Mostostal Zabrze: Jesteśmy gotowi do ewentualnego przejęcia kontraktów Elektrobudowy

Omawiane walory:

Mostostal Zabrze ocenia, że jest dobrze przygotowany do ewentualnego przejęcia działalności kontraktowej Elektrobudowy, dzięki m.in. posiadanym kompetencjom w przeprowadzaniu restrukturyzacji spółek, poinformował ISBnews prezes Dariusz Pietyszuk. Mostostal chciałby przeprowadzić w Elektrobudowie gruntowną modernizację procesów biznesowych, implementując jego system zarządzania projektami.

awbud,tamborski.prezes

Fot. Pexels

– Przystąpienie do wstępnych negocjacji [o przejęciu] wpisuje się w realizację strategii rozwoju naszej grupy, którą opublikowaliśmy w marcu bieżącego roku. Pracując nad tą strategią, założyliśmy, że jednym z jej elementów będzie nabywanie aktywów lub przejmowanie zespołów innych firm, których zakres działań jest zgodny ze strategią naszej grupy i stanowi uzupełnienie oferty Mostostalu Zabrze. Już na początku ubiegłego roku zidentyfikowaliśmy perspektywę pojawiającej się w najbliższych kwartałach luki na rynku wykonawstwa instalacji elektroenergetycznych. Dlatego powołaliśmy spółkę zależną Mostostal Zabrze Elektro Sp. z o.o., nie przestając analizować innych potencjalnych okazji inwestycyjnych. Decyzja o ewentualnym przejęciu części działalności Elektrobudowy jest przemyślanym działaniem, który, jak sądzę, nie dziwi uważnych obserwatorów szeroko rozumianego rynku usług budowlano-montażowych. Chcę podkreślić, że przedmiotem analizy i dalszych negocjacji z syndykiem będzie wyłącznie działalność kontraktowa. Nie jesteśmy zainteresowani działalnością produkcyjną – wskazał Pietyszuk w komentarzu dla ISBnews.

Grupa Mostostal Zabrze współpracowała z Elektrobudową, bezpośrednio lub jako podwykonawcy dla tego samego klienta – głównie na rynku krajowym, ale także realizując zadania dla inwestorów zagranicznych. Bogata, często wspólna z Elektrobudową baza klientów grupy Mostostal Zabrze, w tym również międzynarodowych stanowi ważne argumenty za przejęciem działalności kontraktowej Elektrobudowy i uzupełnieniem oferty Mostostal Zabrze o wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych.

– Nasi zagraniczni klienci sygnalizowali nam, że z ich punktu widzenia kurczy się rynek solidnych wykonawców części elektrycznej dużych instalacji przemysłowych, a niektórzy wręcz zachęcali nas do poszerzenia naszej oferty o elektrykę – dodał.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Długoletnie zaangażowanie Elektrobudowy w świadczenie usług serwisowych dla polskich elektrowni plasuje tę spółkę w grupie firm istotnych dla bezpieczeństwa strategicznego kraju. Także pod tym względem można mówić o podobieństwie z Grupą Mostostal Zabrze, której spółki także realizują inwestycje dla energetyki przemysłowej (np. aktualnie jest obecny w Elektrowni Opole), jak również w innych strategicznych sektorach przemysłu, takich jak chemia i petrochemia oraz górnictwo i hutnictwo oraz jest liczącym się wykonawcą szpitali.

– Obecna sytuacja na rynku nie jest łatwa, a dodatkowo jest obarczona bezprecedensową niepewnością. Pandemia wywoła kryzys, który dla większości firm będzie stanowił ogromne wyzwanie. Przetrwają firmy z mocnymi fundamentami i skutecznymi, nowoczesnymi systemami zarządzania. Grupa Mostostal Zabrze w przeszłości miała problemy, które zmusiły ją do solidnego przemyślenia strategii oraz radykalnej zmiany sposobu działania. Odrobiliśmy to zadanie, o czym świadczą zyski i dodatnie przepływy pieniężne, rekordowo niskie zadłużenie oraz dostępne limity kredytowe. W ten sposób wypracowaliśmy zasoby, które możemy przeznaczyć na przejęcie części działalności Elektrobudowy. Po negatywnych doświadczeniach lat 2016-2017 położyliśmy nacisk na ocenę segmentów rynku wg kryterium zysku, a nie sprzedaży, na zarządzanie ryzykiem (niezwykle ważne w kontraktach EPC), a także na podniesienie kompetencji zarządzania kontraktami. Wydaje się, że tych trzech elementów zabrakło w Elektrobudowie. Przejmując część działalności kontraktowej Elektrobudowy, przeprowadzimy w niej gruntowną modernizację procesów biznesowych, implementując nasz system zarządzania projektami, którego skuteczność potwierdzają nasze wyniki. Naszym celem będzie doprowadzenie do zdolności generowania zysku ekonomicznego przez przejmowaną część przedsiębiorstwa – czytamy dalej w komentarzu.

Według Pietyszuka, grupa Mostostal Zabrze posiada zasoby, kompetencje i doświadczenie w przeprowadzaniu restrukturyzacji spółek, szczególnie w zakresie działalności kontraktowej, dlatego też można upatrywać szeregu korzyści dla uczestników postępowania związanego z przejęciem przez Mostostal Zabrze działalności kontraktowej Elektrobudowy. Dla klientów takie rozwiązanie zapewni ciągłość realizacji kontraktów, a dostawcom ciągłość współpracy oraz możliwość otrzymania części zapłaty za dostarczone materiały i usługi. Istotną grupą są pracownicy, którzy w tej sytuacji otrzymaliby możliwość kontynuowania zatrudnienia i ciągłość wynagrodzenia. Zainteresowane powinny być również instytucje finansowe, które w związku z kontynuacją kontraktów uniknęłyby roszczeń z udzielonych gwarancji. Dla syndyka oznaczałoby to natomiast brak kar za niezrealizowanie kontraktów, brak roszczeń gwarancyjnych oraz kosztów pracowników obciążających masę upadłościową.

– Naszym zdaniem, Elektrobudowa jest zbyt długo w stanie dezorganizacji, aby teraz próbować stosować rozwiązania sanacyjne. Wydaje się, że półtora roku temu, może jeszcze rok temu Elektrobudowa mogła skorygować swój kurs, zwłaszcza, że wcześniej posiadała rezerwy finansowe. Później jednak nastąpiła spirala wzajemnie nakręcających się przyczyn i skutków, która nie była do powstrzymania. Rozumiem, że rozwój pandemii tylko przyspieszył złożenie wniosku o upadłość, która była nie do uniknięcia nawet bez obecnego kryzysu. Jeżeli dość szybko nie dojdzie do przejęcia działalności lub części działalności przez taki podmiot, jak Mostostal Zabrze, to Elektrobudowie grozi całkowita zapaść wywołana brakiem płynności finansowej. Skutkować to będzie wstrzymaniem realizacji kontraktów, a w konsekwencji przełoży się na pracowników, klientów, dostawców i podwykonawców oraz instytucje finansowe. Na tym etapie widzimy możliwość przejęcia i kontynuowania działalności kontraktowej. Należy jednak działać bardzo szybko, ponieważ widać z komunikatów, że Elektrobudowa ma coraz więcej roszczeń od klientów, którzy wypowiadają umowy. Z tego powodu przejęcie części działalności Elektrobudowy nie tylko wzmocni możliwości rozwojowe Grupy Mostostal Zabrze, ale także przyniesie korzyści pozostałym interesariuszom postępowania upadłościowego – zakończył Pietyszuk.

14 kwietnia br. podmiot z grupy Mostostal Zabrze, Mostostal Zabrze Elektro, odpowiadając na ogłoszenie syndyka Elektrobudowy w sprawie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa wyraził zainteresowanie przystąpieniem do rozmów w zakresie obejmującym części przedsiębiorstwa zajmujące się realizacją kontraktów.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o mostalzab)

 • Mostostal Zabrze negocjuje duży kontrakt na podwykonawstwo

  Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (spółka zależna Mostostalu Zabrze) dokonała uzgodnień z przedstawicielami potencjalnego kontrahenta zagranicznego w sprawie złożonej oferty dotyczącej udziału spółki w charakterze podwykonawcy w realizacji kontraktu na rozbudowę obiektu w Polsce. Wartość prac, która miałaby zostać zrealizowana w okresie około 3 lat wynosi ponad 60 proc. wartości przychodów grupy za 2019 r.

 • Krzysztof Jędrzejewski w wezwaniu chce kupić 34 proc. akcji Mostostalu Zabrze

  Krzysztof Jędrzejewski (posiadający 31,93 proc. udziału w kapitale zakładowym Mostostalu Zabrze) i KMW Investment (nieposiadająca żadnych akcji spółki) zawarli porozumienie i ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mostostal Zabrze. Nabywający, którym jest KMW Investment zamierza osiągnąć w wyniku wezwania 34,07 proc. głosów z akcji, którym odpowiada 25.407.479 akcji. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 0,73 zł za jedną akcję.

 • Mostostal Zabrze ma problem z kontraktem na prace przy bazie w Redzikowie

  WE&IS chce odsunąć Mostostal Zabrze od prac przy bazie w Redzikowie. W poniedziałek akcje spółki budowlanej tanieją o 21 proc.

 • Sesja na pół gwizdka, w centrum uwagi Mostostal Zabrze i Idea Bank

  Początek tygodnia na GPW upływa pod znakiem handlu na pół gwizdka. Brak inwestorów z USA i Wielkiej Brytanii, a także puste kalendarium sprawia, że poniedziałkowa sesja w Warszawie (i w Europie) nie przyniesie istotnych rozstrzygnięć. Więcej dzieje się jedynie na kilku spółkach, m.in. Mostostalu Zabrze, Idea Banku czy Pekabeksie.

 • WIG20 balansuje na krawędzi, w grze Cyfrowy Polsat i pikujący Play

  Poprawa nastrojów w Europie na niewiele się zdaje. W piątek polski rynek akcji mocno odstaje od giełd w Europie Zachodniej. Słabo radzi sobie zwłaszcza WIG20, który nie ma siły mocniej odbić się od kluczowego wsparcia na poziomie 2.200 pkt. To zła wróżba na przyszłość.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR