Walne Brastera podjęło uchwałę w sprawie emisji akcji dla posiadaczy obligacji spółki

Omawiane walory:

Akcjonariusze Brastera podjęli uchwałę w sprawie emisji do 29,66 mln akcji serii N, które zostaną objęte przez posiadaczy obligacji spółki.

braster, emisja akcji serii n, obligacje braster

Źródło: spółka

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 29 656 200 akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 965 620 zł. 

– Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom obligacji danej serii od B4 do B8. (…) W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii N – czytamy  w komunikacie.

Cena emisyjna poszczególnych akcji serii N zostanie ustalona przez zarząd spółki i będzie równa cenie zamiany ustalonej dla poszczególnych serii obligacji. 

Na początku grudnia br. akcjonariusze Brastera –  z uwagi na brak kworum na posiedzeniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia – odstąpili od głosowania m.in. uchwały dotyczącej emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 

W marcu br. Braster podpisał warunkową umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z European High Growth Opportunities Securitization Fund (inwestor). Inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz spółki poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie inwestora będzie wynosiło łącznie do 44 mln zł) zaoferowane zostaną obligacje o wartości nominalnej 100 tys. zł zamienne na akcje. Wówczas podano, że zawarcie umowy z inwestorem pozwoli spółce na realizację założeń strategicznych związanych m.in. z rozwojem urządzenia Braster dla użytku profesjonalnego i konsumenckiego, wejściem na kolejne rynki zagraniczne, przeprowadzeniem procesu rejestracji na rynkach zagranicznych oraz na spłatę obligacji spółki serii A.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester – medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

 

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT BRASTER, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR