Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o blisko 60 proc. r/r do 26 mld zł w marcu

Omawiane walory:

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyniosła 26,03 mld zł w marcu 2020 r., tj. wzrosła o 59,5 proc. r/r.

gpw,giełda,wyniki, obroty

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o blisko 60 proc. r/r do 26 mld zł w marcu

– Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w marcu 2020 r. o 59,8 proc. r/r do poziomu 25,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w marcu 2020 r. 1,166 mld zł, o 52,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca 2020 r. wyniosła 41.624,62 pkt i była o 30,2 proc. niższa niż przed rokiem – czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w marcu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 368,4 proc r/r do poziomu 636,68 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w marcu wzrosła o 373,4 proc. r/r i wyniosła 635,27 mln zł.

W marcu 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 1.774,4 tys. szt., czyli o 187,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 194 proc. r/r do poziomu 1.147,4 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 189,3 proc. r/r do 278,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 158,1 proc. r/r do 292,2 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 227,2 proc. r/r do 56,3 tys. szt.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

W marcu 2020 r. zanotowano także wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 423,3 proc. r/r do poziomu 370,4 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 1.567,2 proc. r/r do 145,6 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 95,6 mld zł na koniec marca 2020 r. wobec 87,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w marcu 2020 r. o 24,8 proc. r/r do poziomu 264,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w marcu 2020 r. 20,4 mld zł wobec 29,9 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 31,7 proc. r/r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w marcu 2020 r. wyniósł 29,4 TWh, co oznacza wzrost o 53,3 proc. r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 1,3 proc. r/r do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 63,3 proc. r/r do poziomu 26,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w marcu o 20,3 proc. r/r do 14,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 46,6 proc. do poziomu 3,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 14,8 proc. r/r do poziomu 11,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty) na rynku spot wyniósł w marcu 2020 r. 2,3 TWh, co oznacza spadek o 58,3 proc. r/r. Marcowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne r/r z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 30,2 proc. r/r osiągając w marcu 2020 r. poziom 15,1 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł w marcu 2020 r. o 25,9 proc. r/r, do wolumenu 2,1 TWh.

Kapitalizacja 399 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec marca 2020 r. wyniosła 404,2 mld zł (88,8 mld euro).

Łączna kapitalizacja 447 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec marca 2020 r. 781,9 mld zł (171,8 mld euro).

Na rynku Catalyst w marcu 2020 r. zadebiutowały obligacje gminy miejskiej Świdnik (wartość oferty 22,2 mln zł) oraz gminy Niepołomice (wartość oferty 20 mln zł).

W marcu 2020 r. na GPW odbyło się 22 sesji giełdowych w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT gpw, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR