ZCh Police miały prawie 14 mln zł zysku netto w III kw. 2020

Omawiane walory: ,

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 13,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 9,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

grupa,azoty, police, wyniki, akcje,

(Fot. Spółka/fb)

Zysk operacyjny wyniósł 2,36 mln zł wobec 11,31 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 36,01 mln zł wobec 21,59 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 549,04 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 546,5 mln zł rok wcześniej.

– W III kwartale 2020 roku grupa kapitałowa nie obserwowała istotnego obniżenia sprzedaży w żadnym z segmentów. Nie zarejestrowano również znaczących zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców oraz produktów. W III kwartale 2020 roku spółka nie była również dotknięta zwiększoną absencją chorobową pracowników, która uniemożliwiałaby zapewnienie ciągłości działalności i emitent nie zanotował ograniczeń produkcji w związku z zagrożeniem epidemicznym – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

– W III kwartale 2020 roku emitent osiągnął wyższe wyniki niż w III kwartale 2019 roku. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 36 010 tys. zł, co oznacza wzrost o 14 422 tys. zł. Zysk netto grupy kapitałowej wyniósł 17 383 tys. zł i był o 26 343 tys. zł wyższy od wyniku z tego samego okresu poprzedniego roku. Poziom uzyskanych przychodów ze sprzedaży uległ nieznacznemu zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,5%, przy jednoczesnym niższym poziomie kosztu własnego sprzedaży (3,0%), co skutkowało wypracowaniem wyższego zysku brutto ze sprzedaży – na poziomie 73 401 tys. zł. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na wyższy poziom wyników w III kwartale 2020 roku niż za analogiczny okres 2019 roku był spadek cen zakupu kilku surowców strategicznych, w tym głównie gazu ziemnego o ponad 20% oraz soli potasowej o 15%. Ponadto, w relacji do III kwartału 2019 roku, znacząco wzrosła sprzedaż produktów azotowych, przy czym wówczas ograniczenia wynikały z usterki instalacji i przedłużonych postojów remontowych. Niższe ceny kluczowych surowców oraz wyższe wolumeny sprzedaży produktów azotowych pozwoliły na zbilansowanie z nadwyżką wpływu zanotowanego jednocześnie spadku cen sprzedaży głównych produktów – czytamy dalej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 43,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 764,22 mln zł w porównaniu z 1 849,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 42,28 mln zł wobec 53,09 mln zł zysku rok wcześniej.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2019 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Grupaazoty, Police)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR