11 spółek gotowych do wypłaty 2,6 mld zł dywidend w czerwcu

Po kolejnej fali spadków na giełdzie, tylko dywidendy utrzymują inwestorów przy akcjach. Wypłaty z zysku potrafią być bardzo duże i dotyczą kolejnych kilkudziesięciu spółek, które w czerwcu ustalą prawa do ubiegłorocznych zysków. Przyjrzeliśmy się rekordowym z nich.

Z zestawienia przygotowanego przez StockWatch.pl wynika, że w tym miesiącu na świeżą gotówkę będzie można załapać się w około 40 spółkach (licząc według planowanego dnia dywidendy). Z tej grupy co czwarta spółka oferuje ponad 5-proc. stopę wypłaty w odniesieniu do aktualnego kursu giełdowego.

Liderem czerwcowego rankingu jest Prime Car Management. Tu stopa dywidendy przekracza 14 proc., a w puli jest 65,5 mln zł. W przeliczeniu na akcję daje to 5,50 zł na walor. Proponowany dzień dywidendy to 23 czerwca, a dzień jej wypłaty – 30 listopada. Walne w tej sprawie zaplanowano na 16 czerwca. W zeszłym roku spółka wypłaciła 5,26 zł na akcję, a stopa przekroczyła 10 proc. Grupa działająca na rynku flotowym pod marką Masterlease zanotowała jednak w I kwartale tego roku spadek zysku netto na akcję z 0,97 zł do 0,78 zł. Spółka stara się rekompensować niższą marżę finansową zwiększaniem floty oraz większym udziałem produktów z usługami o większej wartości dodanej.

W dwucyfrową stopę mierzy też NTT System. Akcjonariusze producenta i dystrybutora sprzętu IT uchwalili dywidendę w wysokości 0,32 zł na akcję. Prawo do udziału w zysku będzie ustalone 30 czerwca. W zeszłym roku spółka wypłaciła 0,15 zł na akcję i wówczas stopa wynosiła 5,8 proc. W ubiegłym roku grupa zarobiła na czysto 5,7 mln zł, poprawiając się o 74 proc. r/r. Zysk EBIT zwiększył się o 9,5 proc. do 8,65 mln zł. W tym okresie przychody wzrosły o niespełna 1 proc. do 730,9 mln zł. W I kwartale nastąpił spadek przychodów z 169,5 mln zł do 132,2 mln zł. Niemniej zysk netto wzrósł o 17 proc. do 1,3 mln zł.

(Fot. DP/stockwatch.pl)

(Fot. DP/stockwatch.pl)

Private Equity Managers wypłaci 14,41 zł na każdy walor, co przy obecnym kursie akcji (113,70 zł) daje stopę 12,7 proc. Dzień dywidendy ustalono na 29 czerwca. Wypłata nastąpi w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 8 zł – 15 lipca, a druga 6,41 zł – 30 września. Z zysku za 2014 r. spółka wypłaciła 12,04 zł na akcję. W I kwartale stała opłata za zarządzanie w spółce, w związku z wyższymi aktywami pod zarządzaniem, wzrosła o 16 proc. do 9,9 mln zł. Na koniec marca spółka dysponowała 10 mln zł gotówki, co łącznie z naliczonymi opłatami za zarządzanie (24 mln zł) dało 34 mln zł, tj. 10,20 zł na akcję.

W czwórce spółek z dwucyfrową stopą jest też ABC Data. Majowe walne dystrybutora elektroniki użytkowej zdecydowało, że do podziału trafi 48,9 mln zł. W przeliczeniu na jedną akcję będzie to 0,39 zł – stopa to 11,3 proc. Dniem dywidendy jest 23 czerwca, a dniem jej wypłaty 11 lipca. W 2015 i 2014 roku spółka płaciła po 0,36 zł na akcję, co dało stopę na poziomie odpowiednio 9,4 proc. i 8,3 proc. Trzy lata wstecz dywidenda wyniosła 0,24 zł na walor – stopa 5,5 proc. W I kwartale 2016 r. dystrybutor elektroniki użytkowej niestety zanotował spadek zysku EBITDA o 6,3 mln zł do 12,1 mln zł i netto o 5,6 mln zł do 7,3 mln zł. Przychody w tym czasie stopniały o 23 proc. do 1,04 mld zł. Do spadku sprzedaży przyczyniło się wprowadzenie odwróconego VAT na niektóre kategorie produktowe. Na koniec marca spółka dysponowała kwotą 32,5 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, podobną jak rok wcześniej. >> Więcej na temat sytuacji fundamentalnej ABC Data przeczytasz tutaj

(Źródło: Analiza wyników przygotowana przez analityka StockWatch.pl)

(Źródło: Analiza wyników przygotowana przez analityka StockWatch.pl)

Pewni dywidendy są także akcjonariusze Kino Polska. Spółka wypłaci 1 zł na akcję, co przy kursie na poziomie 13,50 zł daje stopę 7,4 proc. Dzień dywidendy wyznaczono na 6 czerwca, a wypłaty na 20 czerwca. Spółka już piąty rok z rzędu będzie dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami. W zeszłym roku było to także 1 zł na akcję, co dało stopę bliską 7 proc. W I kwartale 2016 roku grupa wypracowała 5-proc. wzrost przychodów do ponad 27 mln zł. EBITDA wzrosła o 3 proc. do 11,5 mln zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej spadł z 4,7 mln zł do 3,8 mln zł. Pogorszenie wyniku jest pochodną wzrostu kosztów treści. Z drugiej strony na uwagę zasługuje wzrost cash flow operacyjnego z 2,6 mln zł do 8,6 mln zł. >> Zobacz szczegółowe omówienie wyników Kino Polska za I kwartał

Ponad 7-proc. stopę dywidendy oferuje M.W. Trade. Walne akcjonariuszy spółki przegłosowało podział 9,64 mln zł, co daje 1,15 zł na akcję. Dniem dywidendy będzie 9 czerwca, a dniem wypłaty – 24 czerwca. Spółka regularnie od 2013 r. płaci coraz większą dywidendę, we wcześniejszych trzech latach było to kolejno 0,53 zł, 0,83 zł i 1,02 zł. W I kwartale tego roku zyski spółki okazały się zbliżone do osiągnięć z analogicznego okresu 2015 r. Niemniej na uwagę zasługuje spadek kontraktacji bilansowej o 38 proc., co przełożyło się na spadek średniego stanu portfela (kw/kw) wierzytelności pierwszy raz od 2012 r. Przychody z umów porozumień wyniosły 15,34 mln zł i były o 15 proc. niższe w ujęciu kwartalnym, co oznacza spadek rentowności portfela względem poprzedniego kwartału. Jeszcze szybciej w ujęciu kwartalnym topniały przychody pożyczkowe – 20 proc. >> Więcej na temat wyników M.W. Trade za I kwartał przeczytasz tutaj

Solidna wypłata czeka akcjonariuszy ES-System. 0,25 zł na walor przy kursie akcji 3,35 zł daje stopę w wysokości 7,4 proc. Dzień dywidendy to 20 czerwca, a termin jej wypłaty – 4 lipca 2016 r. W zeszłym roku akcjonariusze dostali 0,35 zł na akcję, co zaowocowało ponad 10-proc. stopą dywidendy. Jeszcze rok wcześniej było to 0,05 zł – stopa 1,75 proc. W minionym kwartale producent opraw oświetleniowych wypracował 40,6 mln zł przychodów, co przełożyło się na 9-proc. wzrost r/r. EBITDA spadła o 32 proc. do 1 mln zł. Na poziomie netto pojawiła się strata w wysokości 0,5 mln zł i był zbliżona do straty z analogicznego okresu 2015 r. Cash flow operacyjny wzrósł z 5,2 mln zł do 6,3 mln zł.

>> Szukasz informacji na temat planów dywidendowych spółek z warszawskiej giełdy? Zajrzyj do kalendarium dywidendowego w StockWatch.pl

W sektorze bankowym czerwcowym przodownikiem będzie Pekao. Bank w sumie podzieli między akcjonariuszy aż 2,28 mld zł. Wypłata 8,70 zł na akcję daje stopę 5,8 proc. Zaproponowany przez zarząd banku dzień dywidendy to 22 czerwca, a termin wypłaty to 6 lipca. W kontekście banku toczą się spekulacje na temat zmian właścicielskich. Niedawno agencja Bloomberg poinformowała, że UniCredit rozważa sprzedaż udziałów w Pekao. Według nieoficjalnych ustaleń, włoski bank rozważa sprzedaż części aktywów, w tym Bank Pekao, by zwiększyć kapitały własne.

Wśród deweloperów solidną dywidendę szykuje Dom Development. Już w najbliższą środę w tej sprawie odbędzie się walne. Zarząd na wypłatę chce przeznaczyć 80,5 mln zł, co daje 3,25 zł na akcję i stopę 5,8 proc. Proponowany dzień dywidendy to 22 czerwca, a jej wypłaty – 6 lipca. Spółka od 2007 roku regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Deweloper wypracował w I kwartale 2015 r. 5,1 mln zł zysku netto i 7,3 mln zł zysku operacyjnego. W analogicznym okresie 2015 roku widnieje strata odpowiednio w wysokości -5,4 mln zł i -5,7 mln zł. Pierwszy kwartał tego roku przyniósł 92-proc. wzrost przychodów do poziomu 139,1 mln zł. Spółka ma za sobą rekordowy I kwartał w historii. W pierwszych trzech miesiącach sprzedaż netto sięgnęła 615 lokali, co dało wzrost o 32 proc. r/r. Silna dynamika sprzedaży rok do roku wynika przede wszystkim ze wzbogacenia oferty.

Wyniki WDX. Źródło: Omówienie raportu za I kwartał przygotowane przez analityka StockWatch.pl

Wyniki WDX. Źródło: Omówienie raportu za I kwartał przygotowane przez analityka StockWatch.pl

Ponadprzeciętną dywidendę oferują także WDX i Atende. Pierwsza ze spółek jest gotowa wypłacić na akcję 0,30 zł (stopa 5,7 proc.). Proponowanym dniem dywidendy jest 27 czerwca. W zeszłym roku dawny Wandalex przeznaczył na ten cel 0,40 zł na akcję i była to jak do tej pory najwyższa dywidenda. W minionym kwartale dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów doznał 17-proc. spadku przychodów. Zysk netto skurczył się z 2,75 mln zł do 1,2 mln zł. Spółka tłumaczy to kumulacją realizacji zamówień w I kwartale ubiegłego roku.

Z kolei Atende ma zgodę akcjonariuszy na wypłatę 0,18 zł na akcję (tutaj stopa to 6 proc.). Dzień dywidendy ustalono na 28 czerwca, a dzień jej wypłaty na 14 lipca. Z zysku za 2014 rok spółka wypłaciła 0,15 zł dywidendy na akcję, podobnie jak rok wcześniej. W I kwartale 2016 r. dawny ATM Systemy Informatyczne zanotował spadek przychodów o 28 proc. r/r do 31,8 mln zł. Ze względu na wyższe niż rok wcześniej koszty stałe, związane ze zwiększeniem skali działalności, pogorszeniu uległy wynik EBITDA – 827 tys. zł straty wobec 430 tys. zł zysku rok wcześniej.

wykres

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o abcdata, atende, domdev, essystem, kinopol, mwtrade, nttsystem, pcm, Pekao, PEMANAGER, wdx)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR