Grupa K2 z kolejną umową ramową dla unijnej agencji FRONTEX

Omawiane walory:

Spółka Fabrity z Grupy K2, specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, podpisała kolejną umowę ramową z FRONTEX – Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. FRONTEX zamierza w tym rozdaniu wydać na rozwój oprogramowania do 34 mln euro netto z opcją wzrostu wartości zamówień, a wraz z umową ramową komunikowaną w październiku oznacza to łącznie 50 mln euro (około 222 mln zł).

k2internet, umowa, ramowa, frontex, informatyka,

Fot. Pexels

Umowy wykonawcze na konkretne prace zawierane będą na zasadzie konkurencji z partnerami, którzy zawarli obecnie analogiczne umowy ramowe. Takich firm jest dziesięć, podczas gdy w postępowaniu wpłynęły dwadzieścia dwie oferty wykonawców oraz konsorcjów, w tym od największych globalnych firm z rynku ICT. Przedmiotem umowy ramowej są usługi rozwoju oprogramowania, usług doradczych oraz serwisowych dostarczane w modelu Time&Means. Usługi polegać będą na oddelegowaniu specjalistów IT o rozmaitych kompetencjach do realizacji projektów na rzecz FRONTEX i pod kierownictwo pracowników tej agencji (wyszczególniono i dokładanie opisano blisko 60 profili kompetencyjnych z podaniem dla nich wymagań i zakresu obowiązków).

– Fabrity jest jedyną firmą, która zawarła z Frontex obie umowy ramowe, w praktyce pokrywające wszystkie potrzeby Agencji związane z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania biznesowego w okresie do czterech kolejnych lat – mówi Tomasz Burczyński, prezes spółki Fabrity.

– Historia naszej współpracy z Frontex sięga końca 2016 roku. Przez ten okres nasz zespół z sukcesem zrealizował kilka istotnych projektów. Działo się to w okresie gwałtownego nasilenia się ruchów migracyjnych ludności z państw Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, i tym samym również dynamicznego rozwoju Agencji. Ten okres pozwolił nam bardzo dobrze poznać potrzeby Frontex, szczególne realia działalności oraz wymagane standardy. Te aspekty, jak również wysiłek i wysokie kompetencje zespołu pracującego nad postepowaniami ofertowymi, pozwoliły nam zarówno zamknąć z sukcesem projekty realizowane na podstawie zakończonych już umów ramowych, jak również otworzyć współpracę z Agencją na kolejne cztery lata, z możliwością istotnego powiększenia zakresu świadczonych przez nas usług – dodaje Tomasz Burczyński.

Główna różnica między umową ramową z FRONTEX z października, a obecną polega na tym, że tamta umowa obejmuje szereg zaplanowanych projektów realizowanych w kompleksowy sposób przez zespoły pojedynczego partnera, podczas gdy najnowsza umowa obejmuje udostępnienie specjalistów, pracujących w zespołach koordynowanych przez pracowników FRONTEX. Obie umowy uzupełniają się nawzajem, a ich celem jest pokrycie wszystkich potrzeb związane z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania w Agencji FRONTEX w okresie do czterech lat.

Należy zaznaczyć, że samo zawarcie umowy ramowej nie jest gwarancją pozyskania zleceń. W ramach poprzednich umów ramowych z FRONTEX Fabrity wykonało prace za większość przewidzianego budżetu. Dwie poprzednie czteroletnie umowy ramowe z agencją FRONTEX spółka Fabrity zawarła w latach 2016-2017. Ich konstrukcja była zbliżona do nowej umowy, jednakże dotyczyły usług rozwoju i utrzymania oprogramowania w węższych obszarach, tj. oprogramowania na platformie Microsoft SharePoint oraz rozwiązań Business Intelligence z wykorzystaniem produktów Microsoft. Wartości maksymalne usług, które mogły zostać dostarczone przez wszystkich partnerów, miały łączną wartość 3,25 mln euro netto. Fabrity, w ramach realizacji umów wykonawczych, do końca trzeciego kwartału 2020 roku dostarczyła usługi o łącznej wartości ponad 2 mln euro netto.

W najbliższych dniach Grupa K2 zamierza przedstawić strategię do 2023 roku, która będzie obejmowała również kwestie związane z segmentem software, którego trzon stanowi Fabrity.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, które są oparte o analitykę danych, AI, software i chmurę. Kurs akcji spółki rośnie w środę przed godz. 15:00 o 4,85 proc., a za jeden walor płacono 21,60 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o k2internt)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR