Giełda zawiesiła handel akcjami i obligacjami 23 spółek

Zarząd GPW zabrał się za nierzetelnych emitentów akcji i obligacji. W tym roku kary zawieszenia notowań powędrowały do aż 20 spółek z rynku NewConnect oraz trzech emitentów obligacji obecnych na Catalyst. Dodatkowo Giełda upomniała spółkę Milmex.

Giełda w tym roku także przypilnowała spółki, które nierzetelnie wywiązywały się z obowiązków informacyjnych. Karą za nieprzekazanie w regulaminowym czasie raportów rocznych za 2013 r. jest zawieszenie handlu akcjami. Tegoroczna lista jest wyjątkowo długa. Na samym rynku NewConnect uzbierało się 20 spółek. Zarząd Giełdy, działając na podstawie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił zawiesić obrót akcjami następujących spółek: Air Market, Alejasamochodowa.pl, Astro, Aton-HT, Cerabud, Digate, East Pictures, Esperotia Energy Investments, GC Investment, Genesis Energy, Jurajski Dom Maklerski, Kampa, Nemex, Optizen Labs, Power Price, Proxyad, SPC Group, Synkret (spółka w upadłości likwidacyjnej), Taxus Fund oraz Yellow Hat.

Handel papierami ww. spółek będzie wstrzymany aż do czasu przekazania do publicznej wiadomości wymaganych dokumentów. Na tej samej podstawie Zarząd Giełdy zawiesił obrót obligacjami na Catalyst trzech spółek. Pierwszą jest Różana, która na początku tego roku działa jeszcze pod nazwą Jedynka. Spółka złożyła w rzeszowskim sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Ostatecznie sąd ogłosił upadłość likwidacyjną. Druga spółka to WZRT-Energia, kolejny emitent z rynku długu, który od pewnego czasu ma poważne problemy z płynnością. Niedawno zarząd spółki przyznał, że rozważa możliwość wszczęcia postępowania naprawczego, a jako uzasadnienie wskazał sporne wierzytelności jednego z wierzycieli WZRT-Północ Sp. z o.o. Według doniesień serwisu Obligacje.pl, WZRT-Energia może wykazać nawet ok. 35 mln zł straty za 2013 r. Wcześniej spółka w trybie dyscyplinarnym zwolniła dyrektora finansowego. Ten z kolei odpowiedział zawiadomieniem do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Ostatnią ukaraną spółką jest Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o. o. Krzętle.

>> Na temat obligacji piszemy przekrojowo i kompleksowo. >> Wszystkie kluczowe informacje na temat papierów dłużnych i ich emitentów znajdziesz w dedykowanym serwisie przygotowanym przez StockWatch.pl

Zawieszenie handlu jest mieczem obosiecznym, ponieważ reperkusje dotykają także inwestorów indywidualnych, którzy nie mogą zawierać transakcji. Uniemożliwia to na przykład szybkie wyjście z nietrafionej inwestycji. W poprzednich latach Giełda oprócz zawieszenia notowań nakładała na spółki kary pieniężne w wysokości od 5 do nawet 20 tys. zł.

Warto dodać, że Giełda upomniała jednego z emitentów obligacji za nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych. Mowa o spółce Milmex Systemy Komputerowe. Spółka nie opublikowała komunikatu z informacją o żądaniach administratora zastawu wydania przedmiotu będącego zabezpieczeniem wyemitowanych obligacji. Zarząd Giełdy jednoznacznie stwierdził, że taka informacja jest istotna i ma wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową oraz finansową spółki.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany obligacjom Milmeksu.

– W dniu 26 czerwca 2014 r. spółka Milmex Systemy Komputerowe przekazała Giełdzie informację, że w dniach 24 lutego oraz 19 maja 2014 r. otrzymała od administratora zastawu żądania wydania przedmiotów zastawu rejestrowego, ustanowionego w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy wynikających m.in. z obligacji serii KOM12D (notowanych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 19 grudnia 2012 r. do dnia 20 sierpnia 2013 r.) oraz obligacji serii KOM12B (notowanych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 20 grudnia 2012 r. do dnia 27 czerwca 2014 r.). Informacja ta nie została przekazana przez emitenta do publicznej wiadomości, pomimo że Regulamin ASO zobowiązuje emitenta obligacji do przekazywania informacji mogących mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta, jak również informacji mających wpływ na jego zdolność wywiązywania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji. – czytamy w uzasadnieniu.

Źródłem prawa obowiązującego emitentów papierów wartościowych oraz znaczących akcjonariuszy na rynku regulowanym jest przede wszystkim ustawa o ofercie publicznej i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych. Dodatkowo emitentów w zależności od systemu notowań obowiązuje Regulamin Giełdy i Alternatywnego Systemu Obrotu, a także Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych, w wypadku obligacji Zasady działania Catalyst i na bieżąco podejmowane Uchwały Zarządu GPW.

Oprócz ścisłych przepisów, na stronach Giełdy dostępne są poradniki, a na stronie Komisji Nadzoru Finansowego dość regularne komunikaty szeroko definiujące i omawiające zakres koniecznych ujawnień oraz sytuacje, w których emitent powinien podzielić się z rynkiem istotnymi szczegółami zdarzeń zachodzących w swoim przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Airmarket, aleja, astro, atonht, cerabud, digate, eastpict, Esperotia, GCINVEST, genergy, jdb, Kampa, nemex, Optizenlb, pprice, PROXYAD, spc, synkret, taxusfund, yellowhat, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR