Grupa Azoty miała 311 mln zł zysku netto w 2020 r.

Omawiane walory:
Wyniki roczne Grupy Azoty okazały się zgodne z wcześniejszymi szacunkami. W samym IV kwartale przychody wyniosły 2,7 mld zł (+4 proc. r/r), a EBITDA 318,6 mln zł (+47 proc. r/r), a na poziomie netto spółka zamieniła 50 mln zł straty w ponad 92 mln zł zysku.

grupa,azoty,wyniki,2020

Grupa Azoty


W całym 2020 r. Grupa Azoty odnotowała 311,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 372,86 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 555,76 mln zł wobec 612,82 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody Grupy Azoty wyniosły w 2020 roku 10,5 mld zł (11,3 mld zł w 2019 r.), a wynik EBITDA spadł o 7,2 proc. do 1,3 mld zł.

– Pomimo niezwykle wymagającego otoczenia rynkowego, konieczności szybkiego dostosowywania się do warunków i restrykcji wymuszonych przez pandemię koronawirusa, na wyniki finansowe za 2020 rok patrzymy z optymizmem. Sektor rolniczy okazał się odporny na niekorzystne okoliczności, a wolumen sprzedaży się zwiększył. Segment Nawozy Agro zapewnił po raz kolejny Grupie Azoty największą część marży. Dostrzegamy trudną sytuację w Segmencie Tworzyw, jednocześnie zakładamy, że wraz z końcem pandemii sytuacja wróci do równowagi, a popyt na poliamid i dalej przetwarzane produkty będzie wzrastał – powiedział prezes Tomasz Hinc, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

>> W piątek, 16 kwietnia 2021 roku o godz. 14:00 odbędzie się czat z Tomaszem Hryniewiczem, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty

Segment Nawozy osiągnął w 2020 roku przychody w wysokości 6.364 mln zł w stosunku do 6.716 mln zł rok wcześniej, notując marżę EBITDA w wysokości 12,9 proc., podczas gdy w 2019 roku marża dla segmentu była nieznacznie wyższa i wynosiła 14,4 proc.

– Wyniki segmentu wskazują, że pandemia nie wpłynęła negatywnie ani na marżę ani na wolumen sprzedaży, który był o 3,5 proc. wyższy niż w 2019 roku. Stabilny popyt powodował, że kluczowe dla segmentu były kwestie logistyczne i bezpieczeństwa dostaw. Pomimo wzrostu cen gazu w IV kw. 2020 r. do poziomów wyższych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, jego przeciętna cena w całym 2020 r. była istotnie niższa r/r (o 25,6 proc.), co sprzyjało utrzymaniu wysokiej rentowności, pomimo przeciętnie niższych cen. Wyjątkiem są nawozy specjalistyczne z oferty COMPO EXPERT, dla których ceny r/r były przeciętnie o 8,4 proc. wyższe. Wyniki IV kwartału 2020 roku były nieco lepsze w porównaniu do IV kwartału 2019 roku, zarówno na poziomie przychodów (wzrost o 4,5 proc. r/r), jak i EBITDA (wzrost o 2,9 proc. r/r). Ceny nawozów w tym okresie pozostawały stabilne, pomimo wyraźnej nadpłynności finansowej na rynku rolnym. Impuls sezonowego wzrostu cen pojawił się dopiero w styczniu 2021 roku – czytamy dalej.

Łączne przychody segmentu Tworzywa w 2020 roku wyniosły 1 135 mln zł i były o ok. 1/5 niższe w porównaniu z rokiem wcześniejszym (1 458 mln zł). W ślad za niższymi obrotami wyniki segmentu również uległy zmianie – marża EBITDA obniżyła się z 3,4 proc. (2019) do minus 2,8 proc. (2020). Ujemna marża jest wynikiem utrzymującego się trendu spadku popytu (niższa o 9,3 proc. sprzedaż poliamidu naturalnego w ujęciu ilościowym r/r), a także kryzysu cenowego (spadek odpowiednio o 16,2 proc.).

– Segment ten, jak żaden inny, został dotknięty skutkami pandemii COVID-19, powodując duże zakłócenia w łańcuchu dostaw, w wyniku m.in. czasowego zamykania zakładów produkujących samochody. Ceny kluczowych surowców produkcyjnych, czyli benzenu i fenolu, również były niskie (obniżka ok. 20 proc. r/r). Porównując wyniki segmentu w IV kwartale roku 2020 do roku poprzedniego odnotowujemy niższe przychody (o 30 mln zł r/r) przy dodatnim wyniku EBITDA na poziomie 4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej kwartał ten zamknął się stratą na poziomie 17 mln zł. Wpływ na polepszenie wyników miało nieznaczne ożywienie popytu ze strony branży automotive – podano także.

>> POLECAMY: Jak inwestować na giełdzie (ze StockWatch.pl)?

W porównaniu do wyników z 2019 roku segment Chemia odnotował w 2020 roku niewielki (o 4,4 proc.) spadek przychodów, do poziomu 2 522 mln zł przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA (o 2,7 pkt proc.) do poziomu 10,5 proc. Dla niemal wszystkich produktów segmentu odnotowano wzrost sprzedaży, szczególnie wysoki dla alkoholi OXO (o 27,3 proc. r/r), ale również dla plastyfikatorów (o 11,6 proc. r/r) i mocznika technicznego (o 9,3 proc. r/r). Jednocześnie obniżyły się ceny wszystkich produktów, przeciętnie w segmencie o 9,8 proc. Zwiększeniu marży sprzyjały niskie ceny surowców. Mijający rok to trudny okres na rynku siarki (ograniczenie sprzedaży i obniżka cen), jednak widać wyraźnie symptomy ożywienia na rynku, które już w IV kw. spowodowały wzrost cen z perspektywą dalszego wzrostu popytu i cen, w wyniku m.in. ograniczenia podaży konkurencyjnej dla Grupy Azoty siarki rafineryjnej. Wyniki IV kwartału wyraźnie odzwierciedlają tendencje wzrostowe (w relacji do analogicznego kwartału roku wcześniejszego), zarówno po stronie przychodów, dla których wzrost sięgnął 10,1 proc. r/r, jak i po stronie zysku EBITDA, który był ponad 2-krotnie wyższy r/r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W czwartek kurs akcji producenta nawozów spada o 1,5 proc. do 33,50 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Grupaazoty)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR