Getin Noble Bank miał 100 mln zł straty netto w III kwartale

Omawiane walory:

Getin Noble Bank odnotował 100,62 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kwartale 2019 r. wobec 8,92 mln zł straty rok wcześniej. 

getin,noble,bank,wyniki,czarnecki

Getin Noble Bank miał 100 mln zł straty netto w III kw. 2019 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 263,44 mln zł wobec 311,42 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 19,73 mln zł wobec 29,97 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 52,85 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 49,9 mld zł na koniec 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 347 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 165,52 mln zł straty rok wcześniej.

Jak przyznaje spółka, tegoroczne wyniki finansowe były pod silnym wpływem odnotowanego w IV kwartale 2018 roku kryzysu płynnościowego. Wynik z tytułu odsetek za trzy kwartały wyniósł 717 mln zł i był niższy r/r o ku o 188,6 mln zł (tj. o 20,8 proc.), przy spadku w tym samym okresie poziomu aktywów o 3,9 proc. Spadek wyniku odsetkowego to efekt wzrostu kosztów z tytułu odsetek o 71,3 mln zł (tj. o 8,8 proc.), przy jednoczesnym spadku przychodów odsetkowych o 117,3 mln zł (tj. o 6,8 proc.). Przychody z tytułu odsetek zostały obciążone również rezerwą w wysokości 12 mln zł na potencjalne zwroty części prowizji w związku z wcześniejszą spłata kredytów konsumenckich (część z szacunkowej kwoty spodziewanych zwrotów kosztów kredytu po wyroku TSUE – łączna kwota szacunkowych kosztów ujętych w wyniku za 9 miesięcy 2019 roku to 24,6 mln zł).

>> Promocja: tylko do końca listopada 12 miesięcy abonamentu w cenie 6! >> Sprawdź co zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych obciążyły w okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 roku wynik finansowy w łącznej wysokości 348,4 mln zł i były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 144,6 mln zł (tj. o 29,3 proc.). Z kolei koszty działania grupy (bez uwzględnienia opłat na rzecz BFG) wyniosły 639 mln zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku o 31 mln zł, tj. o 5,1 proc. Grupa z uwagi na realizację zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego planu trwałej poprawy rentowności aktualnie jest zwolniona z płacenia podatku od niektórych instytucji finansowych.

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 roku grupa zwiększyła poziom zobowiązań wobec klientów o 8,2 mld zł (tj. o 22 proc.) oraz zmniejszyła saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 2 mld zł (tj. o -5 proc.).

– Jednocześnie zgodnie ze strategią grupy w zakresie optymalizacji struktury bilansu poprzez zmniejszenie skali działalności kredytowej w zakresie salda kredytów hipotecznych nastąpił spadek salda brutto kredytów hipotecznych w okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 roku o 1,1 mld zł (tj. o 3,9 proc.). Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 9 miesiącach 2019 roku wyniosła 5,6 mld zł i była niższa od wolumenu sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego (spadek sprzedaży o 14,1 proc.). Największy udział w sprzedaży miały kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) – łącznie 49,1 proc. udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej. Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 29,7 proc. łącznej sprzedaży kredytowej banku, a wykup wierzytelności leasingowych 21,2 proc. łącznej sprzedaży kredytowej banku – czytamy dalej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Getinoble, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR