15 małych i średnich spółek do gry pod odbicie w 2016 roku

Dom Maklerski Vestor prognozuje, że w drugiej połowie roku na warszawski rynek wrócą długo wyczekiwane wzrosty, które wyciągną WIG20 w okolice 2.000 pkt. Biuro w swoim portfelu na ten rok stawia na małe i średnie spółki z atrakcyjnymi wskaźnikami.

Vestor DM w najnowszej strategii inwestycyjnej sygnalizuje, że rok 2016 będzie okresem wyzwań w skali globalnej. Sytuację na rynkach akcji ukształtują m.in. zmiana modelu wzrostu w Chinach oraz reakcje inwestorów na podwyżki stóp w USA. Maklerzy uważają, że dopiero wyciszenie emocji na rynkach będzie sygnałem do kupna europejskich akcji, szczególnie spółek korzystających ze wzrostu popytu konsumenckiego oraz niskich cen surowców. Z kolei ostrożne podejście zalecają w stosunku do niskich wycen na rynkach wschodzących, gdzie ich zdaniem wciąż obowiązuje ponadprzeciętne ryzyko. >> Wtorkowe dane z Chin będą kluczową publikacją tygodnia dla wielu rynków

Biuro prognozuje, że polska gospodarka sprawi pozytywną niespodziankę w 2016 r. Wśród plusów wymienia dobrą koniunkturę w Europie oraz luzowanie fiskalne (m.in. program 500+). Co ciekawe, Vestor DM wbrew obecnemu konsensusowi założyło brak dalszych cięć stóp oraz umocnienie złotego. Natomiast za główne ryzyko dla rynku akcji przyjęto kwestię przyszłości OFE. Tu założono status quo, ale aż do zakończenia przeglądu systemu emerytalnego niepewność będzie ciążyła rynkowi.

Kolejną ważną kwestią są prognozy wyników finansowych dla spółek. Mimo prognozowanego przyspieszenia wzrostu PKB w 2016 r., podatek bankowy oraz niższe ceny surowców powodują spadek ważonych zysków blue chipów w 2016 r. o 8 proc. r/r według obecnego konsensusu. W przeciwieństwie do dużych spółek, zysk firm z indeksu mWIG40 miałby wzrosnąć według konsensusu o 11 proc.

Polskie akcje nadal wcale nie są wyjątkowo tanie. Indeks WIG20 jest wyceniany z P/E 11,2x, 5 proc. poniżej średniej 5-letniej wynoszącej 11,7x. Spadki z 2008 r. oraz 2011 r. sprowadziły ten wskaźnik do 7,5x. Przy obecnym poziomie WIG20 ryzyko dalszych spadków wydaje się ograniczone, ale na wzrosty przyjdzie zapewne poczekać do 2H16, kiedy: 1) inwestorzy zaczną brać pod uwagę oczekiwany wzrost zysków w 2017 r., 2) oddali się ryzyko deflacji i dalszych cięć stóp, 3) oddali się ryzyko negatywnych zmian w OFE. To wszystko pod warunkiem stabilizacji sytuacji globalnej. – ocenia Vestor DM.

Źródło: Vestor DM

Źródło: Vestor DM

Biuro prognozuje, że rok 2016 indeks WIG20 zakończy na 2.000 pkt. Analitycy zalecają neutralne podejście do banków, oczekując lepszego relatywnego zachowania dopiero za kilka miesięcy, kiedy sektor pokaże jak radzi sobie z nowym podatkiem i oddali się ryzyko obniżki stóp. W sektorze preferują Alior, Pekao i Handlowy. Spośród spółek paliwowych faworyzowaną spółką jest PKN Orlen, natomiast obawiają się wpływu spadku cen węglowodorów oraz liberalizacji rynku gazu na wyniki PGNiG. Wskazując na możliwe odreagowanie na rynku surowców podchodzą neutralnie do sektora wydobywczego. Podniesiono natomiast wagę sektora energetycznego do neutralnie, zakładając że wiele negatywnych informacji zostało już uwzględnionych w cenie, a dalsze spadki kursów akcji będą ograniczone przez wysokie stopy dywidend. Pozytywne nastawienie utrzymano też w odniesieniu do deweloperów.

Vestor DM stawia jednak na konkretne małe i średnie spółki. Na liście typów znaleźli się: AAT Holding, Altus TFI, Arteria, The Farm 51, Kruk, LC Corp, Marvipol, OT Logistics, Pekabex, Polwax, Selvita, Serinus Energy, Sfinks, Vantage Development, Vigo System. Pierwsza z wymienionych spółek ma korzystać na zastępowaniu pracy ludzkiej elektronicznymi systemami zabezpieczeń oraz dobrej kondycji branży budowlanej, jak również wzroście poczucia zagrożenia w Europie. Producent elektronicznych systemów zabezpieczenia mienia wprowadził w II półroczu 2015 r. szereg nowych produktów, które powinny korzystnie przełożyć się na dynamikę sprzedaży w 2016 r. Według wyliczeń biura, przy obecnych prognozach spółka jest wyceniania na 2016 r. P/E 7,9x oraz EV/EBITDA 6,1x.

Altus TFI doceniono za stabilny wzrost AUM dzięki rosnącym aktywom funduszy dedykowanych (+86 proc.) i niededykowanych (+51 proc.). W perspektywie są kolejne przejęcia TFI lub buy back za 150-200 mln zł. Z kolei w uzasadnieniu do Arterii podano konsekwentnie realizowaną strategię konsolidacji polskiego rynku call center. Biuro nawiązało do sierpniowej akwizycji Contact Center oraz grudniowej BPO Management. Vestor DM szacuje, że łączny wpływ nowoprzejętych spółek w latach 2016-2017 na odpowiednio 34 mln zł i 35 mln zł na poziomie przychodów oraz 2,3 mln zł i 2,9 mln zł na poziomie EBIT. Przyjęto, że w 2016 r. spółka zgodnie ze swoimi zapowiedziami może kontynuować rozwój przez akwizycje.

Ten rok ma być kluczowy dla rozwoju The Farm 51. Na trzeci kwartał bydgoskie studio zaplanowało premierę gry Get Even na platformach PC, Xone, i PS4. Analitycy Vestor DM szacują, że tytuł tylko w tym roku przyniesie 18,3 mln zł i będzie odpowiadał za 66 proc. przychodów spółki.

– Na 2016 r. ogłoszone zostały premiery pierwszych konsumenckich gogli VR – Oculus i Sony, co pozwoli na zweryfikowanie tempa rozwoju rynku i przewag konkurencyjnych The Farm 51. Spółka planuje wydać w kwietniu pierwszą aplikację wirtualnej rzeczywistości – Chernobyl VR Project (prognozowane przychody 2,8 mln zł). – zaznacza Vestor DM.

W gronie preferowanych spółek nie zabrakło miejsca dla deweloperów. Jednym z nich jest LC Corp. W 2015 r. spółka zaraportowała rekordową przedsprzedaż 2.072 mieszkań – wzrost w ujęciu r/r o 70 proc. W oparciu o posiadaną ofertę i bank ziemi – odpowiednio 1.426 i ponad 8.800 mieszkań na 16 listopada 2015 r. – spółka oczekuje utrzymania poziomów przedsprzedaży również w kolejnych latach. Jednocześnie broker oczekuje wzrostu sprzedaży notarialnej z 1.107 w 2015 r. do ponad 1.400 w 2016 r. Zwrócono uwagę także na Marvipol, choć w 2015 r. odnotował on spadek przedsprzedaży o 23 proc. do 600 lokali, co spowodowane było ograniczeniem oferty. W tym roku spółka planuje wprowadzenie do oferty nowych inwestycji, co zdaniem spółki powinno pozwolić na dwucyfrowy wzrost przedsprzedaży. Z kolei wsparciem dla segmentu motoryzacyjnego będzie premiera Jaguara F-Pace oraz rozwój sieci salonów. Kluczowe dla spółki pozostają kwestie nowych warunków współpracy z JLRL oraz kwestia spin-offu. W trójce nominowanych deweloperów znalazł się jeszcze Vantage Development. Tu zwrócono uwagę na zwiększanie dywersyfikacji oferty mieszkaniowej.

– Oczekujemy, że w 2016 r. spółka wprowadzi do oferty 4 projekty na ponad 650 mieszkań, co powinno pozwolić na utrzymanie wysokich poziomów przedsprzedaży. Jednocześnie zwracamy uwagę na wysoki potencjał przekazań w 2016 r. (prognozujemy wzrost z 356 do 589 w 2016 r.), co pozwoli naszym zdaniem na istotną poprawę wyników (prognoza zysku netto skoryg. o rewaluacje na poziomie 13,6 mln zł w 2016 r.). Spółka obecnie wyceniana na 2016 r. P/E skoryg. 11,3x oraz P/BV 0,43x. – wskazuje broker.

>> Zobacz także: [Raport] Perspektywy na 2016 r. dla akcji deweloperów mieszkaniowych

Obok deweloperów mamy też producenta materiałów budowlanych – Pekabex. W tym roku analitycy oczekują poprawy wyników ze względu na większe obłożenie zakładu Kokoszki Prefabrykacja zleceniami ze Skandynawii oraz przejęcie Ergon Polska, który docelowo w 2018 r. powinien dokładać ok. 12-14 mln zł EBITDA rocznie. Nie zakładając dodatkowych efektów synergii po przejęciu Ergonu założono na ten rok zysk netto w wysokości 24,2 mln zł (P/E 10,3x) i 27,3 mln zł w 2017 r (P/E 9,1x). Z kolei Polwax doceniono w kontekście spodziewanej poprawy wyników w IV kwartale 2015 r., ze względu na niską bazę i poprawę rentowności sprzedaży spółki.

Źródło: Vestor DM

Źródło: Vestor DM

Na liście maklerów pojawił się także Kruk. Windykacyjną spółkę doceniono za rosnące spłaty od dłużników, utrzymujące się na wysokim poziomie inwestycje w portfele oraz rozszerzenie skali działalności na nowe rynki zagraniczne. W ubiegłym roku Kruk przeprowadził pierwszą inwestycję w Niemczech oraz we Włoszech. Następnym krokiem ma być ekspansja na rynek hiszpański. Wśród mocnych stron wymieniono dynamiczny wzrost zysku netto, sprawdzony model biznesowy oraz skalę działalności umożliwiającą konkurowanie z graczami globalnymi. Do tego dodano sprzyjające czynniki zewnętrzne. >> Odwiedź microsite grupy Kruk w serwisie StockWatch.pl

W wypadku spółki OT Logistics oceniono natomiast, że spadek kursu z 288 zł do 155 zł był przesadzony. Po zmianie kowenantu na obligacjach serii C do 4x Dług netto/EBITDA, biuro nie widzi ryzyka złamania kowentantów na wynikach 2015 r. Gorsze rezultaty 2015 r. powinny zdynamizować restrukturyzację kosztową w spółkach grupy w 2016 r. Po mocnej przecenie są też akcje Serinusa. Zdaniem Vestor DM, sprzedaż 70 proc. Kub-Gas za 30 mln zł odmraża wartość biznesu na Ukrainie, zmniejszy zadłużenie i ryzyko polityczne. Eksperci liczą też, że transakcja przyspieszy prace w Rumunii.

W gronie faworytów pojawił się też reprezentant segmentu biotechnologicznego. Wskazanie na Selvitę to efekt spodziewanych bardzo dobrych wyników za IV kwartał 2015 r. W 2016 r. w segmencie usługi biuro szacuje 29-proc. wzrost przychodów r/r oraz EBITDA na poziomie 8,1 mln zł – wzrost o 49 proc. Inną wyróżnioną spółką jest producent niechłodzonych detektorów podczerwieni – Vigo System.

– Uwagi na niższą sprzedaż w IV kwartale obniżyliśmy nasze szacunki EBITDA i zysku netto w 2015 r. o 10 i 9 proc. do odpowiednio 12, 2 mln zł i 10 mln zł. Niemniej prognozujemy, że działania prosprzedażowe podjęte przez nowy zarząd przyniosą dalszy efekt w postaci wzrostu zysku netto do 11,8 mln zł w 2016 r. i 14,4 mln zł w 2017 r. Na naszych prognozach na lata 2016-2017, VIGO wyceniane jest obecnie z P/E 14,1x i 11,6x, z dyskontem do grupy porównawczej. W 2016 r. czekamy na szczegóły programu VIGO 2020. – czytamy w strategii biura maklerskiego.

Źródło: Vestor DM

Źródło: Vestor DM

>> Szukasz kompleksowego obrazu fundamentalnego Twojej spółki? W serwisie znajdziesz analizy ostatnich raportów kwartalnych >> Wszystkie analizy i omówienia analityków StockWatch.pl znajdziesz tutaj

Finalne wskazanie padło na akcje Sfinksa. Według analityków, dzięki przeprowadzonej w listopadzie emisji akcji na kwotę 12,9 mln zł i restrukturyzacji finansowania dłużnego Sfinks zapewnił sobie wystarczające środki do rozwoju organicznego. W efekcie spółka wyeliminowała największe ryzyko dla prognoz biura, związane z pozyskaniem finansowania na rozwój sieci restauracji oraz uzyskała umorzenie 12,9 mln zł odsetek naliczonych przez wierzycieli na koniec III kwartału 2015 r. Zgodnie z nową strategią zarządu uwzględniającą nowy model finansowania założono tempo rozwoju sieci w latach 2016-2017 na poziomie 16 i 18 otwarć.

– Nasze prognozy EBITDA są o 11 i 17 proc. niższe od oficjalnych prognoz zarządu spółki przedstawionych w zaktualizowanej strategii. Na naszych prognozach spółka notowana jest przy 2016-2017 P/E 15,4x i 9,3x oraz EV/EBITDA 7,4x i 5,6x, z dwucyfrowym dyskontem do Amrestu. – dodaje Vestor DM.

wykres

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT AATHOLD, ALTUSTFI, arteria, farm51, Kruk, lccorp, MARVIPOL, otlog, Pekabex, polwax, SELVITA, serinus, sfinks, vantage, vigosys, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br.

  KRUK zakłada, że inwestycje w nowe portfele w najbliższych miesiącach będą niewielkie, zaś do większych inwestycji spółka powróci pod koniec 2020 roku. Zarząd ocenia, że większej podaży portfeli ze strony banków należy spodziewać się w 2021 i 2020 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Wielkość spłat w maju nie odbiega od poziomu z kwietnia br.

 • COVID-19 obniżył kwartalny wynik Kruka o ponad 125 mln zł

  Wrocławska spółka windykacyjna potwierdziła wcześniejsze szacunki. Po negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności KRUK zanotował 62 mln zł straty netto w I kwartale.

 • Selvita rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 2,38 mln nowych akcji

  Akcjonariusze Selvity podjęli decyzję o wyemitowaniu do 2,38 mln akcji serii C, co stanowi ok. 15 proc. obecnego kapitału zakładowego. Od dziś rozpocznie się proces budowania księgi popytu. SELVITA planuje pozyskać z emisji akcji ok. 90 mln zł, które przeznaczone będą na przyspieszenie rozwoju spółki i zwiększenie skali jej działalności na rynku globalnym.

 • Selvita miała ponad 13 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 r.

  SELVITA odnotowała 13,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,71 mln zł zysku rok wcześniej według danych połączonych. Kurs akcji spółki rośnie dziś o blisko 7 proc., a za jedną akcję zapłacimy 43,50 zł.

 • Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kwartale 2020 r.

  Skonsolidowana strata netto KRUKa wyniosła 62 mln zł w I kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. KRUK dokonał aktualizacji wyceny portfela na łączną kwotę - 125 mln zł, uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19 m.in. na wielkość i tempo spłat z portfeli. Szacowana EBITDA gotówkowa grupy wyniosła 326 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR