11 spółek, w których uaktywnili się insiderzy i fundusze

Solidne wzrosty cen akcji spółek z segmentu małych i średnich zachęciły do większej aktywności insiderów oraz fundusze inwestycyjne. StockWatch.pl zestawił najciekawsze znaczące transakcje z ostatnich dni.

Tegorocznym wzrostom kursów akcji małych i średnich spółek towarzyszy wzmożona aktywność funduszy inwestycyjnych. Z ostatniego raportu Analiz Online wynika, że w lutym saldo napływu i umorzeń środków do krajowych TFI wyniosło plus 1,9 mld zł. Największą dynamiką aktywów wykazały się fundusze akcji. Na koniec lutego wartość zgromadzonych w nich środków wyniosła blisko 30,5 mld zł, co oznacza 3,6-proc. wzrost w stosunku do stycznia. W minionym miesiącu fundusze akcyjne pozyskały najwięcej nowych środków od dwunastu miesięcy. Saldo wpłat i wypłat wyniosło ponad +370 mln zł.

Popyt ze strony TFI pokazują też ostatnie transakcje. We wtorek okazało się, że fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI zwiększyły zaangażowanie w BSC Drukarnia Opakowań do 6,37 proc. w kapitale i głosach na walne. Wcześniej fundusze miały 3,48 proc. akcji spółki. Równocześnie okazało się, że Violetta Schwark i Anna Schwark sprzedały całe posiadane przez siebie pakiety, stanowiące łącznie 11,6 proc. kapitału zakładowego i głosów. Akcje spółki charakteryzują się niewielką płynnością, ale w mimo to w tym roku mogą pochwalić się 9-proc. stopą zwrotu.

Na zakupach jest także Quercus TFI. Fundusz ujawnił się właśnie w akcjonariacie Projprzemu. Udział funduszu w głosach na WZA zwiększył się z 4,88 proc. do 5,36 proc. Niedawno też Quercus rozsiadł się w akcjonariacie Grodna. Jego obecne zaangażowanie to 9,74 proc. kapitału zakładowego i 5,12 proc. głosów na WZA spółki. Wcześniej było to odpowiednio 8,45 proc. i 4,95 proc. Warto przy tej okazji podkreślić, że zarząd Quercusa już wcześniej dawał do zrozumienia, że polskie średnie i małe spółki odwróciły negatywne tendencje z roku 2014 i są na dobrej drodze, aby być jedną z najlepszych klas aktywów w roku 2015. Aktywny jest także fundusz ING. Niedawno zwiększył zaangażowanie w Rafako z 4,99 proc. do 5,04 proc. łącznej liczby akcji spółki.

(Źródło: FUNDonline FI, Analizy Online)

(Źródło: FUNDonline FI, Analizy Online)

Są też jednak fundusze skracające swoje pozycje w konkretnych spółkach. W środę okazało się, że Altus TFI zszedł w Próchniku poniżej progu 10 proc. i posiada 9,87 proc. akcji. Analogiczna informacja napłynęła z Magellana, gdzie Pioneer Pekao Investment Management skrócił pozycję z 5,18 proc. do 4,94 proc. W marcu okazało się także, iż fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska mają mniej niż 5 proc. akcji Pozbudu. Podobnie swoje zaangażowanie w Inter Cars zredukował MetLife PTE.

Aktywność przejawiają także znani inwestorzy. Skotan poinformował, że Roman Karkosik zbył w transakcjach giełdowych 550.122 akcji i 278.800 sztuk. To spowodowało zmniejszenie udziału w liczbie głosów poniżej 25 proc. Notowania spółki od dłuższego czasu znajdują się w trendzie spadkowym. W skali ostatnich trzech lat straciły na wartości ponad 70 proc. >> Transakcje z udziałem insiderów możesz śledzić tutaj

Natomiast na fali wznoszącej są notowania Europejskiego Centrum Odszkodowań. Niedawno prezes spółki powiadomił o nabyciu 6.215 akcji pośredniej cenie 36,35 zł. W podobnym terminie członek zarządu Agata Rosa nabyła łącznie 2.838 walorów. Tu cena mieściła się w przedziale 33-36,99 zł. We wtorek DM BZ WBK podniósł cenę docelową EuCO do 50,80 zł z 34,50 zł podtrzymując zalecenie kupuj. Ostatnio spółka zaproponowała wypłatę sowitej dywidendy. Zarząd chce przeznaczyć do podziału 15 mln zł, czyli 2,68 zł na akcję, co daje stopę 6,7 proc. Spółka świadcząca usługi dochodzenia roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania m.in. dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w 2014 roku zarobiła na czysto 15,2 mln zł. Rok wcześniej było to 10,2 mln zł.

Wysoką dywidendę będzie płacił także Macrologic. Jednak tu doszło do sprzedaży pakietów akcji przez członka rady nadzorczej i TFI. Pierwszy z inwestorów sprzedał 1.500 sztuk po średniej cenie 43,23 zł za akcję. Natomiast Aviva Investors Poland TFI zszedł poniżej progu 5 proc. Producent systemów ERP w tym roku płaci 3 zł dywidendy na akcję. Dzień dywidendy przypadał 10 marca. Na tegoroczną wypłatę przeznaczono 5,67 mln zł.

W marcu akcje Gino Rossi sprzedawał wiceprezes zarządu. Pakiet 10 tys. sztuk po cenie 3,60 zł i 2 tys. po 3,65 zł. Akcje modowej spółki zyskały w tym roku 22 proc., dochodząc do poziomów nienotowanych od 2011 roku. W swojej ostatniej rekomendacji analitycy DM BPS podnieśli wycenę Gino Rossi z 3,50 zł do 4,43 zł. Inspiracją do podniesienia wyceny było pozyskane 6 mln zł z emisji akcji, które zostały przeznaczone na otwarcia i remonty sklepów oraz inwestycję w fabrykę toreb w Elblągu. Dodatkowo znacząco poprawiła się efektywność odzieżowego Simple.

Powyżej stopy zwrotu z akcji jedenastu omawianych spółek na przestrzeni ostatniego półrocza

Powyżej stopy zwrotu z akcji jedenastu omawianych spółek na przestrzeni ostatniego półrocza

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT BSCDRUK, euco, ginorossi, Grodno, INTERCARS, MAGELLAN, mclogic, prochnik, PROJPRZEM, rafako, skotan, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Zarząd Rafako zatwierdził propozycje układowe dla wierzycieli

  Zarząd RAFAKO w restrukturyzacji w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zatwierdził propozycje układowe dla wierzycieli. Wyodrębniono 7 grup wierzycieli. Propozycje dla Grupy II zakładają m.in. konwersję 20 proc. wierzytelności głównej na akcje RAFAKO w drodze emisji do 50 mln nowych akcji serii L po cenie emisyjnej wysokości 2 zł z wyłączeniem prawa poboru.

 • DM BOŚ zaleca kupno akcji Neuki i Inter Cars

  Sylwia Jaśkiewicz, analityk DM BOŚ, w raportach z 2 listopada zaleca kupno akcji Inter Cars i Neuki. 12-miesięczna wycena docelowa dla dystrybutora części zamiennych wzrosła o 4 proc. do 264,90 zł za akcję (poprzednio 253,70 zł). Natomiast w przypadku hurtowego sprzedawcy leków wycena została podniesiona o 16 proc. do 620,90 zł na akcję (poprzednio 534,2 zł).

 • Rafako Engineering otwiera postępowanie o zatwierdzeniu układu

  RAFAKO Engineering złożyło wniosek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.

 • Rezerwy i odpisy ciągną w dół kurs akcji Rafako

  RAFAKO utworzyło rezerwy związane z identyfikacją ryzyk realizacji kontraktów oraz odpisy aktualizujące wartość aktywów w łącznej wysokości 166,54 mln zł. Kurs akcji spółki spada kwadrans po godz. 9 o 3,5 proc.

 • Rafako wchodzi w uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

  Zarząd RAFAKO podjął decyzję o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, składając oświadczenie do Monitora Sądowego i Gospodarczego. RAFAKO podkreśla, że liczy na wypracowanie, w możliwie krótkim terminie, porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich interesariuszy.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR