ZCh Police miały 16,03 mln zł zysku netto w II kwartale 2020 r.

Omawiane walory: ,

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odnotowały 16,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,61 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto ogółem wyniósł 6,78 mln zł wobec4,38 mln zł zysku rok wcześniej.

police, azoty, wyniki, akcje,

ZCh Police miały 16,03 mln zł zysku netto w II kwartale 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 22,41 mln zł wobec 4,45 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 566,96 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 576,19 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 29,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 55,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 215,18 mln zł w porównaniu z 1 302,85 mln zł rok wcześniej.

– Wyniki finansowe grupy kapitałowej w okresie objętym raportem pozostawały w silnej korelacji z otoczeniem rynkowym jednostki dominującej. W I półroczu 2020 roku emitent osiągnął skonsolidowany wynik EBITDA na poziomie 99 135 tys. zł. oraz zysk netto [ogółem] w wysokości 29 350 tys. zł. Poziom uzyskanych przychodów ze sprzedaży uległ zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 6,7%, przy jednoczesnym niższym poziomie kosztu własnego sprzedaży (5,3%), co skutkowało wypracowaniem zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 167 716 tys. zł. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na niższy poziom wyników w I półroczu 2020 roku niż za 6 miesięcy 2019 roku był spadek cen sprzedaży produktów, przede wszystkim nawozów wieloskładnikowych, amoniaku i mocznika, który częściowo został zbilansowany znaczącym spadkiem cen zakupu gazu ziemnego (głównego surowca do produkcji wyrobów azotowych) – czytamy w raporcie.

>> PROMOCJA! Do końca września kup abonament półroczny do Strefy Premium StockWatch.pl, a drugie pół roku otrzymasz gratis!

W I półroczu 2020 roku w segmencie Nawozy emitent uzyskał wynik EBIT na poziomie 13 831 tys. zł. Przychody ze sprzedaży segmentu wyniosły 1 004 071 tys. zł i były niższe o ponad 6 proc. od uzyskanych w I półroczu 2019 roku. Ponad 67 proc. wartości przychodów ze sprzedaży ogółem segmentu Nawozy wygenerowała grupa nawozów wieloskładnikowych. Sprzedaż nawozów i amoniaku na rynku krajowym w okresie objętym raportem stanowiła średnio 65 proc. sprzedaży produktów tego segmentu.

Segment Pigmenty wypracował wynik EBIT na poziomie 21 418 tys. zł, który był wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, pomimo uzyskanych niższych przychodów ze sprzedaży. Wpływ na uzyskanie niższych przychodów ze sprzedaży segmentu w porównaniu z I półroczem 2019 roku miał niższy zrealizowany wolumen sprzedaży (o 11,5 proc.) jak również niewielki spadek średnich cen sprzedaży bieli tytanowej (-1,7 proc.). W okresie objętym raportem przychody ze sprzedaży w segmencie Pigmenty wyniosły 183 338 tys. zł i stanowiły 15 proc. przychodów ze sprzedaży grupy. Około 63 proc. przychodów ze sprzedaży bieli tytanowej zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

W trakcie 2018 roku doszło do przekroczenia progu 10% udziału aktywów spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins w łącznych aktywach wszystkich segmentów grupy kapitałowej. Tym samym spełniona została przesłanka do wyodrębnienia osobnego segmentu sprawozdawczego. W związku z trwającym etapem realizacji inwestycji Polimery Police, segment Polimery nie prowadzi jeszcze swojej docelowej działalności operacyjnej, uzyskuje symboliczne przychody, ponosi natomiast koszty bieżącej działalności.

Przychody zakwalifikowane do kategorii Pozostałe stanowią około 2 proc. przychodów. Na pozostałej działalności grupa kapitałowa uzyskała dodatni wynik w wysokości 5 702 tys. zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” w I poł. 2020 r. wyniósł 35,75 mln zł wobec 65,6 mln zł zysku rok wcześniej.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2019 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Grupaazoty, Police, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • GAP ma umowę międzywierzycielską dot. uzyskania finansowania na Polimery Police

  Grupa Azoty Polyolefins - spółka zależna Grupy Azoty i Zakładów Chemicznych POLICE - zawarła umowę międzywierzycielską z konsorcjum instytucji finansowych oraz ICBC Standard Bank PLC, Grupą Azoty, ZCh POLICE, Hyundai Engineering, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) oraz Grupą Lotos, co jest kolejnym etapem procesu, który ma doprowadzić do udostępnienia uprzywilejowanego finansowania dłużnego na realizację projektu inwestycyjnego "Polimery POLICE", podały ZCh POLICE oraz Grupa Lotos w osobnych komunikatach.

 • Grupa Azoty Polyolefins planuje aneks przedłużający budowę Polimerów Police

  Grupa Azoty Polyolefins - spółka Grupy Azoty i Zakładów Chemicznych POLICE - podjęła uchwałę w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery POLICE z Hyundai Engineering, który przewiduje m.in.: zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o 33,2 mln euro oraz wydłużenie harmonogramu realizacji projektu o 3 miesiące.

 • 9 ciekawych spółek przemysłowych wg BM mBanku

  Sektor przemysłowy wciąż wraca do poziomów sprzed wybuchu epidemii COVID-19. Odbiciu sprzyjają m.in. środki w ramach tarcz antykryzysowych. BM mBanku w cyklicznym raporcie wskazało garść spółek, które lepiej niż reszta radzą sobie w trudnych warunkach.

 • Grupa Azoty spodziewa się trudnej II połowy roku w nawozach wieloskładnikowych

  Grupa Azoty nie spodziewa się w II półroczu 2020 roku odchyleń od przyjmowanych założeń w segmencie nawozów azotowych, natomiast ocenia, że pod presją cenową znajdować się będą nawozy wieloskładnikowe, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński.

 • Grupa Azoty ma listy intencyjne przekraczające moce produkcyjne Polimerów Police

  Grupa Azoty podpisała listy intencyjne znacznie przekraczające docelowe moce produkcyjne Polimerów POLICE, poinformował wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR