Grupa Azoty sprawiła niespodziankę wynikami za I kwartał. Kurs akcji rośnie

Omawiane walory:

Grupa Azoty z uwagi na wysoką bazę miała wysoko zawieszoną poprzeczkę. Rekordów z ubiegłego roku spółka nie poprawiła, ale za to z nawiązką zrealizowała oczekiwania rynkowych ekspertów. W czwartek kurs akcji Grupy Azoty rośnie nawet o 5 procent.

azoty,wyniki,akcje, przemysł

Grupa Azoty miała 180,65 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Grupa Azoty odnotowała 180,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. Wynik w ujęciu r/r jest niższy o blisko 40 proc., ale warto zaznaczyć, że rynkowi eksperci spodziewali się znacznie gorszego rezultatu. Konsensus rynkowy zakładał 153 mln zł zysku netto. Podobnie sytuacja wyglądała na poziomie operacyjnym, gdzie zysk wyniósł 286,08 mln zł wobec 408,09 mln zł zysku rok wcześniej. Rynek szacował wynik w okolicach 208 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 476 mln zł, wobec 608 mln zł rok wcześniej i konsensusu 412 mln zł. Marża EBITDA uplasowała się na poziomie 15,3 proc.

Niewielki spadek Grupa Azoty zanotowała w przychodach ze sprzedaży. Tu wynik w ujęciu rocznym zmniejszył się o ok. 8 proc. do 3.103,72 mln zł. Warto jednak zaznaczyć, że I kwartał 2019 r. był rekordowy w historii grupy.

przychody,grupa,azoty

Źródło: sprawozdanie finansowe Grupy Azoty

>> Instalacji mocznika wirus nie tyka! – omówienie sprawozdania finansowego GK Grupa Azoty po IV kw. 2019 r.

W każdym z trzech kluczowych segmentów – Nawozy, Tworzywa, Chemia – nastąpiło obniżenie przychodów o 8-9 proc., przy jedynie niewielkiej obniżce marży w segmencie Nawozy, a także zwiększeniu marży w segmencie Chemia i dużym spadku marży w segmencie Tworzywa.

Wynik EBITDA Grupy Azoty w I kw. 2020 r. wyniósł 476 mln zł (spadek o 132 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 15,3 proc. (niższa o 2,8 pkt proc. r/r). Na ten spadek, w sytuacji niższych średnich cen sprzedaży produktów we wszystkich segmentach, wpływ miała obniżka notowań gazu. Średnie ceny tego surowca w porównaniu z I kw. poprzedniego roku były o ok. 40 proc. niższe i wciąż utrzymują się na korzystnym dla Grupy Azoty poziomie.

Sytuacja pandemii nie miała dotychczas istotnego negatywnego wpływu na Grupę Azoty w skali, która mogłaby zagrażać płynności lub wpływać na ograniczanie produkcji, a także na decyzje o realizacji kluczowych inwestycji. Sprzedaż eksportowa również przebiega bez większych zakłóceń, przy czym wzrosły opłaty za usługi logistyczne.

– Na tę chwilę wpływ pandemii na Grupę Azoty oceniamy jako ograniczony. Chociaż mocno odczuwa go całe społeczeństwo i wiele obszarów gospodarki, Grupa Azoty funkcjonuje bez większych zakłóceń. Wciąż nie wiemy jednak, jak sytuacja pandemii się rozwinie. Liczymy na pojawienie się wkrótce wyraźnych pozytywnych sygnałów i odbicie w III kwartale roku. Z perspektywy biznesowej bardziej martwi nas możliwość wystąpienia suszy, chociaż ostatnie deszczowe tygodnie poprawiły sytuację w rolnictwie umożliwiając wysianie kolejnych dawek nawozów azotowych i wpływając na odczuwalne zwiększenie popytu – powiedział prezes Wojciech Wardacki.

W porównaniu do roku ubiegłego segment Nawozy odnotował w I kw. 2020 ok. 8 proc. obniżenia przychodów (z 2.097 mln zł do 1.927 mln zł). Ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych były niższe o ok. 8-15 proc. Wolumen sprzedaży był jednocześnie o ok. 5 proc. wyższy r/r, a niższe o ok. 40 proc. ceny gazu spowodowały jedynie niewielką obniżkę marży EBITDA (o 3,4 pkt proc.).

ceny,nawozów,azoty

Notowania cen nawozów wieloskładnikowych (NPK, DAP), soli potasowej, fosforytów. Źródło: WFM, FERTECON, Profercy/Grupa Azoty

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała przejściowo przyspieszenie decyzji rolników o zakupach nawozów, głównie w wyniku ich obawy przed zamknięciem punktów sprzedaży. Istotny wpływ na wyniki segmentu może mieć susza, która kolejny rok z rzędu może dotknąć cały kraj. Spółka Compo Expert – przejęta pod koniec 2018 roku – w I kw. 2020 miała niemal 25 proc. udział w przychodach ze sprzedaży segmentu. W przypadku tego podmiotu spadek przychodów był nieznaczny (o 3,9 proc. r/r), przy realizacji wyższej marży EBITDA (o 3,8 pkt proc. r/r). Wymiernym efektem współpracy z Compo Expert było również pozyskanie nowych zagranicznych odbiorców.

W segmencie Tworzywa odnotowano obniżkę przychodów (z 409 mln zł do 373 mln zł, tj. o 8,8 proc. r/r) oraz istotną obniżkę marży EBITDA (o 11,2 proc. pkt proc.). Pod względem ilości sprzedaży nie odnotowano różnic w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast analiza średnich cen wskazuje na spadek cen wszystkich produktów, sięgający 12 proc. w przypadku poliamidu naturalnego. W porównaniu do I kw. 2019, w analizowanym okresie bieżącego roku ceny benzenu i fenolu były o przeszło 20 proc. wyższe, jednak już w kwietniu, w wyniku wahań na rynku ropy naftowej, ceny tych surowców (ale też PA6) gwałtownie się obniżyły. Wciąż brak symptomów ożywienia popytu ze strony branży motoryzacyjnej.

W segmencie Chemia odnotowano obniżenie przychodów (z 752 mln zł do 685 mln zł, tj. o 8,9 proc. r/r), przy wzroście marży EBITDA (o 1,6 pkt proc.). Ceny niemal wszystkich produktów grupy w tym segmencie były w porównaniu z rokiem ubiegłym niższe: melaminy o 20 proc., alkoholi OXO o 15 proc., mocznika technicznego o 12 proc., bieli tytanowej o 3 proc. Jedynie średnie ceny siarki i pozostałych roztworów mocznika odnotowały wzrost (odpowiednio o 6 i 4 proc.). Łączny wolumen sprzedaży w całym segmencie nie uległ zmianie, istotny spadek (o 40 proc.) zanotowano dla siarki, a dla pozostałego asortymentu przeważały wzrosty, w tym m.in. alkoholi OXO (o 12 proc.) i mocznika technicznego (o 8 proc.).

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 30,73 mln zł wobec 57,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W czwartek w południe kurs akcji spółki rośnie o ponad 2 proc. do 30,55 zł. Wcześniej akcje drożały o ponad 5 proc. i były o krok od nowych tegorocznych szczytów.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Grupaazoty, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR