10 małych spółek na celowniku Otwartych Funduszy Emerytalnych

Omawiane walory: , , , , , , , , ,

W drugiej części cyklu firma badawcza Analizy Online przygotowała zestawienie spółek, w których OFE w trakcie 2012 roku znacznie zwiększyły swój udział w kapitale.

Na koniec 2012 roku udział spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80 w zagregowanym portfelu akcyjnym OFE wyniósł 8,7 proc. Oznacza to, że zarządzający funduszami emerytalnymi przeważają ten segment rynku o +2 pkt. proc. względem WIG, w którym spółki sWIG80 stanowią 6,7 proc.

>> Sprawdź też pierwszą część cyklu analiz funduzy przygotowanych przez Analizy Online >> 35 spółek, w których OFE siedzą tuż pod progiem 5 proc.

Rok wcześniej OFE miały bardziej sceptyczne podejście do przedstawicieli sWIG80. Ich udział w zagregowanym portfelu akcyjnym wynosił wówczas 7,9 proc., podczas gdy ich udział w WIGu wynosił 7,3 proc. Można więc powiedzieć, że obecnie fundusze emerytalne chętniej stawiają na akcje giełdowych maluchów. Na koniec grudnia 2012 roku OFE posiadały akcje 67 z 80 spółek wchodzących w skład tego indeksu.

>> Więcej bieżących analiz rynku funduszy w Polsce >> Znajdziesz w specjalistycznym portalu Analizy.pl

W wypadku aż 55 spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80, OFE zwiększyły swój udział w akcjonariacie,  z czego w 7 z nich udział OFE wzrósł o ponad +10 pkt proc. Wyraźnie jednak widać, że selektywne podejście dotyczy nie tylko emitentów, ale też poszczególnych funduszy emerytalnych.

Łącznie OFE kontrolują 27 proc. kapitału ZE PAK, który pojawił się na parkiecie dopiero jesienią zeszłego roku. Mimo sceptycznego nastawienia zarządzających funduszami do tej spółki przed jej debiutem, w ZE PAK zainwestowało 12 funduszy emerytalnych. Tylko jeden z zarządzających (ING OFE) wykazał się dużą odwagą i zdecydował się objąć w ramach oferty pakiet stanowiący 10 proc. kapitału. Do końca roku zwiększył on swój udział do 12 proc.  

W wypadku ZPUE, udział OFE w kapitale spółki wzrósł o ponad +20 pkt proc. do 29,5 proc. na koniec 2012 roku. Podczas gdy rok wcześniej akcje spółki miało w portfelach jedynie 3 OFE, obecnie liczba ta wzrosła do 5. Największy wpływ na zmianę udziału w akcjonariacie miały dwa fundusze: Amplico OFE oraz PKO BP Bankowy OFE. Pierwszy z nich już w pierwszym kwartale zgromadził pakiet dający prawo do wykonywania ponad 5 proc. głosów (8,4 proc. kapitału), stopniowo zwiększając swoje zaangażowanie w kolejnych miesiącach. Na początku grudnia ubiegłego roku zarządzający Amplico OFE nabył w ramach transakcji pakietowej kolejne 100 tys. akcji spółki, płacą za nie 220 zł. O tym, że była to dobra decyzja świadczy dzisiejsza cena akcji, sięgająca 350 zł.

O ponad +12 pkt proc. OFE zwiększyły swój udział w kapitale spółki Impel. Tu również wzrost zainteresowania nie rozkładał się równomiernie, a zwiększanie zaangażowania to wynik zakupów akcji przez PZU OFE „Złota Jesień”. Zarządzający ruszył na zakupy od początku roku w sierpniu przekraczając próg 5 proc. głosów (6,7 proc. w kapitale spółki). Do końca grudnia PZU OFE „Złota Jesień” zwiększyło posiadany pakiet o kolejne 650 tys. akcji i kontroluje 11,6 proc. kapitału. Drugi z funduszy, ING OFE, utrzymał swój stan posiadania sprzed roku (niemal 2 proc. kapitału).

Niemal dwukrotnie do 28 proc. wzrosło zaangażowanie funduszy emerytalnych w akcjonariacie spółki Orzeł Biały, specjalizującej się w recyklingu zużytych akumulatorów. W tym wypadku popyt generował głównie zarządzający OFE PZU „Złota Jesień”, który posiada obecnie ponad 2 mln akcji (12,9 proc. kapitału). Akumulację akcji ułatwił zniżkujący kurs – w ciągu 12 miesięcy spółka zmniejszyła swoją kapitalizacje o ponad ¼. W zeszłym roku ponad 200 tys. akcji spółki trafiło również do OFE Warta, którego udział w kapitale Orła Białego wynosi obecnie 1,3 proc. Łącznie w spółkę zaangażowanych jest 7 funduszy emerytalnych. 

W 2012 roku OFE istotnie zwiększyły udział w akcjonariacie Banku Ochrony Środowiska. Jeszcze rok temu akcji banku nie było w portfelu żadnego z funduszy emerytalnych. W połowie roku bank podniósł kapitał o blisko 230 mln zł, dzięki czemu udział akcji w wolnym obrocie wzrósł z 15 proc. do ponad 39 proc. Z 6 mln akcji wartych 210 mln zł, przydzielonych inwestorom instytucjonalnym, ponad 4 mln trafiły do portfeli 8 OFE. Po ponad 1 mln akcji kupiły OFE PZU „Złota Jesień” oraz ING OFE. W największym stopniu akcje spółki w swoich portfelach względem WIG przeważyli zarządzający Pekao OFE oraz Generali OFE.

>> Szczegółowe wyniki poszczególnych funduszy, ich ratingi, strukturę aktywów oraz bieżące wiadomości >> Znajdziesz w portalu Analizy.pl

Choć w minionym roku fundusze emerytalne zwiększyły swoje zaangażowanie w spółkach z indeksu sWIG80,  to jednak warto zwrócić uwagę, że z racji swoich ogromnych aktywów nie są one w stanie istotnie przeważyć najmniejszych spółek w stosunku do ich udziału w szerokim indeksie WIG. W praktyce przeważenie małej spółki dla zarządzających oznacza przejęcie kontroli nad spółką poprzez przekroczenie progu 50 proc. głosów w akcjonariacie. Mechanizm ten dobrze ilustruje Elektrobudowa, w której 80 proc. akcji kontrolowane jest przez OFE. Pomimo tego, udział spółki w zagregowanym portfelu funduszy emerytalnych jest tylko o 0,2 pkt. proc. większy niż jej waga w WIGu. Z tego też względu nie powinno dziwić, że w większości wypadków udział małych spółek w zagregowanym portfelu akcyjnym OFE z reguły w niewielkim stopniu odbiega od ich wagi w indeksie szerokiego rynku.

Na koniec minionego roku OFE najbardziej przeważały akcje Kogeneracji, NFI Empik Media & Fashion oraz wspomnianej wcześniej Elektrobudowy.  

Zespół Analiz Online

www.analizy.pl

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ACE, action, bos, comp, impel, izostal, OPENFIN, orzbialy, zepak, ZPUE, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • KNF nałożyła kary finansowe na PZU, Altus TFI i DM BOŚ

  Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na PZU kary pieniężne w wysokości 150 tys. zł oraz w wysokości 1,55 mln zł, na Altus TFI dwie kary w wysokości 570 tys. zł każda, a także karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł na Dom Maklerski BOŚ. Jednocześnie Komisja uchyliła w całości decyzję z marca ub.r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 1,7 mln zł.

 • WIG20 próbuje przerwać spadkową serię, w grze 11 bit studios i ZE PAK

  Po czterech spadkowych sesjach WIG20 próbuje wrócić do wzrostów. Odreagowaniu sprzyjają nowe informacje nt. umowy handlowej pomiędzy USA a Chinami.

 • Zygmunt Solorz zwiększył zaangażowanie w ZE PAK

  Sierpniowo-wrześniowe wezwanie na ZE PAK nie przyniosło zakładanego efektu. Argumenol Investment COMPany Limited, czyli fundusz kontrolowany przez Zygmunta Solorza zwiększył zaangażowanie w spółkę energetyczną tylko o 26,36 proc.

 • Dzień trzech wiedźm na GPW, w grze Ursus i Getin Noble Bank

  Tematy spółkowe, w tym m.in. opublikowane wyniki finansowe, zdominowały pierwszą połowę sesji na giełdzie w Warszawie. W drugiej jej części, a zwłaszcza w samej końcówce, motorem zmian będą już wygasające dziś wrześniowe serie instrumentów pochodnych. To gwarantuje mocne wahania notowań indeksu WIG20.

 • Wzrosty made in China, gorąco na kursach Kruka i Kani

  Decyzja Banku Chin przebudziła WIG20 i w efekcie piątek indeks blue chipów jest jednym z najlepszych w Europie. Od rana na GPW harcują też średniaki i maluchy. Kolejny już dzień gorąco jest na akcjach Ursusa, a także na Kruku, IMPELu i ZM Kania.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR