Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

9 spółek z ciekawymi fundamentami w ocenie DM BPS

Opublikowano: 2015-06-02 18:03:53

Analitycy Domu Maklerskiego BPS wrócili do publikowania cyklicznego portfela inwestycyjnego. W czerwcowym składzie pojawiły się spółki, które w raportach za I kwartał pokazały dobre fundamenty i mają obiecujące rokowania na niedaleką przyszłość.

DM BPS wznowił cykliczne wydawanie strategii inwestycyjnej. Biuro dobiera spółki przede wszystkim w oparciu analizę fundamentalną, lecz przy selekcji uwzględniany jest również średni wolumen z pięciu i dwudziestu sesji. Aby zachować porównywalność z indeksem WIG, portfel inwestycyjny prezentowany i rozliczany jest w ujęciu wartościowym z pominięciem kosztów transakcyjnych. Liczba akcji w momencie zakupu zaokrąglana jest w dół do pełnej wartości, a ceną nabycia/zbycia akcji jest ceną z dnia publikacji danej strategii, w wypadku jej braku to kurs zamknięcia z dnia poprzedniego. Kwota początkowa inwestycji wynosi 100 tys. zł. Celem strategii jest zwrócenie uwagi na ciekawe spółki i wypracowanie stopy zwrotu przewyższającej benchmark tj. indeks WIG.

Nowy portfel składa się z dziewięciu spółek. Wśród nich jest energetyczny Duon. Biuro podkreśla, że wyniki spółki za I kwartał 2015 r. na poziomie EBIT oraz netto były lepsze w ujęciu r/r i od konsensusu. Spółka podtrzymuje tegoroczne prognozy i zapowiada dalsze wzrosty w podstawowej działalności grupy, szczególnie w zakresie sprzedaży gazu TPA. Eksperci z DM BPS licząc na efekty poprawy w kolejnych kwartałach umieścili spółkę w portfelu z nastawieniem średnioterminowym. >> Zobacz szczegółowe omówienie wyników Duonu za I kwartał

Uznanie zyskał też Proktektor. Miniony kwartał przyniósł producentowi obuwia ochronnego poprawę wyników EBIT oraz netto przy stabilizacji przychodów. Co prawda cash flow operacyjny był ujemny, ale wynikało to głównie ze wzrostu zapasów, gdyż wzrost należności został skompensowany wzrostem zobowiązań.

– Spółka kieruje swoje wyroby na rynek niemiecki pod marką Abeba, która to jest najcenniejszym aktywem obuwniczej spółki, gdyż odpowiada za cały wynik. Obecne tendencje zarówno w produkcji przemysłowej i wskaźnikach zachodniego sąsiada wyglądają dobrze, dlatego inwestycję traktujemy w kategoriach krótko/średnioterminowych. Patrząc na pozostałe działania to obecnie spółka ma sprzedać stary zakład produkcyjny zlokalizowany w Lublinie (8 mln zł netto, kupiec już jest) i przenieść działalność do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na początek II kwartału 2016 r. Dodatkowo do inwestycji zachęca nas dywidenda, której stopa przy obecnej cenie akcji wynosi 7 proc., dniem ustalenia będzie 26 czerwca. Dnia wypłaty nie ustalono. – czytamy w strategii DM BPS.

portfel_bps

Biuro znalazło miejsce w portfelu także dla Monnari. Bezpośredni argument to niezrozumiały w ocenie DM BPS majowy spadek kursu akcji po wynikach zgodnych z oczekiwaniami. Analitycy traktują to jako okazję inwestycyjną, licząc na atrakcyjną stopę zwrotu w krótkim terminie. W I kwartale na poziomie netto wystąpił regres 53-proc., a wynik to 2,9 mln zł. Oceniając zysk netto należy jednak pamiętać o dwóch zdarzeniach jednorazowych w I kwartale 2014 r. – odszkodowaniu za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w wysokości 0,9 mln zł oraz utworzeniu podatku odroczonego. To spowodowało powstanie ujemnego podatku dochodowego, który zwiększył wynik netto o 2,5 mln zł. Po wyeliminowaniu powyższych zdarzeń zysk netto za I kwartał 2014 r., z uwzględnieniem obciążenia podatkowego w wysokości 19 proc., wyniósłby 2,2 mln zł wobec 2,9 mln zł z minionego kwartału. >> Szczegółowe omówienie wyników Monnari za I kwartał znajdziesz tutaj

W gronie dziewięciu wybrańców jest też Kerdos. Za tym wyborem stoi zmiana działania spółki, gdzie po sprzedaży zakładu produkcyjnego Kerdos stał się operatorem sieci drogerii.

– Dodatkowo na przełomie II/III kwartału 2015 r. spółka nabędzie brakujące udziały w spółce luksemburskiej, która prowadzi działalność drogeryjną w oparciu o 24 placówki na tamtejszym rynku. Z naszych ustaleń wynika, iż jest to podmiot wysoce rentowny, bez zadłużenia. Wyniki I kwartale 2015 r. po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych nie wyglądały za dobrze, jednakże perspektywa konsolidacji wraz z rozwojem sieci w Polsce oraz Luksemburgu powinna przyczynić się do wzrostu wyników. Dodatkowo biorąc pod uwagę atrakcyjny poziom cenowy dokonujemy inwestycji w walory licząc na atrakcyjną stopę zwrotu w krótkim/średnim terminie. Spółka też jest również aktywna na rynku długu pozyskując tym samym finansowanie na działania rozwojowe (sieć sklepów, e-commerce). Od niedawna jej obligacje w formie dual listingu notowane są na giełdzie w Niemczech. – zaznacza biuro.

Nominację dostało także dwóch deweloperów. Przeważanie akcji MLP Group zalecono z uwagi na dynamicznie rozwijający się segment magazynowy i logistyczny. Spółka ma stabilną sytuację fundamentalną, generuje solidne przepływy pieniężne, dynamiczne rozwija portfel obiektów. Drugi ze wskazanych deweloperów to Polnord. Eksperci docenili spółkę za znaczącą redukcję długu oraz kosztów stałych na przestrzeni ostatnich trzech lat. Jednocześnie deweloper utrzymał dynamikę sprzedaży zbliżoną do rynkowej. DM BPS dodatkowo podkreśla, iż Polnord jest w stanie generować solidne przepływy operacyjne. Spółka notowana jest z istotnym dyskontem do wartości księgowej, co biorąc pod uwagę poprawę kondycji finansowej nie jest w ocenie biura uzasadnione. W potencjał wzrostowy Polnordu wierzy też zarząd – w ubiegłym tygodniu walory spółki nabył wiceprezes Tomasz Sznajder.

W portfelowej dziewiątce jest też Medicalgorithmics. Według biura, spółka po dwóch słabych kwartałach powinna wrócić na ścieżkę dynamicznej poprawy wyników.

– Wyniki I kwartału 2015 r. były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnie oceniamy przede wszystkim wysoką rentowność, która wróciła do satysfakcjonujących poziomów. Spółce powinna sprzyjać aprecjacja USD względem PLN (zdecydowana większość przychodów generowane są na rynku amerykańskim). Ponadto, kształtów nabierają prace spółki nad kolejnymi produktami i usługami (system do telerehabilitacji oraz zdalnego spoczynkowego EKG). – podkreśla DM BPS.

Do portfela DM BPS załapał się także MIT. Biuro zaznacza, że wpływ na wyniki IV kwartału ubiegłego roku i tym samym 2014 r. miały zdarzenia o charakterze jednorazowym i bezgotówkowym, dotyczące odpisu z tytułu częściowej utraty wartości firmy spółek zależnych na 225 mln zł. Wówczas spółka podjęła decyzję, iż strategicznym obszarem prowadzonej działalności będzie produkcja i sprzedaż urządzeń oraz aplikacji na urządzenia mobilne. W minionym kwartale miała miejsce poprawa wyników r/r, jednakże zaksięgowano również sprzedaż aktywów, która poprawiła zysk EBIT i netto o 1,4 mln zł. W przepływach operacyjnych nastąpiła poprawa, która wraz ze spłatą części zobowiązań finansowych spowodowała wzrost gotówki do 8,8 mln zł.

Stawkę uzupełnia Izo-Blok, spółka która w tym roku przeniosła się na główny parkiet z NewConnect. Obecnie producenci części motoryzacyjnych korzystają z poprawiającej się koniunktury na rynku automotive. Według analityków DM BPS, atutami spółki są niższe koszty pracy i silna pozycja na niszowym rynku EPP. Spółka zapowiadała, iż większość wyniku wygeneruje w drugim półroczu, które kończy się w kwietniu bieżącego roku (raport roczny poznamy 15 lipca). Prognoza wyników Izo-Blok na kończący się rok to 77,5 mln zł przychodów, 12 mln zł EBITDA oraz 8,7 mln zł zysku netto. Daje to wskaźnik Cena/Zysk’15 na poziomie 11,5x.

Powyżej stopy zwrotu z akcji dziewięciu omawianych spółek na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy.

Powyżej stopy zwrotu z akcji dziewięciu omawianych spółek na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o Duon, Izoblok, Kerdos, medicalg, MIT, mlpgroup, MONNARI, polnord, protektor)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku