8 spółek dywidendowych na sierpniowe żniwa

Płynie nieprzerwana rzeka pieniędzy z kasy giełdowych firm do kieszeni inwestorów. W drugiej połowie wakacji ponad 30 spółek z GPW podzieli ubiegłoroczne zyski między akcjonariuszy. StockWatch.pl sprawdził, które z nich zapewnią stopy dywidendy przekraczające 5 proc.

Żniwa dywidendowe są w pełni. W sierpniu aż 31 spółek z głównego i alternatywnego rynku ustali prawo do ubiegłorocznych zysków. W tej stawce liderem pod względem stopy dywidendy jest Telestrada. Telekom z rynku NewConnect wypłaci 1,50 zł na akcję, co przy obecnym kursie akcji daje stopę aż 9,4 proc. Łącznie na dywidendę trafi 4,53 mln zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 sierpnia, a wypłaty 15 grudnia. Na koniec marca spółka dysponowała kwotą 2,98 mln zł środków pieniężnych, wobec 4,5 mln zł posiadanych rok wcześniej. Wypracowany zysk netto w I kwartale to 1,44 mln zł wobec 1,32 mln zł rok wcześniej, cash flow operacyjny wzrósł o ponad 50 proc. do 3,28 mln zł. >> Więcej na temat wyników finansowych Grupy Telestrada przeczytasz tutaj

W sierpniu na głównym rynku najwyższą stopę zaproponuje EuCO. Przy obecnym kursie akcji tj. 49,40 zł stopa dywidendy wyniesie 7,3 proc. Akcjonariusze Europejskiego Centrum Odszkodowań na tegoroczną wypłatę przeznaczyli 20,05 mln zł, czyli 3,58 zł na akcję. Dniem dywidendy będzie 25 sierpnia, zaś dniem jej wypłaty – 8 września 2016 r. Na koniec marca stan środków pieniężnych EuCO wyniósł 16,5 mln zł i był zbliżony do poziomu sprzed roku. W I kwartale grupa kontynuowała poprawę zysków z 2015 r. Na przestrzeni ostatnich lat spółka coraz hojniej obdarowywała akcjonariuszy. Zaczęło się od 0,47 zł na akcję w 2011 r. – stopa 3,1 proc. Dotychczas najwyższa stopa wystąpiła w 2013 r. – 0,80 zł na walor dało stopę 5,2 proc. W zeszłym roku wypłacono 2,68 zł, ale stopa była niższa (4,5 proc.).

Po kilkuletniej przerwie do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami wróciła Kogeneracja. Tegoroczna wypłata sięgnie 93,1 mln zł. W przeliczeniu na jedną daje to 6,25 zł i stopę w wysokości 6,4 proc. Dzień dywidendy wyznaczono na 10 sierpnia, a wypłaty 30 sierpnia tego roku. W zeszłym roku zysk netto grupy wzrósł z 50 mln zł do 127 mln zł. Towarzyszył temu wzrost cash flow operacyjnego z 115 mln zł do 340 mln zł. Parametry te rosły także w I kwartale 2016 r. Zysk netto zwiększył się z 75 mln zł do ponad 100 mln zł, a przepływy operacyjne z 164,8 mln zł do 189 mln zł.

(Fot. DP/stockwatch.pl)

(Fot. DP/stockwatch.pl)

Podobną stopę dywidendy proponuje Ceramika Nowa Gala. W sumie na ten cel trafi 4,69 mln zł, a w przeliczeniu na jedną akcję 0,10 zł. W ubiegłym roku spółka płaciła podobną kwotę, co wówczas dało stopę na poziomie 7,6 proc. W 2014 roku dywidenda wyniosła 0,08 zł, a w 2013 r. 0,07 zł. Wówczas gwarantowało to stopę odpowiednio 6,6 proc. i 3,1 proc. W zeszłym roku producent płytek na poziomie jednostkowym zarobił 8,9 mln zł wobec 1,9 mln zł straty rok wcześniej. Warto też odnotować, że po spadkach sprzedaży w latach 2013-2014 w 2015 roku udało się na odwrócić ten trend. Na koniec marca grupa dysponowała kwotą 9,4 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wobec 9,9 mln zł z końca 2015 r. Mankamentem jest natomiast ujemny cash flow operacyjny. Grupa odnotowała w I kwartale 2016 r. odpływ gotówki rzędu 4,2 mln zł, wobec dopływu przed rokiem na poziomie 6,4 mln zł. >> Nasz analityk przyjrzał się dokładnie sytuacji fundamentalnej producenta ceramiki po wynikach za I kwartał

Kolejna spółka ze stopą powyżej 6 proc. to Energoinstal. Na tegoroczną dywidendę dawny Instal Katowice przeznaczy 9 mln zł, co daje 0,50 zł na akcję. Dniem dywidendy jest 17 sierpnia, natomiast dniem wypłaty 29 sierpnia. W 2015 roku spółka płaciła 0,65 zł, a rok wcześniej 0,60 zł. Stopa dywidendy wynosiła wówczas odpowiednio 6,1 proc. i 4,7 proc. W zeszłym roku przemysłowa grupa zarobiła na czysto 17,5 mln zł, poprawiając się o 5 proc. Na zysku odbił się spadek wyniku na działalności finansowej o 3,4 mln zł. W I kwartale tego roku zysk netto wyniósł 0,3 mln zł wobec 0,5 mln zł sprzed roku. Na koniec marca środki pieniężne i ich ekwiwalenty spadły do 15,3 mln zł z 26,7 mln zł z końca 2015 r. 

W ponad 5-proc. stopę dywidendy mierzy Ronson. Zarząd dewelopera proponuje 0,08 zł na akcję. Ostateczną decyzję podejmie walne 10 sierpnia. Proponowany dzień dywidendy to 17 sierpnia, a termin jej wypłaty – 24 sierpnia 2016 r. W zeszłym roku spółka płaciła 0,04 zł – stopa 3,15 proc. Niedawno Ronson podał, że w I półroczu 2016 r. sprzedał 362 lokale wobec 410 sprzed roku. W ocenie spółki, spadek jest konsekwencją szybko wyczerpującej się oferty. Deweloper oczekuje też znaczącej poprawy sprzedaży w II półroczu i podtrzymuje cel na ten rok na poziomie 900 lokali. Liczba przekazań miałaby przekroczyć poziom 1.000 mieszkań.

Źródło: Raport StockWatch.pl

Źródło: Raport StockWatch.pl

W grupie spółek z głównego parkietu z ponad 5-proc. dywidendą są jeszcze Herkules i Relpol. Walne pierwszej ze spółek zdecydowało o wypłacie 6,9 mln zł. To w przeliczeniu na akcję daje 0,16 zł. Dzień dywidendy ustalono na 24 sierpnia, a jej wypłata nastąpi 13 września 2016 roku. W kwietniu spółka ogłosiła politykę dywidendową, która zakłada, że zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 40 proc. jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym. W zeszłym roku dywidenda w Herkulesie wyniosła 0,06 zł – stopa 1,5 proc. Wcześniej spółka dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami w 2008 r. – wypłata wyniosła 0,06 zł przy symbolicznej stopie 0,4 proc. Równolegle zarząd Herkulesa dostał zgodę walnego zgromadzenia na przeprowadzenie skupu własnych akcji w celu umorzenia. Operacja będzie dotyczyła maksymalnie 2.170.607 akcji, stanowiących 5 proc. kapitału. Spółka przeznaczy na buy back nie więcej niż 10,85 mln zł. Akcje mogą być nabywane w drodze wezwania po cenie nie niższej niż 5 zł. Upoważnienie zarządu obejmuje okres od 1 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku, jednak nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na skup. >> W serwisie znajdziesz szczegółowe omówienie raportu grupy Herkules

Z kolei Relpol na tegoroczną dywidendę wyda 4,8 mln zł, co na akcję daje 0,50 zł. Dzień dywidendy ustalono na 12 sierpnia, a dzień jej wypłaty na 26 sierpnia 2016 roku. W zeszłym roku producent przekaźników wypłacił 0,38 zł dywidendy na akcję (stopa wyniosła 5,9 proc.). W I kwartale 2016 r. przychody grupy powiększyły się w tym okresie o 8 proc. r/r do 30,7 mln zł, a zysk netto o 32 proc. do 2,3 mln zł. Na koniec marca na koncie Relpolu było ponad 5 mln zł zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wobec 5,7 mln zł z końca 2015 r.

wykres

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o energoins, euco, Herkules, Kogenera, Nowagala, relpol, ronson, Telestr)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR