307 tys. w I półroczu 2016 r. Dzięki temu na dzień 30 czerwca 2017 r. na kontach Grupy WDB było 5,2 mln zł. Środki te zostały już w części wykorzystane – akcjonariusze WDB otrzymali dywidendę z zysków za 2016 r. w wysokości 2,4 mln zł. Stopa dywidendy wyniosła 4,7%, a kwota wypłaty na jedną akcję 0,12 zł.

– Dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju, wdrażaniu nowych rozwiązań zwiększających sprzedaż osiągamy coraz lepsze wyniki finansowe i w konsekwencji możemy regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Wypłacona w sierpniu dywidenda była najwyższa w historii WDB. Naszym celem jest kontynuacja tego trendu i dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami w kolejnych latach – dodał Mariusz Muszyński.

Informacja prasowa, 22 sierpnia 2017 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT WDBBU, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
  • 16 najciekawszych propozycji dywidendowych marca

    W marcu kilkadziesiąt spółek z warszawskiej giełdy przedstawiło plany podziału ubiegłorocznych zysków. Sprawdziliśmy, kto złożył najciekawsze oferty swoim akcjonariuszom.

  • Rekordowe wyniki WDB w 2016 r.

    Notowany na NewConnect broker ubezpieczeniowy osiągnął w ubiegłym roku rekordowo wysokie wyniki finansowe. W 2016 r. Grupa osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 17,1 mln zł wobec 14,4 mln zł w 2015 r. Zysk netto wzrósł o 47,9 proc. r/r i wyniósł 3,1 mln zł.

  • 9 spółek, które spieszą się z dywidendami

    Wynikom za finalny kwartał 2014 roku towarzyszy licytacja na dywidendy. Zestawilismy najciekawsze propozycje spółek z głównego parkietu, dające stopę na poziomie kilku procent oraz z NewConnect, gdzie stopa dywidendy mogłaby być nawet kilkunastoprocentowa.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR