11 nowych rekomendacji dla spółek z sektora telekomunikacyjnego, mediowego i technologicznego

Konrad Księżopolski, szef działu analiz Haitong Banku, zaktualizował zalecenia i ceny docelowe dla akcji aż 11 spółek z sektora TMT. Rekomendacje kupuj dostało w sumie 8 znanych firm z GPW.

Haitong Bank podtrzymał zalecenie kupuj dla Cyfrowego Polsatu, ale z cena docelową obniżoną z 27,50 zł do 26 zł. Biuro zaznacza, że rok 2018 potwierdził podstawowe trendy zachodzące w Cyfrowym Polsacie, jak konsekwentne powiększanie bazy konwergentnej usługi SmartDOM, która nadal wspiera wzrost ARPU oraz niższy wskaźnik odpływu klientów. Analitycy Haitong Bank doceniają przejęcie przez spółkę Netii i contentu sportowego z segmentu premium (UEFA, Eleven Sport), który stanowi uzupełnienie portfela aktywów Cyfrowego Polsatu w obszarze telekomunikacji/płatnej telewizji, a także ekspansję firmy w większych miastach (naturalny rynek Netii).

– Analitycy oczekują, że w połowie 2019 r. Cyfrowy Polsat ogłosi wezwanie na 100 proc. akcji Netii po cenie 5,77 zł za sztukę. Wycofanie Netii z giełdy może przyspieszyć uwalnianie synergii po-akwizycyjnych, wycenianych przez Cyfrowy Polsat na 800 mln zł w latach 2019-22. Analitycy spodziewają się, że Cyfrowy Polsat potwierdzi tę decyzję przy okazji ogłaszania wyników za czwarty kwartał 2018 r. Haitong Bank nie oczekuje, by spółka przedłużyła ofertę na pasmo Sferia 800 MHz w proponowanej cenie 1,7 mld zł. Cyfrowy Polsat oferuje mniej atrakcyjny potencjał wzrostowy niż Play, ale jego długoterminowy model inwestycyjny jest solidniejszy, mniej ryzykowny, jak również może generować dużo gotówki – czytamy w raporcie.

>> Zacznij inwestować już od 100 zł >> Nowa platforma inwestycyjna inPZU

Haitong Bank utrzymał rekomendację kupuj dla Play, ale jednocześnie obniżył cenę docelową akcji do 26,60 zł (z 29,1 zł) z powodu redukcji prognozy EBITDA na lata 2018/19/20 o odpowiednio 2, 5 i 5 proc. Jest to wynik prawdopodobnego obniżenia marży komórkowej (do 17 proc. wobec 18 proc. wcześniej) i nieco niższego wzrostu ARPU na poziomie 0,5 proc., wobec jednego procenta wcześniej. Nowa strategia Play na lata 2019-22 jest raczej kontynuacją dotychczasowej, w ramach której Play chce pozostać przede wszystkim operatorem mobilnym (choć dopuszcza współpracę z operatorami stacjonarnymi na terenach gęsto zaludnionych). Play chce realizować swoje długoterminowe cele komercyjno-finansowe poprzez do-sprzedawanie klientom większych pakietów danych, nowych usługi VOD i MOD (muzyka na życzenie), oraz utrzymać wysoką efektywność kosztową (w wyniku dalszej cyfryzacji procesów i rozwoju sieci).

– Argument, że konwergencja to jedyny sposób na przetrwanie i odniesienie sukcesu na rynku telekomunikacyjnym, nie koniecznie musi się stosować do KPI Play’a, ponieważ baza SIM spółki nadal rośnie, podobnie jak ARPU (czego nie da się powiedzieć o Orange). Miesięczny wskaźnik odpływu klientów abonamentowych za ostatnie 12 miesięcy utrzymuje się na niskim poziomie 0,8 proc., podczas gdy dzięki kontroli wydatków operacyjnych (Opex) i kapitałowych (Capex) marża EBITDA na rok 2019 szacowana jest na ok. 32 proc. (wobec ok. 25 proc. Orange). Z kolei stopa wolnych przepływów pieniężnych (FCFYield) w 2019 r. ma wynieść ok. 16 proc. (wobec ok. 8,6 proc. Orange). Dodatkowo Play oferuje w tej chwili jedną z najwyższych stóp dywidendy spośród wszystkich telekomów z Europy Zachodniej/CEE/EMEA, na poziomie ok. 6,2 proc., a wyceniany jest na rok 2019 ze wskaźnikiem EV/EBITDA na poziomie 4,9, podobnie jak Orange Polska. To jeden z najniższych wskaźników spośród wszystkich telekomów w Europie Zachodniej/CEE/EMEA, który według analityków Haitong Bank nie jest usprawiedliwiony – czytamy.

Prognozy dla polskiej giełdy i gospodarki na 2019 r. >>> CZYTAJ WIĘCEJ

W wypadku kolejnego telekomu biuro obniżyło rekomendację do neutralnie, a cenę docelową z 5,80 zł do 5,10 zł. Cięcie rekomendacji dla Orange Polska spowodowane jest kilkoma czynnikami. Po pierwsze, oczekiwana redukcja stawek opłaty hurtowej o ok. 85 proc. może zmniejszyć przychody o ok. 100-110 mln zł i EBITDA spółki o ok. 20-30 mln zł. Po drugie, spodziewany wzrost kosztów energii może w latach 2019-20 podwyższyć wydatki operacyjne o ok. 25 mln zł. Co więcej, zdaniem analityków oczekiwane obniżki stawek za połączenia długodystansowe od maja 2019 r. mogą obniżyć roczne EBITDA Orange o 20-30 mln zł. W rezultacie Haitong Bank obniża swoją prognozę EBITDA dla spółki na lata 2019-20 odpowiednio o 2 i 3 proc.

– Baza klientów światłowodowych rośnie, ale jest okupiona wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Wzrost kwartalnego tempa przyrostu klientów netto wyhamował do ok. 50 tysięcy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r., wobec ponad stu tysięcy w 2017 r. ARPU w każdym segmencie telekomunikacyjnym spółki wciąż spada, jedynie po raz pierwszy udało się powstrzymać spadek ARPU klientów konwergentnych w drugim kwartale br. Pytanie brzmi, czy wynik ten uda się powtórzyć, szczególnie że Cyfrowy Polsat zaczął mocno promować SmartDOM w ofercie Netii, jako konkurencję dla Orange Love. Po stronie pozytywów analitycy oczekują odbicia FCF w 2019 r., wraz z napływem gotówki ze sprzedaży nieruchomości i drugiej transzy od T-Mobile za dostęp do sieci światłowodowej – czytamy w raporcie.

Haitong Bank podtrzymał rekomendację kupuj dla Netii z ceną docelową obniżoną z 5,65 zł do 5,54 zł. Biuro zredukowało prognozy EBITDA na lata 2019/20 o odpowiednio 6 i 9 proc. Obniżenie to wynika ze spodziewanej redukcji stawek opłaty hurtowej (FTR) o ok. 85 proc. do 0,32 proc. Zdaniem analityków, może to spowodować ograniczenie przychodów Netii o ok. 20-25 mln zł rocznie. Główny scenariusz inwestycyjny Netii nie zmienia się i jest związany z wezwaniem Cyfrowego Polsatu na 100 proc. akcji (wobec 66 proc. posiadanych obecnie), po cenie 5,77 zł za sztukę, co zdaniem analityków może nastąpić w połowie 2019 r.

– Jeżeli taki scenariusz się zmaterializuje, to Netia oferuje obecnie ok. 22-procentowy potencjał wzrostowy przy mniejszym (choć wciąż istniejącym) ryzyku. Czyni to z Netii atrakcyjną ofertę, szczególnie w otoczeniu awersji do ryzyka jakie mamy obecnie na giełdzie. Zdaniem analityków KPI w segmentach internetu i płatnej telewizji powinny się stopniowo poprawiać dzięki temu, że Netia staje się częścią oferty SmartDOM Cyfrowego Polsatu, która jest ostatnio mocno promowana na kanałach telewizyjnych spółki. Największym zagrożeniem dla scenariusza Haitong Banku jest wydatek Cyfrowego Polsatu na zakup pasma 800 MHz Sferia co mogłoby odsunąć w czasie scenariusz wezwania do 100 proc., ale analitycy zakładają, że Polsat nie będzie chciał przeciągać tego procesu przy proponowanej przez polski nadzór telekomunikacyjny cenie 1,7 mld zł – zaznaczają eksperci.

W wypadku Wirtualnej Polski Haitong Bank utrzymał rekomendację kupuj i podniósł cenę docelową akcji do 63,20 zł (z 54,90 zł). Korekta w górę to zasługa głównie poprawienia wskaźnika widzialności reklam internetowych (ad viewability), który wzrósł do 65 proc. z 50 proc. rok wcześniej. Pozwoliło to spółce powrócić do internetowego wyścigu reklamowego z Facebookiem i Googlem. Jednocześnie systematyczna ekspansja w branży e-commerce dynamizuje profil wzrostu przychodów i ogranicza ryzyko związane z cyklicznością. Analitycy Haitong Bank podnoszą swoje prognozy EBITDA spółki na lata 2018/19/20 odpowiednio o odpowiednio 5, 12 i 8 proc.

– Szeroka obecność WP w segmencie mody, podróży, domu i stylu życia, finansów i e-commerce, powinna oznaczać, że większość przychodów będzie pochodziła z e-commerce, a nie reklam internetowych, co jest pozytywnym zjawiskiem. Handel elektroniczny jest mniej narażony na wahania cykliczne niż rynek reklamy internetowej i rozwija się dużo szybciej. Analitycy doceniają niedawne przejęcie ExtraDom przez spółkę, ponieważ pokazuje, że WP stawia na przychody pochodzące z transakcji (a nie z reklam). Pomimo wysokiej bazy porównawczej z 2018 r., Haitong Bank oczekuje, że Wirtualna Polska będzie nadal rozwijać się w tempie dwucyfrowym. Z kolei wskaźniki P/E i EV/EBITDA na rok 2019 w wysokości 17,0/8,9 wydają się być zbyt niskie, biorąc pod uwagę profil rozwojowy spółki w perspektywie rocznej i dwuletniej – przewidują analitycy.

Ostrzejsze cięcie rekomendacji zanotowała Agora. Haitong Bank obniżył zalecenie inwestycyjne do neutralnie i cenę docelową akcji do 12,20 zł (z 16,70 zł). Powodem jest obniżenie prognozy EBITDA na lata 2018/19/20 o 26/15/6 proc., na skutek niższej niż oczekiwano rentowności segmentu prasy i kina. Reperkusje poważnych problemów finansowych Ruchu i ograniczenie liczby punktów sprzedaży prasy może jeszcze bardziej pogrążyć segment prasowy Agory i wywołać pewne kroki restrukturyzacyjne w 2019 r. Kina radzą sobie w 2018 r. lepiej niż oczekiwano, ale jest to zasługa wyjątkowej popularności filmu „Kler”.

– Rok 2019 może przynieść spadek, ze względu na wyłączenie z handlu kolejnej niedzieli. Poza tym frekwencja w kinach już jest na rekordowo wysokim poziomie, a rentowność może spaść z powodu wzrostu kosztów energii i zatrudnienia. Analitycy Haitong Bank spodziewają się wzrostu rynku reklamy w 2018 r. o 7,5 proc. r/r, a w 2019 r. o ok. 4,3 proc., co powinno generalnie pomóc Agorze. Strategia spółki na lata 2018-22 wydaje się analitykom równie ambitna, jak i ryzykowna z powodu planowanej ekspansji na nowe obszary i znaczącego wzrostu zadłużenia – czytamy w raporcie.

Haitong Bank podtrzymał rekomendację neutralnie dla Asseco Poland i podniósł cenę docelową akcji do 50,90 zł (z 46,70 zł). Spowodowane to jest wzrostem przychodów z wysokomarżowych segmentów Finanse&Bankowość oraz ZUS, co w połączeniu z restrukturyzacją Sapiens wspiera P&L oraz OpCF Asseco w 2018 r. Tak jak spodziewali się analitycy, obawy związane z utratą kontraktu na utrzymanie ZUS KSI okazały się przesadzone, ponieważ Asseco zdołało wygrać cztery kontrakty na rozwój ZUS KSI warte łącznie ok. 65 mln PLN netto. Analitycy uważają że ta sytuacja, w której Asseco nie musi obawiać się konkurencji ze strony Comarchu przy kontraktach na rozwój ZUS, może potrwać przynajmniej do czasu przejęcia przez Comarch KSI w marcu 2019 r.

– To może stworzyć dla Asseco kolejną okazję związaną z rozwojem KSI. Jednak utrata kontraktu na utrzymanie KSI jest tak bolesna, że może to jedynie zneutralizować straty (a i to zapewne nie w pełni). Oprócz tego analitycy Haitong Bank oczekują, że działalność Asseco w Izraelu i w innych krajach nadal będzie się rozwijać w tempie bliskim 10 proc. Oczekują, że spółka utrzyma dywidendę w wysokości 3 zł na akcję i stopę dywidendy w wysokości 6 proc. OpCF powinny być wspierane przez ZUS i oczekiwane wierzytelności z Orange Polska w wysokości około 45 mln zł – oceniają analitycy.

Najwyższe zalecenie utrzymano dla Comarchu. W grudniowej aktualizacji biuro podniosło cenę docelową akcji do 184,60 zł (ze 177 zł) ze względu na wyższe prognozy EBITDA na lata 2018/19/20 odpowiednio o 8, 9 i 11 proc. Jest to wynikiem większego niż oczekiwano portfela zamówień (backlog) na 2019 r. Po słabym 2017 r., Comarch istotnie przyspieszył w tym roku (oczekiwany wzrost przychodów o 23 proc. r/r, EBITDA o 69 proc. r/r) za sprawą niskiej bazy porównawczej w 2017 r., ale również dużego kontraktu dla Ministerstwa Sprawiedliwości (137,8 mln zł) oraz przyspieszenia wysoko marżowych kontraktów w sektorach TMT, handlowym i MŚP.

– Pamiętając o niskiej cenie, którą zaoferował Comarch za kontrakt z ZUS (242 mln zł, 35 proc. poniżej budżetu ZUS) oraz biorąc pod uwagę fakt, że Comarch nie ma doświadczenia z tym systemem, analitycy Haitong Bank obawiają się, że ZUS może nie tylko rozwodnić marże (oczekują marży operacyjnej bliskiej zeru), ale także ściągnąć na Comarch groźbę kar, co jest dziś największym ryzykiem związanym z Comarchem – czytamy.

Haitong Bank utrzymał też rekomendację kupuj dla LiveChat. Biuro zdecydowało się jednak na obniżenie ceny docelową akcji do 61,80 zł (z 79 zł) za sprawą obniżenia rocznej prognozy przyłączeń netto do 2,8, 3,2 i 3,4 tysiąca w perspektywie roku, dwóch i trzech lat (wobec 5,6, 5,9 i 6,2 tysięcy wcześniej). Niższe prognozy wynikają z braku ruchu generowanego ze stron Gartner’a. Jednocześnie analitycy utrzymują długoterminową prognozę ARPU na dotychczasowym poziomie 95 USD, podnoszą prognozę kursu USD/PLN do 3,5 (z 3,4 wcześniej), co powinno również pozytywnie wpłynąć na długoterminową marżę brutto. LiveChat pracuje obecnie nad znaczącą poprawą swoje sztandarowego produktu Live Chat, już rozszerzył swoją ofertę na nowe produkty, takie jak ChatBot, KnowledgeBase, rozwija środowisko Marketplace i planuje wkrótce wprowadzić nowy produkt – HelpDesk.com.

– Przy podwojeniu zatrudnienia r/r i wspomnianych działaniach komercyjnych, strategia LiveChat nigdy nie była tak ofensywna jak teraz, a rok 2018 jest rokiem transformacji, w którym spółka zmienia się z firmy jednego produktu w firmę wieloproduktową. Analitycy Haitong Bank uważają kiepskie nastroje panujące wokół LiveChat za okazję do kupna, ponieważ za wprowadzeniem Live Chat 2.0 powinien pójść wyraźny wzrost przyłączeń netto. Analitycy Haitong Bank oczekują, że marża netto LiveChat wyniesie ok. 54 proc., podczas gdy stopa dywidendy w perspektywie rocznej i dwuletniej 6,4/7,9 proc. Nie znajduje to odzwierciedlenia w mnożnikach, które w przypadku P/E w perspektywie rocznej i dwuletniej wynoszą 12 i 11,5 – czytamy.

W gronie faworytów znalazł się także producent gier. Haitong Bank utrzymał rekomendację kupuj dla Ten Square Games i nieznacznie obniżył cenę docelową akcji do 118 zł (ze 119,20 zł). Zdaniem analityków, Ten Square Games pozostaje bardzo atrakcyjną opcją inwestycyjną. Po dobrym trzecim kwartale 2018 r., biuro oczekuje udanego IV kwartału 2018 r. z przychodami w wysokości 44 mln zł i zyskiem netto na poziomie 14,8 mln zł. Bardzo dobrą dynamikę przychodów osiągają gry Fishing Clash, Let’s Fish i Wild Hunt, przy spodziewanych niższych nakładach marketingowych w IV kwartale 2018 r., co powinno wywindować marżę netto do 34 proc. (wobec 29 proc. w trzecim kwartale).

– Obiecujące perspektywy nie kończą się na 2018 r. – w 2019 r. Ten Square Games planuje trzy premiery – Mini Golf (marzec 2019), grę hobbystyczną (drugie półrocze 2019) i grę skierowaną do kobiet (koniec 2019) – oraz rozwój nowego segmentu gier opartych na technologii HTML5. Spółka ma bardzo dobre wskaźniki gotówkowe (zysk netto = FCF), co powinno pozwolić na przyzwoity zwrot gotówki akcjonariuszom ze stopą dywidendy w 2019 r. na poziomie 4,7 proc. Według wyliczeń Haitong Bank wskaźnik P/E Ten Square Games na lata 2018/19 wynosi odpowiednio 18 i 13,8, co wydaje się być nieuzasadnionym dyskontem w porównaniu do konkurentów w świetle wszystkich przedstawionych argumentów – czytamy w raporcie.

Haitong Bank utrzymał rekomendację kupuj dla R22 i nieznacznie obniżył cenę docelową akcji do 23,70 zł (z 23,80 zł) za sprawą uwzględnienia niedawnych akwizycji H88 i Vercom. R22 zadebiutował na GPW 29 grudnia 2017 r. i wpływy z oferty publicznej wydał na dalszą konsolidację rynku hostingowego oraz rozszerzenie portfela produktów na omnichannel. Jednorazowe koszty fuzji i przejęć oraz pewne opóźnienia w zamykaniu tych transakcji (kei.pl) w latach 2017/18 oznaczają, że wyniki mogły być nieco rozczarowujące w poprzednim roku obrotowym zakończonym w czerwcu 2018 r. Analitycy Haitong Bank oczekują jednak znaczącego przyspieszenia w latach 2018/19, z przychodami w wysokości 151 mln zł, co oznaczałoby wzrost o 37 proc. r/r i EBITDA w wysokości 43,5 mln zł (wzrost o 74 proc. r/r).

– Będzie to możliwe dzięki synergiom po-akwizycyjnym i korzyściom skali, która jest szczególnie korzystna w segmencie hostingowym. H88 zajmuje obecnie drugą pozycję na polskim rynku hostingowym z 17,7-procentowym udziałem w rynku. Trzy ostatnie akwizycje w Rumunii dały firmie 20 proc. udziału w tamtejszym rynku hostingowym. Vercom nieco bardziej niż oczekiwano zwiększył swoją bazę klientów, ale kosztem marż. Przychody marketingowe w segmencie wysoko rentownym były niższe. Natomiast szybciej niż oczekiwano rósł segment mniej dochodowych klientów. Według wyliczeń Haitong Bank, R22 ma w perspektywie jednorocznej wskaźnik EV/EBITDA na poziomie 10x, a P/E 13,3x – oceniają analitycy.

Raport z rekomendacjami dla 11 spółek z sektora TMT powstał 12 grudnia 2018 r. Autorem opracowania jest Konrad Księżopolski, szef działu analiz Haitong Banku. Skrót raportu, w tym informacje o ewentualnym konflikcie interesów, jest do pobrania TUTAJ

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Agora, assecopol, comarch, CYFRPLSAT, Livechat, netia, orangepl, play, R22, TSGAMES, Wirtualna, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR