9 nowych spółek szykujących wypłatę wysokiej dywidendy

Po sezonie wyników za 2015 rok rozkręciła się karuzela dywidendowa. StockWatch.pl spośród nowych deklaracji z ostatnich dni wybrał najciekawsze, o stopie od 5 proc. do nawet 22 proc.

W tym roku dywidendowym hitem będzie wypłata Decory. Producent wyrobów do dekoracji wnętrz proponuje kwotę 2,50 zł na akcję, co przy obecnym kursie akcji (11,40 zł) daje prawie 22-proc. stopę. Decora w ten sposób po roku przerwy wraca do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. W 2014 i 2013 r. wypłaciła po 0,42 zł na akcję, co dało odpowiednio 5,3-proc. i 4,5-proc. stopę. W ubiegłym roku spółka wypracowała 3,4 mln zł zysku netto, wobec 7,7 mln zł straty netto w 2014 r. EBITDA spadła r/r z 20,7 mln zł do 18,5 mln zł. Natomiast przychody skurczyły się z 272,6 mln zł do 197,9 mln zł. Spółka przyznaje, że na wynikach odbił się kryzys gospodarczy i polityczny w Rosji i na Ukrainie. W efekcie przychody w segmencie rynków Europy Wschodniej w 2015 roku skurczyły się o ponad 65 mln zł. Do tego pojawiły się straty w ukraińskiej spółce zależnej na skutek osłabienia hrywny. >> W serwisie znajdziesz szczegółowe omówienie wyników Decory za 2015 rok

W tym roku ponadprzeciętne dywidendy zaoferują też spółki związane z branżą informatyczną. NTT System mierzy w stopę na poziomie 7,5 proc. Rekomendacja zarządu to 0,22 zł na jedną akcję, co oznacza, że producent i dystrybutor sprzętu IT podnosi stawkę dywidendy o połowę. W zeszłym roku spółka wypłaciła 0,15 zł na akcję, wówczas stopa wynosiła 5,8 proc. W ubiegłym roku grupa zarobiła na czysto 5,7 mln zł, poprawiając się o 74 proc. r/r. Zysk EBIT zwiększył się o 9,5 proc. do 8,65 mln zł. W tym okresie przychody wzrosły o niespełna 1 proc. do 730,9 mln zł. Największy wzrost wygenerowała sprzedaż w segmencie dystrybucji komputerów, notebooków i tabletów. Przychody z tego tytułu urosły r/r do 420 mln zł.

Dywidendę o stopie zbliżonej do 6-proc. zaproponował zarząd Atende. Dawny ATM Systemy Informatyczne rekomenduje 0,18 zł na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 28 czerwca, a dzień jej wypłaty – 14 lipca. Z zysku za 2014 rok spółka wypłaciła 0,15 zł dywidendy na akcję, podobnie jak rok wcześniej. W 2015 r. Atende zwiększyło zysk netto z 8,9 mln zł do 10,2 mln zł. EBITDA wzrosła w tym czasie do 20,9 mln zł z 19,8 mln zł, a przychody do 273,1 mln zł z 207,3 mln zł. Za około 119 mln zł sprzedaży odpowiadał sektor publiczny.

(Fot. DP/stockwatch.pl)

(Fot. DP/stockwatch.pl)

Mocny spadek notowań uatrakcyjnił stopę dywidendy w Actionie. Dystrybutor sprzętu IT rekomenduje wypłatę 1 zł na akcję, co przy kursie akcji na poziomie nieco ponad 16 zł daje 6,3-proc. stopę. Identyczną stawkę dywidendy Action wypłacił w ubiegłym roku, ale wówczas stopa wynosiła jedynie 2,4 proc. Silny spadek notowań dystrybutora elektroniki użytkowej jest reakcją na regres w wynikach. W 2015 r. zysk operacyjny tąpnął o 62 proc. i wyniósł 35 mln zł. Na czysto Action zarobił 23,2 mln zł, wobec 69,9 mln zł rok wcześniej.

Skokowy wzrost dywidendy zapowiada Elektrotim. Zarząd spółki budowlanej rekomenduje wypłatę 1,24 zł na akcję – stopa 7,25 proc. W 2015 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom po 0,60 zł na akcję. Ubiegły rok przyniósł spółce wykonującej instalacje i sieci elektryczne silny wzrost zysków. EBIT podskoczył z 2,5 mln zł do 25 mln zł, a netto z 1,1 mln zł do ponad 20 mln zł. Towarzyszył temu blisko 80-proc. przyrost przychodów, które wyniosły 353,4 mln zł. >> Analityk StockWatch.pl przyjrzał się dokładnie sytuacji fundamentalnej Elektrotimu po wynikach za IV kwartał 2015 r.

Na mocną podwyżkę dywidendy mogą tez liczyć akcjonariusze Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO). Tegoroczna propozycja zarządu to 3,58 zł, co przy kursie na poziomie 55 zł daje 6,5-proc. stopę. W zeszłym roku spółka oferujaca pomoc przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych wypłaciła 2,68 zł (stopa 4,5 proc.). W parze z wyższą dywidendą idzie poprawa wyników. Ubiegłoroczne przychody skoczyły o blisko 50 proc. do 92 mln zł. Podobna dynamika widoczna była na poziomie zysku netto, który wyniósł 22,6 mln zł. Na koniec grudnia 2015 r. wartość portfela prowadzonych przez EuCO spraw wyniosła 567 mln zł i była o 20 proc. wyższa r/r. Wpływy gotówkowe z tytułu uzyskanych odszkodowań wyniosły 292,5 mln zł i wzrosły o 40 proc.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w serwisie StockWatch.pl

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w serwisie StockWatch.pl

>> Serwis StockWatch.pl uważnie śledzi wszystkie informacje dotyczące planów dywidendowych spółek z warszawskiej giełdy >> Aktualne kalendarium dywidend znajdziesz tutaj.

Prawie cały ubiegłoroczny zysk zamierza wypłacić Quercus TFI. Tu w grę wchodzi skup akcji albo dywidenda. W pierwszym wariancie proponowana cena skupu to 9,50 zł, czyli 45 proc. powyżej bieżącego kursu giełdowego. Natomiast ewentualna dywidenda miałaby wynieść 0,47 zł na akcję – stopa ponad 7 proc. Ostatecznie o wyborze jednego z wariantów zdecyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy. Oba rozwiązania zakładają wypłatę środków jeszcze w tym półroczu. Skup akcji miałby potrwać maksymalnie do 30 czerwca tego roku. Natomiast proponowanym dniem dywidendy jest 16 czerwca, a wypłaty 30 czerwca. W zeszłym roku akcjonariusze funduszu wybrali skup akcji własnych. W sumie na ten cel trafiło 30,6 mln zł z 31,4 mln zł łącznego zysku netto za 2014 rok. W zeszłym roku Quercus zarobił na czysto 30,5 mln zł. Mimo spadku wyniku spółka dobrze radziła sobie na trudnym rynku. Nie bez znaczenia jest tu udana obrona aktywów poprzez sprzedaż funduszu gotówkowego Quercus Ochrony Kapitału. >> Zobacz szczegółowe omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Quercus TFI po wynikach za 2015 rok

Ciągłość w wypłacaniu dywidendową chce zachować ATM Grupa. W tym roku giełdowy producent telewizyjno-filmowy zaproponował 0,22 zł na jedną akcję. Przy aktualnym kursie dałoby to stopę 5,7 proc. Planowany dzień dywidendy to 18 kwietnia, a dzień wypłaty – 4 maja tego roku. W 2015 i 2014 roku wypłaciła po 0,16 zł na akcję, co dało stopę w wysokości odpowiednio 4,16 proc. i 4,97 proc. W 2015 roku grupa wypracowała ponad 20 mln zł zysku netto i był to wzrost o 37 proc. W tym czasie EBITDA powiększyła się o 26 proc, do 42 mln zł. Wzrost zysków napędzany był przez rosnące przychody, które zwiększyły się o 14 proc. do 174,1 mln zł. Głównym źródłem przychodów jest produkcja telewizyjna i filmowa – w 2015 r. odpowiadała za 62 proc. ogólnych przychodów. Wartość sprzedaży w tym segmencie wzrosła o 13 proc.

Świeżo po rekomendacji dywidendy jest Lentex. Producent wykładzin i włóknin proponuje 0,45 zł na akcję – stopa ponad 5 proc. Planowany dzień dywidendy to 7 lipca, a wypłaty 23 lipca. W zeszłym roku spółka wypłaciła 0,40 zł na akcję, co przełożyło się na 5-proc. stopę. W 2014 roku na wypłatę przeznaczono 0,40 zł (5-proc. stopa), a w 2013 było to 0,15 zł (3 proc.). W zeszłym roku grupa wypracowała 408,7 mln zł przychodów, co oznaczało 10-proc. wzrost. EBITDA podskoczyła o 30 proc. do 75 mln zł. Zysk netto wzrósł o 24 proc. do 89,1 mln zł, a zysk netto na działalności kontynuowanej o ponad 100 proc. Głównym segmentem odpowiadającym za wynik grupy były wykładziny hydroniny, które w zeszłym roku dostarczyły 138,6 mln zł przychodów i 44,1 mln zł zysku EBITDA.

wykres

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT action, atende, atmgrupa, Decora, elektroti, euco, lentex, nttsystem, quercus, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Quercus TFI negocjuje kupno DI Xelion

  QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nabyło 100 proc. spółki, która będzie funkcjonować pod firmą QUERCUS Agent Transferowy. Głównym przedmiotem działalności spółki zależnej będzie prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych. Spółka może także uczestniczyć w realizacji planowanego nabycia Domu Inwestycyjnego Xelion lub innego podmiotu dystrybuującego fundusze inwestycyjne.

 • Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o emisji do 5,5 mln akcji bez prawa poboru

  Akcjonariusze QUERCUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zdecydowali o emisji nie więcej niż 5 500 000 akcji serii D bez prawa poboru. Spółka chce z emisji pozyskać co najmniej 22 mln zł. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez zarząd, przy zastrzeżeniu, że wyniesie nie mniej niż 4 zł za jedną akcję.

 • mWIG40 w ciekawym miejscu, Kruk i Asseco Poland rosną po wynikach Drożejące po wynikach akcje Kruka i Asseco Poland ciągną w górę mWIG40, czym pozytywnie wyróżnia się on nie tylko na tle pozostałych warszawskich indeksów i europejskich odpowiedników.
 • sWIG80 testuje szczyty sprzed dwóch lat. Pamapol wystrzelił po wynikach

  Mieszane nastroje na warszawskiej giełdzie. W południe WIG20 traci 0,7 proc. i schodzi poniżej 1.800 pkt. Na plusach utrzymują się za to małe i średnie spółki, a indeks sWIG80 zdążył już przetestować poziomy z czerwca 2018 roku.

 • Quercus TFI rozpoczyna skup do 2,06 mln akcji własnych po cenie 9,50 zł za sztukę

  QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ogłosiło skup maksymalnie 2.057.330 akcji własnych po cenie 9,50 zł za akcję. Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 18 czerwca, a zakończy 6 lipca br.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR