ZM Ropczyce: Dywidenda wyniesie ostatecznie 1 zł na akcję

Omawiane walory:

Uczestnicy Programu Motywacyjnego w Zakładach Magnezytowych "Ropczyce" nieodpłatne nabyli w ramach realizacji pierwszej transzy programu łącznie 153.676 akcji spółki. Obecnie spółka posiada 1.753.331 akcji własnych, które nie biorą udziału w dywidendzie, w związku z tym liczba wszystkich akcji, które są uprawnione do udziału w dywidendzie wynosi 4.506.303, a wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1 zł.

ropczyce, dywidenda, akcje

ZM Ropczyce: Dywidenda wyniesie ostatecznie 1 zł na akcję

– Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 września 2020 roku, dniem wypłaty dywidendy jest 12 października 2020 roku – czytamy w komunikacie.

Pod koniec sierpnia zwyczajne walne zgromadzenie Ropczyc podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 4,51 mln zł. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję miała wynieść nie mniej niż 1 zł.

Spółka podała wtedy, że nie jest możliwe podanie liczby akcji z prawem do dywidendy. Ostateczna liczba zależeć miała od akcji nabytych w ramach realizowanego Programu Motywacyjnego.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 27,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,77 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 28,06 mln zł wobec 27,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 329,19 mln zł w 2019 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o ropczyce)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR