Wyniki Comarchu w III kwartale były ponad dwa razy lepsze niż w 2018 r.

Omawiane walory:

W III kw. 2019 r. Comarch odnotował 42,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 18,16 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik był również znacznie lepszy od konsensusu PAP na poziomie 30,6 mln zł. Kurs akcji informatycznej spółki rośnie przed południem o ponad 5 proc.

Comarch, wyniki, akcje

Fot. spółka

Zysk operacyjny wyniósł 66,21 mln zł wobec 27,06 mln zł zysku rok wcześniej, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354,48 mln zł wobec 345,31 mln zł w roku poprzednim.

– Rentowność działalności Grupy Comarch w trzecim kwartale 2019 roku uległa zdecydowanej poprawie w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Na wyniki osiągnięte przez Grupę Comarch w trzecim kwartale 2019 roku miały wpływ m.in.: zdecydowany wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej, który wyniósł 56,905 mln zł (tj. 34,1 proc.), który został osiągnięty głównie dzięki zwiększonej sprzedaży rozwiązań IT dla sektora handlowo-usługowego oraz firm przemysłowych w krajach europejskich oraz w Azji, spadek sprzedaży krajowej (o 47,738 mln zł tj. o 26,7 proc.), który był efektem braku realizacji w III kw. 2019 dostaw wyrobów gotowych Comarch do sektora publicznego, podczas gdy w III kw. 2018 były realizowane dostawy tego typu o znacznej wartości, wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT – fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch w raportowanym okresie wzrósł o 12,9 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2018 roku, uwzględnienie w trzecim kwartale 2019 zawarcia ugody z ZUS w sprawie kontraktu ZUS KSI, które spowodowało zwiększenie wyniku operacyjnego i wyniku netto Grupy Comarch o 24,203 mln zł – czytamy w raporcie.

>> Promocja: tylko do końca listopada 12 miesięcy abonamentu w cenie 6! >> Sprawdź co zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Grupa Comarch poszukuje nowych rynków zbytu (m.in. w Europie Zachodniej oraz w Azji), kontynuuje inwestycje w nowe produkty i usługi informatyczne, jak również rozbudowuje i modernizuje posiadaną infrastrukturę. Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym osiągniętym w pierwszym kwartale 2019 roku sytuacja finansowa Grupy Comarch jest bardzo dobra i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 69,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1.020,97 mln zł w porównaniu z 949,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 61,71 mln zł wobec 71,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1 369,62 mln zł w 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT comarch, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR