Grupa Azoty: Projekt Polimery Police to kluczowy element naszych wieloletnich planów rozwojowych

Omawiane walory: ,

W czwartek Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty oraz Włodzimierz Zasadzki, wiceprezes Zakładów Chemicznych Police na czacie inwestorskim w StockWatch.pl na gorąco omówili najnowsze wyniki finansowe oraz szczegóły trwającej emisji akcji z prawem poboru. 

grupa,azoty,police,czat

Gośćmi czwartkowego czatu w StockWatch.pl byli Paweł Łapiński, oraz Włodzimierz Zasadzki.

Akcjonariusze Grupy Azoty będą miło wspominać III kwartał br. Na poziomie netto branżowy gigant zamienił ubiegłoroczną stratę w wysokości 105 mln zł w 60 mln zł zysku. Jeszcze większą poprawę widać na poziomie operacyjnym, gdzie wynik minus 126 mln zł spółka zamieniła na 105,6 mln zł zysku.

Lwią część wyniku wypracował segment Nawozy-Agro, a kluczem do sukcesu okazały się dużo niższe niż przed rokiem ceny gazu oraz wyższe stawki za poszczególne nawozy. W III kwartale przychody tego segmentu wyniosły 1,52 mld zł i odpowiadały za niemal 60 proc. całkowitych przychodów grupy.

Słabszy był natomiast wynik tarnowskiej spółki w ujęciu jednostkowym. Zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 120,5 mln zł wobec 178 mln zł zysku rok wcześniej. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy były niższe dywidendy z zysku za poprzedni rok.

– Zysk obecnego okresu uwzględnia otrzymane dywidendy (przychody finansowe) z zysku za rok 2018. Doskonale wiemy, jak trudny był to rok i jakimi wynikami on się dla nas zakończył. Znajduje to odzwierciedlenie w obecnym poziomie zysku (dywidendy niższe o 72 mln zł). Dodatkowo mamy w tym roku wyższy poziom kosztów finansowych związanych z finansowaniem dłużnym. Wszystko to wpływa na niższy poziom zysku netto. Dywidenda na 2020 rok będzie wypłacana z wyniku roku 2019, a ten zapowiada się wynikowo jako bardzo dobry. Decyzje dotyczące poziomów wypłacanych dywidend zapadną w ramach procesu budżetowania roku 2020 – powiedział w rozmowie na żywo wiceprezes Grupy Azoty, Paweł Łapiński.

>> Zapis całego spotkania online z Pawłem Łapińskim i Włodzimierzem Zasadzkim znajdziesz tutaj

Drugim gorącym tematem czatu inwestorskiego w StockWatch.pl była publiczna emisja akcji z prawem poboru. ZCh Police chcą z niej pozyskać 1,1 mld zł na budowę zintegrowanego kompleksu petrochemicznego pod nazwą Polimery Police. Inwestycja obejmuje instalację do produkcji propylenu i polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy, infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Bez wątpienia będzie to jedno z największych przedsięwzięć w polskim przemyśle na przestrzeni ostatnich lat.

Projekt Polimery Police stanowi kluczowy element naszych wieloletnich planów rozwojowych. Oznacza on m.in. poszerzenie działalności o perspektywiczny, rosnący i atrakcyjny marżowo rynek tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu. Ponadto dzięki Polimerom Police istotnie wzmocnimy nasze zaangażowanie w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. (…) Oczywiście każdy projekt o tak znaczącej skali wiąże się z pewnymi ryzykami, do których naturalnie należą czynniki dot. terminów realizacji, bądź wysokości nakładów. Jednakże planując realizację projektu, podjęliśmy działania zmierzające do identyfikacji możliwych ryzyk związanych z jego wdrożeniem, a tym samym do wypracowania środków zaradczych zmierzających do ich mitygacji. Liczymy, że w miarę realizacji kolejnych etapów projektu zidentyfikowane ryzyka będą maleć – odpowiedział Włodzimierz Zasadzki, wiceprezes Zakładów Chemicznych Police.

Zdecydowaną część wpływów z emisji akcji pochłonie wynagrodzenie wykonawcy, koncernu Hyundai Engineering Co. Ltd. (934,5 mln zł). Prace budowlane mają ruszyć już za kilka miesięcy.

Prace budowlane rozpoczną się w pierwszym kwartale 2020 r. Pierwszy pakiet dokumentacji do pozwolenia na budowę dla obszaru Terminala – Przeładunkowego został już złożony, a kolejne pakiety dokumentacji dla pozostałych podprojektów zostaną złożone do odpowiednich urzędów w terminie kolejnych 2-3 miesięcy. – odpowiedział przedstawiciel tarnowskiej spółki.

Pojawił się także wątek Acronu. Rosyjski producent nawozów (pośrednio kontroluje 19,82 proc. akcji Grupy Azoty) na walnym zgłosił sprzeciw do uchwały w kwestii objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Uczestnicy czatu chcieli wiedzieć, czy stanowi to realne zagrożenie dla emisji akcji.

– Akcjonariusz (Acron – przyp. red.) wykazuje stosunkowo dużą aktywność, widać, że jest zainteresowany działaniami podejmowanymi przez Grupę Azoty. Pełnomocnicy akcjonariusza (a właściwie spółek zależnych) obecni są na Walnych Zgromadzeniach, gdzie – jak widać – zabierają głos. Spółka jest przygotowana na ewentualne kroki prawne, jakie mogą zostać podjęte przez akcjonariusza w odniesieniu do uchwał, gdzie wniesiony został sprzeciw – wyjaśnił wiceprezes Grupy Azoty.

Grupa Azoty śledzi sytuację w światowej gospodarce i przygotowuje się na postępujące spowolnienie, zwłaszcza w segmencie tworzyw. Na wypadek realizacji jednego z czarnych scenariuszy spółka ma plan wzmocnienia dyscypliny kosztowej oraz optymalizacji finansowej.

– Obecnie na dekoniunkturę w chemii i tworzywach sztucznych ma wpływ szereg czynników, w tym politycznych jak wojna handlowa między Chinami i USA. Trudno więc jednoznacznie określić czas zakończenia dekoniunktury w wyżej wymienionych obszarach, opierając się wyłącznie na czynnikach rynkowych. Obserwując jednak prognozy wskaźników PKB w UE i Niemczech, które są jak papierek lakmusowy dla tych segmentów, można przypuszczać, że pozytywne zmiany trendów powinniśmy obserwować po wakacjach 2020 – dodał Paweł Łapiński.

Czwartkowa sesja dla notowań Grupy Azoty zakończyła się spadkiem o 3,58 proc do 33,98 zł. Warto dodać, że kurs akcji już wcześniej zdążył zdyskontować świetne wyniki finansowe, ponieważ spółka szacunkowe dane opublikowała jeszcze pod koniec października. Od początku 2019 rok kapitalizacja grupy wzrosła o blisko 9 proc. i wynosi obecnie 3,37 mld zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Grupaazoty, Police)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR