Kruk w emisji publicznej obligacji stawia na inwestorów indywidualnych

Omawiane walory:

Z Piotrem Krupą, prezesem Kruk SA, o publicznej emisji obligacji rozmawia Kamil Gemra.

StockWatch.pl: Panie prezesie, dlaczego zdecydowaliście się na program publicznych emisji obligacji?

Piotr Krupa: Kruk jest bardzo aktywnym emitentem na niepublicznym rynku obligacji. Nasze niepubliczne emisje obligacji spotykają się z dużym zainteresowaniem wśród inwestorów instytucjonalnych, a obligatariusze dopytują nas o kolejne emisje. Do dzisiaj spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 800 mln zł. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji spółki Kruk o łącznej wartości nominalnej ponad 500 mln zł. Chcemy dać możliwość także inwestorom indywidualnym zainwestowania w obligacje spółki, która jest liderem na krajowym rynku wierzytelności, dynamicznie się rozwija, ma bardzo dobre perspektywy wzrostu oraz ma szeroką ekspozycję na rynki w Europie Środkowej. A przy tym dywersyfikujemy źródła pozyskiwania kapitału na inwestycje Kruka. Chciałbym także podkreślić, że oferujemy inwestorom atrakcyjne oprocentowanie, konkurencyjne do lokat bankowych. Oprocentowanie oferowanych obligacji publicznych serii T1 Kruka jest zmienne, ustalane i wypłacane będzie w okresach trzymiesięcznych na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 400 punktów bazowych.

Czy w pierwszej części tego programu, która się rozpoczyna mogą brać też udział inwestorzy instytucjonalni?

Emisja obligacji nie będzie podzielona na transze. W ofercie publicznej obligacji mogą brać udział krajowi inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni. Minimalny zapis został ustalony na 100 obligacji, czyli równowartość 10 tys. zł. Stosunkowo niski próg został przygotowany głównie z myślą o inwestorach indywidualnych.

Piotr Krupa, prezes grupy Kruk SA. (Fot. materiały spółki)

Na co mają zostać przeznaczone środki z emisji?

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie działalności podmiotów z grupy Kruk. Jak wiadomo, podstawową działalnością grupy jest nabywanie portfeli wierzytelności. W trzech kwartałach tego roku aktywnie nabywaliśmy portfele inwestując ponad 285 mln zł, czyli o 51 proc. więcej niż w tym samym okresie 2012 roku. Nakłady na inwestycje wzrosły na wszystkich rynkach naszej działalności. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 383 mln zł i były o 15 proc. wyższe rok do roku. Dotychczas nasze inwestycje finansowaliśmy z trzech źródeł: emisji niepublicznych obligacji, kredytów bankowych oraz środków własnych. Pozyskanie środków z publicznej emisji obligacji ma również na celu dywersyfikację źródeł finansowania inwestycji grupy Kruk.

Już kilka spółek prowadzi programy emisji obligacji. Czy w przypadku Kruka podobnie jak to ma miejsce przy emisji PKN Orlen, gdy nastąpi duża redukcja w pierwszej transzy, dojdzie do emisji kolejnej transzy obligacji w stosunkowo krótkim czasie?

Program oferty publicznej obligacji zakłada emisję obligacji o wartości nominalnej do 150 mln zł. W pierwszej serii oferujemy 15 tysięcy obligacji o wartości nominalnej 100 zł, czyli zamierzamy maksymalnie pozyskać 15 mln zł. Liczymy na duże zainteresowanie inwestorów, a decyzję o emisji kolejnej transzy podejmiemy po zakończeniu oferty obligacji serii T1.

Emitowane obligacje to papiery czteroletnie. Na Catalyst w tej chwili dominują papiery dwuletnie. Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na emisję obligacji z takim właśnie czasem trwania?

Ofertę obligacji przygotowaliśmy z myślą o inwestorze z dłuższym horyzontem inwestycyjnym, dla którego ważne jest atrakcyjne i systematycznie wypłacane oprocentowanie. Obligacje mają termin wykupu 4 lata od daty przydziału, ale będziemy ubiegać się o notowanie na rynku Catalyst, więc w każdej chwili inwestor będzie mógł zbyć posiadane papiery. Liczymy jednak, że większość inwestorów, którzy kupią nasze obligacje, utrzyma je do dnia wykupu, w ten sposób pośrednio przykładając się do wzrostu Kruka.

Emitowane obligacje nie mają zabezpieczenia. Jak według Pana w związku z brakiem zabezpieczenia wygląda ryzyko tej inwestycji z perspektywy inwestora indywidualnego?

Zwracam uwagę, że Kruk to solidny emitent, który zdobył zaufanie inwestorów instytucjonalnych. Dotychczas spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje niepubliczne o wartości nominalnej ponad 800 mln zł, z czego ok. 1/3 została już wykupiona. Nigdy nie mieliśmy żadnych opóźnień w regulowaniu naszych zobowiązań, nie rolujemy także obligacji. Środki pozyskane z obligacji inwestujemy w pakiety wierzytelności, z których potrafimy wypracować atrakcyjne stopy zwrotu. Oczywiście, jak każdy inny podmiot gospodarczy, działamy w otoczeniu konkurencyjnym i jesteśmy poddani makroekonomicznym zmianom rynkowym. W prospekcie emisyjnym opisaliśmy dokładnie elementy ryzyka, z jakimi inwestor powinien zapoznać się przed decyzją o inwestycji w obligacje.

Przejdźmy do najważniejszej kwestii. W jaki sposób inwestorzy będą mogli się zapisać na wspomniane obligacje?

Zapisy na obligacje serii T1 potrwają od 26 listopada do 3 grudnia br. Zapisy będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM SA. Inwestorzy zamierzający nabyć obligacje, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek w domu maklerskim przed złożeniem zapisu. Istnieje możliwość otwarcia darmowego rachunku papierów wartościowych dla obligacji w Domu Maklerskim BDM przy zapisie na obligacje spółki Kruk. Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM znajduje się na stronie internetowej www.bdm.pl. Przydział obligacji nastąpi 6 grudnia.

Dziękuję za rozmowę.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Kruk, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR