8 najtańszych spółek wg C/WK Grahama

Omawiane walory: , , , , , , ,

Powszechne przekonanie o atrakcyjnych wycenach polskich spółek poddaliśmy próbie metodą Grahama. Jest to bardzo konserwatywne inwestowanie w wartość, wyłapujące nieprawdopodobnie atrakcyjne okazje inwestycyjne. Okazuje się, że Graham nie poszalałby sobie na GPW. Nawet w kryzysie tylko kilka spółek spełnia jego wymagające kryteria.

Kultowy inwestor Benjamin Graham, promujący inwestowanie w wartość. (fot. nieznanego autorstwa, ze zbiorów Wikimedia Commons)

Mając rozłożone na stole najnowsze dane fundamentalne z niemal zamkniętego już sezonu wyników za 2011 rok, StockWatch.pl postanowił poszukać różnymi metodami najtańszych spółek na parkiecie. Korzystając z rozmaitych wycen fundamentalnych i strategii znanych inwestorów, przyjrzymy się krok po kroku całemu polskiemu rynkowi, wyławiając ciekawe spółki – przynajmniej teoretycznie.

Na pierwszy ogień bierzemy metodę Benjamina Grahama (urodzony pod koniec XIX w. jako Grossbaum), jednego z najbardziej znanych amerykańskich inwestorów, autora kultowej księgi Inteligentny Inwestor. Autor ten chętnie korzystał ze skorygowanego przez siebie wskaźnika C/WK, nazywanego współcześnie C/WK Grahama. Powstaje on z odrzucenia z wartości księgowej spółki tej części majątku, którą są aktywa trwałe. W ten sposób wyliczamy tak zwane aktywa netto-netto, odejmując od aktywów obrotowych całość zobowiązań. Od razu widać, że w ten sposób promowane są spółki o płynnym majątku, tj. zapasach i należnościach oraz oczywiście gotówce i krótkoterminowych aktywach finansowych. Inaczej podchodząc, od kapitału obrotowego odejmujemy zobowiązania długoterminowe. Jak by na to nie patrzeć, jest to tylko kilka wartości z bilansu, które mają nam dać wielkość szybkozbywalnego majątku netto.

Otrzymaną kwotę dzielimy przez liczbę akcji, otrzymując wartość aktywów netto-netto na akcję. Następnie umieszczamy ją w mianowniku ułamka, który w liczniku ma kapitalizację, a więc wartość rynkową kapitałów własnych spółki. W ten sposób powstaje C/WK Grahama, oczywiście niższe niż zwykłe C/WK, a często nawet ujemne. Twórca tego wskaźnika podobno uwielbiał kupować spółki z dyskontem 33 proc., to jest za cenę 2/3 aktywów netto-netto. Stąd często podawany studentom poziom graniczny 0,67 dla wskaźnika C/WK Grahama.

>> Majątek to jedno, ale jeśli szukasz spółek, które nawet w trudnych gospodarczo czasach przynoszą ponadprzeciętny zwrot z kapitału – przeczytaj: >> 15 spółek giełdowych o najwyższej rentowności.

StockWatch.pl zestawił wartości grahamowskiego wskaźnika dla spółek z GPW. Okazuje się, że papierów o atrakcyjnym poziomie tego wskaźnika nie ma zbyt wiele, ale nawet gdy C/WK Grahama oscyluje wokół 1 warto im się przyjrzeć. W wyliczeniach opieramy się o dane bilansowe na koniec grudnia 2011 r. oraz kurs zamknięcia z 30 marca. Dla wyjaśnienia należy jeszcze dodać, że dodaliśmy jeden warunek: dodatni wynik za 2011 r., odrzucając w ten sposób następujące spółki: Hardex, BBI Capital, Triton, Arcus, Sanwil, Rubicon, Centrozap, Muza, IDM SA. Nie uwzględniamy również spółek o aktywach finansowych, czyli banków i funduszy, więc odpadły ponadto Getin, Gremi Solutions, Bank BPH, Kredyt Inkaso, Bank Ochrony Środowiska, Dom Maklerski WDM, NFI Octava. Te spółki są pozornie nisko wyceniane na rynku, lecz ta metoda nie ma zastosowania.

Na głównym parkiecie GPW są dwie spółki, które spełniają wyśrubowaną zasadę amerykańskiego inwestora i są notowane co najmniej o 33 proc. poniżej wartości aktywów netto netto. To Asbis i Polnord, których C/WK Grahama dla obu wynosi 0,67. A oto pełna, choć krótka lista spółek o wartości wskaźnika mniejszej od 1.

Numerem jeden naszego rankingu został zarejestrowany na Cyprze dystrybutor sprzętu IT – Asbis. Spółka ma za sobą dobry rok, w którym zysk netto zamknął się kwotą 5,66 mln USD, co stanowi rezultat ponad trzy razy lepszy niż w 2010 roku. Spółce pomogło m. in. skoncentrowanie się na sprzedaży produktów o wyższych marżach oraz okresowy niedobór twardych dysków na rynku w związku z powodzią w Tajlandii. Efektem był wzrost cen na ten asortyment, dzięki czemu Asbis mógł drożej upłynniać swoje zapasy. Dystrybutor sprzętu IT chce także w tym roku wyraźnie poprawić zysk netto. Prognozy zakładają 7,5-9,5 mln USD. Trzymiesięczna stopa zwrotu z akcji Asbisu wynosi 68 proc. >> Ostatnia rekomendacja dla spółki zakłada spory wzrost wartości.

Polnord, drugi z liderów rankingu wg metody Grahama także działa na trudnym rynku, jakim jest sektor deweloperski. Szczególnie wymagający jest rynek mieszkaniowy, który cały czas znajduje się pod istotną presją czynników makroekonomicznych oraz nowych obostrzeń regulacyjnych. W zeszłym roku Polnord sprzedał blisko 1,1 tys. mieszkań, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2010 o ponad 40 proc. Zysk netto wzrósł z 51,56 mln zł do 70,86 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 51,7 mln zł został wypracowany przede wszystkim na wydanych klientom mieszkaniach wybudowanych w ramach dwunastu projektów mieszkaniowych. W tym roku notowania dewelopera mają za sobą wyraźny wzrost notowań z początku roku oraz spadek w końcówce lutego i całym marcu. W efekcie 3-miesięczna stopa zwrotu z akcji Polnordu wynosi około 15 proc. Trzeba tylko zauważyć fundamentalnie jedną rzecz: Polnord tak jak pozostałe spółki deweloperskie, trzyma wybudowane mieszkania na zapasach i są w ten sposób traktowane jako aktywa obrotowe, mimo że zarówno od strony fizycznej są one trwałe, jak i ich zbywalność może nie być krótsza niż 12 miesięcy. Trzeba to uwzględnić we wnioskach z analizy. Niestety w czasach Grahama branża deweloperska była odrobinę mniej rozwinięta niż teraz.

>> Zdaniem analityka Pawła Szczepanika warto obserwować w tym tygodniu notowania Polnordu. >> Przedświąteczny zajączek Polnord zbiera się do skoku.

W ósemce naszych wybrańców znalazło się jeszcze trzech innych reprezentantów sektora deweloperskiego, którzy mają C/WK Grahama poniżej 1: Alterco, KCI oraz Ronson. Do nich też stosuje się podobną uwagę co wyżej odnośnie zapasów. >> Zobacz skład pełny sektora deweloperskiego oraz wskaźniki spółek.

Pierwsza ze spółek odnotowała w ubiegłym roku spadek zysku netto z 14,72 mln zł do 8,69 mln zł. Alterco zaliczyła w tym roku wyraźną przecenę – spółka straciła na wartości około 1/3. Zupełnie odwrotnie zachowują się w tym roku notowania KCI, które legitymuje się 3-miesięczną stopą zwrotu na poziomie 52 proc. Warto tutaj zauważyć, że w 2010 roku wynik netto opiewał na 9,6 mln zł straty, a w 2011 r. zysk netto wyniósł 11,1 mln zł. Ostatnim z wyróżnionych deweloperów jest Ronson, który w zeszłym roku nie oddał do użytku żadnej nowej inwestycji i zanotował spadek zysku netto z 35,1 mln zł do 6,8 mln zł. W tym roku ma być znacznie lepiej, bo spółka mówi o trzycyfrowej dynamice zysku netto.

>> Nie wszystkim spółkom udało się zamienić straty w zyski. Zobacz które spółki mają największe problemy z finansami. >>11 najbardziej zadłużonych spółek.

Atrakcyjnym C/WK Grahama wyróżnia się jeszcze jeden reprezentant dystrybutorów IT. To NTT System, który w zeszłym roku osiągnął 18-proc. wzrost przychodów oraz wyszedł ze strat. Ubiegłoroczny wynik EBIT wyniósł prawie 5,9 mln zł, w 2010 roku kwota była podobna, tyle że miała wartość ujemną. W tym roku akcje dystrybutora IT mają za sobą silny wzrost, co potwierdza 3-miesięczna stopa zwrotu przekraczająca 100 proc.

Wysoko w rankingu Grahama jest także Permedia. Zeszłoroczny spadek eksportu przełożył się na 11-proc. obniżkę przychodów. Dodatkowo wzrost cen surowców oraz wprowadzanie do produkcji nisko marżowych produktów wymusiły obniżenie rentowności. Notowania Permedii wykazują sporą zmienność – rok rozpoczęły od sporych wzrostów, które potrwały do połowy lutego, a następnie zaliczały systematyczne przeceny. Trzymiesięczna stopa zwrotu na akcjach spółki wynosi nieco ponad 8 proc.

>> Zakłady Chemiczne Permedia stoją w cieniu sektora chemicznego, który w ostatnich miesiącach radził sobie bardzo dobrze. Spółka jest majątkowo niedowartościowana, ale od strony zyskowności jej wskaźniki wskazują na optymalną wycenę. >>Szczegółowe dane na stronie spółki w serwisie StockWatch.pl

Ostatnią spółką z rankingowej ósemki jest DGA. W 2011 r. firma konsultingowa zanotowała 26-proc. spadek przychodów i zysk netto w kwocie 1,7 mln zł wobec 3,6 mln zł straty w 2010 r. DGA ma ściśle określoną strategię na najbliższe dwa lata. Chce skupić się na optymalizowaniu funkcjonowania spółek, rozbudowie grupy podmiotów inwestycyjnych i rozwijaniu działalności finansowej w zakresie pożyczek komercyjnych. W tym roku akcje DGA, podobnie jak wiele innych spółek, mają za sobą mocny wzrost kursu w pierwszych tygodniach oraz późniejszą korektę. Tu bilans 3-miesięczny wynosi 12 proc.

>> Podejście Grahama jest jednym z wielu stosowanych przez inwestorów szukających wybitnie tanich spółek od strony majątkowej. Drugim popularnym sposobem jest wycena wg przybliżonej wartości likwidacyjnej. >> Zobacz jak wygląda taki automatyczny ranking aktualizowany codziennie w StockWatch.pl

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o alterco, asbis, dga, kci, nttsystem, permedia, polnord, ronson)

 • CD Projekt ciąży WIG20, w grze KGHM i Mercator

  CD Projekt dostał zadyszki, na czym cierpi WIG20, który nie ma siły rosnąć pomimo dobrych nastrojów na rynkach. W centrum uwagi znajduje się też KGHM i Mercator Medical. Tematem dnia znów są rosnące rentowności długu na świecie.

 • Asbis zarekomendował wypłatę rekordowej dywidendy za 2020 r.

  Wiodący dystrybutor produktów IT oraz elektroniki użytkowej na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki poinformował, że rada dyrektorów podjęła dziś decyzję o zarekomendowaniu zbliżającemu się zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę finalnej dywidendy z zysków za 2020 r. w wysokości 0,20 USD na akcję. Oznacza to wypłatę kolejnych 11,1 mln USD z zysku netto po opodatkowaniu za 2020 rok.

 • Patch dla WIG20, w grze CD Projekt, Orlen i Asbis

  Informacje o spodziewanych dodatkach do gry "Cyberpunk2077" windują kurs akcji CD Projektu i jednocześnie notowania indeksu dużych spółek. Na szerokim rynku gorąco jest na akcjach KCI, ASBISu i NanoGroup.

 • WIG20 ucieka spod noża, w grze KGHM i Mabion Jeżeli giełdowe byki chcą uratować sytuację na wykresie WIG20, to nie mogą odpuścić i muszą dowieźć obecne wzrosty do końca sesji. A jeszcze lepiej jak je powiększą. Inaczej widmo spadków dalej będzie wisieć nad GPW.
 • GPW najmocniejszą giełdą w Europie, Mabion i Biomed wracają do wzrostów

  W poniedziałek warszawska giełda wyróżnia się wzrostami na tle europejskich indeksów. W centrum uwagi jest JSW, Biomed Lublin i Mabion. Mocne są też koncerny energetyczne.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR