18 małych i średnich spółek, które warto mieć w portfelu w 2021 r.

Jeśli banki centralne nagle nie wycofają się z obecnej polityki rekordowo niskich stóp procentowych i nie zakończą skupu aktywów, rok 2021 będzie stał pod znakiem kontynuacji wzrostów na światowych rynkach akcji. Swoje szanse ma także giełda w Warszawie, którą dodatkowo powinny napędzać środki z PPK.

spółki,2021,prognozy,inwestycje,zysk

Polski rynek akcji będzie jednym z beneficjentów globalnego trendu rotacji inwestorów w kierunku emerging markets oraz cyklicznych sektorów.

Światowa gospodarka ma co odrabiać po ubiegłorocznym załamaniu spowodowanym przez pandemię koronawirusa. W odbudowie pomagają banki centralne, które prowadzą ultra-luźną politykę monetarną i fiskalną oraz pierwsze szczepionki na COVID-19. Rynki akcji już od pewnego czasu dyskontują poprawę. Ceny akcji rosną i przyciągają świeży kapitał, który ucieka z lokat bankowych. Jeśli polityka niskich stóp procentowych zostanie utrzymana, a dostępność szczepionek będzie rosła, indeksy giełdowe mogą poprawić historyczne rekordy.

– W naszej ocenie polska gospodarka bardzo dobrze poradziła sobie ze skutkami pandemii COVID 19. Po spadku o 3,3 proc. r/r w 2020 r. prognozujemy odbicie o 4,9 proc. r/r w 2021 r. Równocześnie nie oczekujemy podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) w horyzoncie co najmniej kolejnych 12 miesięcy. Akcje, jako klasa aktywów, stanowią coraz istotniejszy komponent portfela inwestycyjnego w otoczeniu braku atrakcyjnych alternatyw – czytamy w raporcie „Tematy Inwestycyjne na 2021 rok” przygotowanym przez analityków Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska.

Polski rynek akcji będzie jednym z beneficjentów globalnego trendu rotacji inwestorów w kierunku emerging markets oraz cyklicznych sektorów. Dodatkowym wsparciem dla GPW będzie odwracanie się kilkuletniego trendu odpływu kapitału z funduszy otwartych w TFI i funduszy emerytalnych. Jest szansa, że napływy z rozwijających się programów PPK przeważą w 2021 r. odpływy z tytułu tzw. suwaka z OFE.

Czas na sektory cykliczne

Analitycy BM BNP Paribas BP wskazali 18 małych i średnich spółek z 8 branż, które warto śledzić w tym roku, bo mogą pozytywnie zaskoczyć. Największą reprezentację w portfelu mają przedstawiciele tzw. sektorów cyklicznych. Eksperci grają pod poprawę koniunktury gospodarczej (wzrost popytu, cen produktów) i stawiają na spółki przemysłowe oraz surowcowe. Dla obu branż ubiegły rok stał pod znakiem restrukturyzacji kosztowej. Ten czynnik powinien pozytywnie oddziaływać na wyniki finansowe również w 2021 r. Wśród spółek z ekspozycją na rynki surowcowe biuro w gronie faworytów umieściło Stalprodukt i Cognor.

– Stalprodukt po raz pierwszy od wielu kwartałów zaczął pozytywnie zaskakiwać wynikami, oczekujemy utrzymania korzystnego trendu z uwagi na wzrosty cen cynku oraz poprawę koniunktury na rynku stali – zgodnie z ostatnimi danymi Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, ceny produktów stalowych w kraju mocno odbijają od początku IV kwartału 2020 roku, co powinno również wspierać wyniki w pozostałych segmentach oraz sentyment do akcji spółki – uważają eksperci.

>> Jak inwestować na giełdzie (ze StockWatch.pl)?

Analogiczne czynniki dotyczą Cognor Holdingu. Wzrosty cen wyrobów stalowych powinny wspierać wyniki finansowe w najbliższych kwartałach, zakładając dalsze odbicie aktywności gospodarczej i wzrost popytu na tę kategorię produktów (cykliczność rynku).

– Zwracamy również uwagę na toczące się rozmowy w ramach Unii Europejskiej odnośnie ustanowienia tzw. podatku węglowego na import towarów stalowych – byłby to istotny news w branży, który mógłby potencjalnie doprowadzić do przełomu w zakresie postrzegania spółek z sektora. Zwracamy przy tym uwagę na ryzyko specyficzne spółki w krótkim terminie, jakim będzie zadeklarowana konwersja obligacji na akcje spółki po cenie 1,61 zł za akcję na początku lutego – zauważa biuro.

W tym roku warto też śledzić notowania ZM Ropczyce. Spółka ucierpiała na skutek dekoniunktury w branży hutnictwa żelaza i stali w Europie. Zdaniem ekspertów, najgorsze już minęło. W obecnym otoczeniu zakładanego powrotu koniunktury w sektorze stalowym, akcje jak i wycena spółki mogą być beneficjentem nowej sytuacji.

– Pozytywnie odczytujemy również redukcję zadłużenia oraz działania zarządu w kierunku redukcji kosztów, co widać na poziomie rentowności i marżowości (automatyzacja procesów oraz nowy mix produktów – bardziej zaawansowanych technologicznie). Zwracamy również uwagę na niską wycenę wskaźnikową vs. zagranicznych peers sektora – komentują analitycy BM BNP Paribas BP.

Beneficjentem obserwowanej na rynkach akcji rotacji kapitału inwestorów ze spółek wzrostowych w kierunku cyklicznych powinien być także Famur. Producent maszyn górniczych jeszcze w ubiegłym roku sprawił pozytywną niespodziankę. Spółka co prawda zanotowała spadek wyników r/r (dane za 1-3Q), ale rezultaty okazały się dużo lepsze od konsensusu, który nastawiał się na ostre hamowanie wywołane spadkiem inwestycji w sektorze górniczym. Przysłowiową wisienką na torcie okazały się wysokie przepływy pieniężne.

– Oczekujemy odbicia koniunktury w branży w następnych latach, co powinno sprzyjać stabilizacji wyników. Famur przedstawił także inicjatywy strategiczne mające na celu transformację spółki i dywersyfikację jej biznesu poza górnictwo, co jest istotne w obliczu rosnącej presji na inwestycje w odnawialne źródła energii w Polsce i na świecie. W związku z atrakcyjną wyceną oraz wysokimi kompetencjami zarządu, nasza ocena spółki jest pozytywna – uważają analitycy BM BNP Paribas BP.

W sektorze przemysłowym biuro stawia na ML System i Wielton. Pierwsza spółka mocno korzysta na rosnącej popularności instalacji fotowoltaicznych, a dodatkowo rozwija ciekawe technologie produkcji innowacyjnych szyb z powłokami kwantowymi. Eksperci liczą na utrzymanie wysokiej dynamiki w kolejnych kwartałach.

– Spółce będzie sprzyjać sytuacja rynkowa (duży popyt na instalacje fotowoltaiczne) wspierana przez korzystne regulacje krajowe (m.in. program „Mój Prąd” – ma być kontynuowany również w 2021 r., poprawa efektywności energetycznej budynków) i unijne, a także rozwój eksportu (spółka podpisała w ostatnich miesiącach dwie duże umowy z Guardian Glass oraz Pilkington) – uważają eksperci.

>> Innowacyjna fotowoltaika – omówienie wyników i sytuacji finansowej ML System po III kw. 2020 roku

Z kolei Wielton wychodzi z prawdziwego biznesowego poślizgu. Biuro liczy, że optymalizacja produkcji korzystnie przełoży się na marże, co przy oczekiwanym powrocie sprzedaży do poziomu z 2019 r. powinno znacząco poprawić sytuację fundamentalną spółki, a w szczególności obniżyć wskaźniki zadłużenia.

Budowlanka i deweloperzy idą za ciosem

Rok 2021 powinien być udany także dla spółek budowlanych i deweloperskich. Biuro liczy na kontynuację dobrej passy. Ubiegły rok WIG-Budownictwo zamknął na ponad 60 proc. plusie, a w styczniu br. wspiął się do poziomów najwyższych od dekady. Nieco słabiej wypadł WIG-Nieruchomości, ale i tu do szczytów z 2011 r. brakuje tylko 7 proc. BM BNP Paribas BP oczekuje, że stabilizacja kosztów materiałów i wynagrodzeń przyniesie poprawę osiąganych marż. Obie branże będą też mogły ruszyć z kopyta, gdy tylko rząd zniesie ograniczenia związane z pandemią COVID-19.

Kliknij, aby powiększyć.

Świetna postawa subindeksu budowlanego to zasługa branżowego giganta, czyli Budimeksu. Spółka w czwartym kwartale 2020 roku wypracowała rekordowe 207 mln zł zysku netto. Dane, mimo iż mają charakter szacunkowy, na inwestorach zrobiły olbrzymie wrażenie. Notowania przez trzy kolejne sesje ustalały nowe szczyty cenowe.

– Pozytywnie oceniamy rekordowy backlog Budimeksu oraz poprawę rentowności w segmencie budowlanym. Spółka wyróżnia się wysokim, dobrze zdywersyfikowanym portfelem zleceń, podczas gdy rynek doświadcza opóźnień w procedowaniu nowych przetargów w szczególności publicznych. Ponadto branżę można zaliczyć do sektorów relatywnie najmniej dotkniętych dotychczas pandemią Covid-19 – uważają eksperci.

W wysokiej formie jest też Pekabex. W skali roku akcje producenta konstrukcji prefabrykowanych podrożały o 53 proc., a w styczniu ustaliły nowy historyczny rekord. Zdaniem ekspertów, to jeszcze nie koniec możliwości spółki.

– Pekabex posiada rekordowy portfel zleceń korzystając na strukturalnym wzroście użycia prefabrykatów i funkcjonując w branżach bardziej odpornych na potencjalne spowolnienie inwestycji (logistyka, mieszkania). Zarząd widzi znaczny potencjał w przejęciu niemieckiej firmy z branży prefabrykatów. Pozytywnie oceniamy perspektywy spółki z uwagi na sprzyjające trendy rynkowe, wysoki portfel zleceń oraz mocny bilans, który pozwala na regularne wypłaty dywidendy – komentują eksperci BM BNP Paribas BP.

>> Prefabrykacja siłą jest – omówienie sprawozdania finansowego Pekabex po III kwartał 2020 r.

W sektorze deweloperskim biuro stawia na Atal. Jednym z argumentów jest perspektywa powrotu do płacenia dywidendy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku deweloper zarekomendował akcjonariuszom rezygnację z wypłaty z uwagi na pandemię. Spółka już wtedy podkreślała, że decyzja ma charakter jednorazowy.

– Pozytywnie oceniamy perspektywy spółki w kolejnych kwartałach z uwagi na harmonogram przekazań, atrakcyjną wycenę oraz powrót do wypłaty dywidendy. Oczekujemy poprawy rentowności w oddawanych w kolejnych latach projektach w porównaniu do tych z lat 2019-2020. Ponadto zwracamy uwagę, iż z uwagi na harmonogram przekazań wyniki za 4Q’20 powinny wypaść bardzo dobrze w relacji r/r, a wygenerowany cash flow powinien wpłynąć na wyraźne obniżenie wskaźników zadłużenia – prognozują eksperci.

Branże niesione przez globalne trendy

Na liście faworytów BM BNP Paribas BP nie zabrakło przedstawicieli sektora gamingowego i ochrony zdrowia, które korzystają na długoterminowych trendach wzrostu biznesu na globalnych rynkach. W tym pierwszym biuro stawia na trzy spółki i co ciekawe nie ma wśród nich branżowego lidera, czyli CD Projektu. Jest natomiast PlayWay, czyli drugie największe studio notowane na GPW. Eksperci chwalą spółkę za wysoką zdolność do generowania gotówki, wypłatę dywidendy, bogate portfolio gier oraz interesujący backlog premier w 2021 r.

Na listę top pick z segmentu gamingowwgo załapały się jeszcze Movie Games i Artifex Mundi. Pierwsza z nich to swoisty odpowiednik PlayWay, tyle że we wcześnej fazie rozwoju i z tą różnicą, że już obecnie w wielu aspektach wyróżnia się ona jakością działania.

– Budowa grupy kapitałowej oraz umiejętność wykorzystywania chwytliwych tematów w swoich produkcjach przyciągają inwestorów. Za powyższym też naszym zdaniem będą stać coraz lepsze wyniki finansowe – dodają eksperci.

Eksperci zwrócili też uwagę na Artifex Mundi, czyli jedną z mniejszych spółek w branży. Studio przez długi czas po debiucie traciło zainteresowanie inwestorów, głównie przez brak spójnej koncepcji względem produkowanych gier. Ubiegłoroczne zmiany okazały się strzałem w dziesiątkę i przywróciły spółkę na wzrostowe tory. Według szacunkowych danych, w 2020 r. przychody Artifex Mundi podskoczyły r/r o 54 proc. do 25,7 mln zł. To najwyższy wynik w dotychczasowej historii spółki.

– Uporządkowanie działalności, zmiany w kierownictwie oraz przede wszystkim zintegrowanie gier HOPA w ramach aplikacji Unsolved okazały się katalizatorami poprawy wyników. Bogaty katalog gier HOPA, które wciąż mogą zostać wykorzystane na różnych platformach pozwala oczekiwać kontynuacji trendu – komentują przedstawiciele BM BNP Paribas BP.

W szeroko rozumianym sektorze ochrony zdrowia faworytami biura są Neuca i Ryvu Therapeutcis. Producent i dystrybutor farmaceutyków sprawił ostatnio kilka pozytywnych niespodzianek w wynikach. Jednak zdaniem BM BNP Paribas BP, Neuca powinna kontynuować dobrą passę także w 2021 r.

– Rozwój programów partnerskich dla aptek powinien skutkować dalszym zwiększaniem udziałów rynkowych i poprawą marży. Spółka może być także beneficjentem kolejnych zmian na rynku aptecznym po pandemii (planowane zmiany w ustawie o zawodzie farmaceuty w zakresie rozszerzenia zakresu świadczeń udzielnych przez farmaceutów – np. ich udział w działaniach związanych z profilaktyką, rozszerzenie zakresu oferowanych usług). Neuca dynamicznie rozwija także segment biznesów pacjenckich z naciskiem na e-commerce i badanie kliniczne, czego kolejne efekty będziemy obserwować w 2021 r. – podkreślają eksperci.

Z kolei Ryvu Therapeutcis w IV kwartale 2020 r. zrewidowało swoje projekty badawcze. Spółka skoncentrowała się na najbardziej perspektywicznych z nich. Zdaniem ekspertów, z uwagi ich kapitałochłonność, to dobry ruch w długim terminie.

Bieżący rok powinien zdecydowanie zbliżyć spółkę do fazy komercjalizacji, a bieżące poziomy notowań, naszym zdaniem, stanowią atrakcyjne miejsce do pozycjonowania się pod taki scenariusz – mówią analitycy.

>> Atak na lidera – omówienie sprawozdania finansowego Ryvu po III kwartale 2020 r.

Handel detaliczny i usługi wracają do gry

Wreszcie dzięki odbudowie popytu ubiegłoroczne straty będą odrabiać również wybrane spółki z obszarów handlu detalicznego i usług. W tym gronie biuro wymienia m.in. Benefit Systems. Spółka bez większych problemów przeszła rynkowe zawirowania w trakcie pierwszej fali COVID-19 i szybko zaczęła odzyskiwać klientów.

– Benefit Systems w tym okresie zdołał wygenerować dodanie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co pozwoliło wyraźnie zredukować dług. Oceniamy więc, iż spółka jest bardzo dobrze przygotowana na przejście drugiej fali zachorowań na COVID-19, a spółka jest naszym zdaniem przygotowana do szybkiej odbudowy biznesu w 2021 r. – mówią eksperci.

Kolejne dwie spółki to firmy, które już pokazały, że wiedzą jak rozwijać organicznie biznes i budować wartość dla akcjonariuszy. Mowa o Auto Partnerze i TIM-ie. Notowania obu firm od kilku lat są w trendzie wzrostowym.

– Motorem napędowym wyników Auto Partner pozostaje eksport, gdzie poprawia się również marża. Zarząd szacuje wzrost udziału sprzedaży zagranicznej do poziomu 50 proc. w ciągu 2-3 lat. Rynek części samochodowych pozostaje w mniejszym stopniu zależny od koniunktury, a Auto Partner kontynuuje długoterminowy wzrost wyników. Ponadto zniesienie lockdown’u w trakcie 2021 r. może wpłynąć na wzrost popytu na części samochodowe (większa liczba przejazdów, odbicie importu aut używanych). Z kolei grupa TIM odnotowuje dalszą tendencję wzrostu udziału handlu online w sprzedaży, co w bieżącym otoczeniu jest mocnym impulsem dla wyników. Pozytywnie oceniamy perspektywy w kolejnych kwartałach z uwagi na oczekiwany dalszy wzrost kanału online oraz B2B, zmianę mixu produktowego oraz mocny bilans, co powinno sprzyjać utrzymaniu wypłaty dywidendy w kolejnych latach – wskazują analitycy.

>> Wzrost i wartość w jednej idą parze – e-commerce w natarciu – omówienie sprawozdania finansowego TIM po III kw. 2020 r.

Listę top pick BM BNP Paribas BP na 2021 r. zamyka XTB, czyli jedna z największych gwiazd ubiegłorocznej „koronahossy”. Wśród argumentów jest perspektywa sowitej dywidendy. W tej kwestii spółka dostała już od nadzoru zielone światło, ale na oficjalną rekomendację co do stawki trzeba jeszcze poczekać.

– Analizując wyniki w szerszym horyzoncie rentowność w 2Q i 3Q’20 wciąż pozostaje na podwyższonym poziomie. To co rozpatrujemy jako ściśle pozytywne, to dynamiczne budowanie bazy klientów. Zwracamy ponadto uwagę na wysoki potencjał wypłaty dywidendy w 2021 r. – mówią eksperci.

>> Zmienność, kocham i szanuję, zmienności oddać nie umiem – omówienie sprawozdania XTB po III kw. 2020 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Artifex, Atal, AUTOPARTN, benefit, budimex, COGNOR, Famur, Mlsystem, MovieGames, NEUCA, Pekabex, playway, ropczyce, RYVU, Stalprod, tim, wielton, xtb)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR