Giełdowe gepardy 2018 roku – spółki i branże cz. II

W poprzedniej edycji giełdowych gepardów szukaliśmy sektorów, które będą rosły zdecydowanie szybciej niż cały rynek. Tym razem skupiliśmy się na spółkach z różnych branż, które na fali inwestycji rozwojowych zanotują fundamentalny skok.

Fundamentalny wzrost nie bierze się znikąd. Każdy podmiot, który chce zająć kawałek sektorowego tortu, musi zdobyć pewne przewagi konkurencyjne i mieć operacyjne możliwości zaspokojenia popytu. Niezależnie od tego, czy do osiągnięcia celu wybierze strategię niskiej ceny, czy strategię odróżnienia, zawsze łączy się to z pewnymi inwestycjami w ludzi i technologie. Z tego powodu jednym ze sposobów szukania walorów, które zwiększą swoją skalę działania jest selekcja spółek, które niedawno ukończyły duże inwestycje, lub zrobią to lada dzień. W pierwszym przypadku oddziaływać powinna rosnąca skala wykorzystania mocy, w drugim start produkcji.

Na energetykę nie ma co liczyć

Giełdowe gepardy 2018 roku – spółki i branże cz. I >>> CZYTAJ WIĘCEJ

Pod względem wysokości przepływów inwestycyjnych za miniony rok najwyższe kwoty na nowe aktywa wydają spółki energetyczne. Na szczycie listy jest oczywiście branżowy gigant – PGE z kwotą 6,2 mld zł. Na kolejnych miejscach uplasowały się Tauron (3,9 mld zł), Enea (3,3 mld zł) i Energa (2,7 mld zł). Spośród wymienionych spółek tylko Enea w ostatnim czasie sfinalizowała dużą inwestycję. Mowa o oddanym w grudniu 2017 r. bloku na parametry nadkrytyczne w Kozienicach, który zwiększył zainstalowaną moc spółki o 20 proc. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wcale nie jest pewne, że znacząco zwiększą się przychody poznańskiej grupy, bo zapotrzebowanie na krajowym rynku energii rośnie w znacznie niższym tempie. Ktoś będzie musiał produkować mniej, być może nawet sama Enea.

>> Giełdowe gepardy 2018 roku – spółki i branże cz. I >> CZYTAJ WIĘCEJ

W wypadku PGE na efekty inwestycji w budowę nowych bloków trzeba jeszcze poczekać. Konsorcjum prowadzące projekt w Opolu w związku z problemami technicznymi poprosiło zarząd spółki o przełożenie terminu oddania bloku nr. 5 na koniec grudnia (początkowo planowano blok oddać z końcem lipca). Wzrost skali działalności największego holdingu energetycznego w Polsce pojawi się za to z tytułu przeprowadzonej akwizycji – w listopadzie za prawie 4,3 mld zł spółka nabyła aktywa EDF (8 elektrociepłowni i elektrownię w Rybniku), co oczywiście powinno korzystnie wpłynąć na wyniki. Dzięki akwizycji PGE osiągnie wzrost zainstalowanej mocy elektrycznej o 25 proc. i podwoi moc cieplną. 

Na Tauron nie ma co w tym roku liczyć, bo aktualny stan zaawansowania budowy bloku w Jaworznie ledwo przekracza 50 proc. W Enerdze inwestycja w elektrowni Ostrołęka nawet się jeszcze nie rozpoczęła. 

Polowanie na duże inwestycje

Mimo iż energetyka ponosi nominalnie największe wydatki inwestycyjne, jej przedstawiciele nie mają większych szans na tytuł giełdowego geparda. Na potrzeby polowania na rozpędzone spółki sprawdziliśmy roczny przyrost aktywów trwałych (za te uznaliśmy aktywa produkcyjne) i wysokich przepływów inwestycyjnych w relacji do tej pozycji bilansowej. Z kręgu poszukiwań wyłączyliśmy spółki z sektora finansowego, fundusze oraz spółki zagraniczne.

Poz. Spółka ICF TTM Aktywa trwałe III kw.’17 Aktywa trwałe III kw.’16 Wzrost aktywów ICF / Aktywa trwałe
1. Forte -435.335 978.414 400.068 145 proc. 44 proc.
2. EUCO -35.449 66.758 33.802 97 proc. 53 proc.
3. OT Logistics -89.079 1.014.145 524.417 93 proc. 9 proc.
4. Famur -188.104 1.099.206 659.407 67 proc. 17 proc.
5. Mercator -59.718 120.921 74.748 62 proc. 49 proc.
6. Selvita -22.846 43.556 26.977 61 proc. 52 proc.
7. Projprzem -11.656 88.885 55.411 60 proc. 13 proc.
8. OEX -38.436 158.372 100.291 58 proc. 24 proc.
9. Enter Air -24.447 575.059 369.828 55 proc. 4 proc.
10. Pepees -24.169 164.005 106.192 54 proc. 15 proc.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

>> DEGIRO przedłuża ofertę, ze względu na sukces promocji 4000 PLN na prowizje. Kup akcje na GPW.

Z tak przygotowanego zestawienia najwyższy wskaźnik przyrostu aktywów ma Izo-Blok, co wynika z przejęcia spółki w Niemczech. Problem w tym, że potencjał wzrostu w zasadzie się wyczerpał, bo sama transakcja miała miejsce w 2016 r. Teoretycznie liderem pod względem wskaźnika przepływów inwestycyjnych do aktywów jest Forte, które ostatnio na giełdzie zbiera mocne cięgi za rozczarowujące wyniki. Spółka w tym roku odda fabrykę płyt wiórowych w Bielsku Białej, ale inwestycja ta raczej głównie zmniejszy koszty własne, choć nie można wykluczyć, że w pierwszej fazie (do momentu wybudowania kolejnej fabryki) część produkcji będzie plasowana na rynku.

Kolejny podmiot z pierwszej dziesiątki to Europejskie Centrum Odszkodowań (EUCO). Spółka ma szansę rosnąć dzięki akwizycji podmiotu wynajmującego samochody na czas naprawy auta klienta, za co płaci ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Przejęta firma miała w III kwartale 2017 r. 1,7 mln zł przychodów, ale z racji terminu akwizycji konsolidowany był wynik tylko za pół kwartału. Można zatem domniemywać, że obroty spółki powinny wzrosnąć o ok. 14 mln rocznie przy obecnym poziomie rocznej sprzedaży na poziomie 90 mln zł. 

Od Bałtyku do Adriatyku – omówienie wyników i sytuacji finansowej po III kw. 2017 r.

Przejęcia napędzą też wyniki OT Logistics (głównie w pierwszej połowie 2018 r.), gdyż spółka nabyła w III kw. udziały w chorwackim porcie Luka Rijeka. Zwyżkę przychodów dzięki akwizycjom pokaże także Famur, który uwzględnieni wyniki Kopeksu w pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku, co zwiększy sumę wygenerowanych rocznych przychodów i zysków.

Na poprawę obrotów mogą też liczyć akcjonariusze Mercator Medical i to poprawę wynikającą z inwestycji, a nie akwizycji. W IV kwartale 2017 r. spółka uruchomiła fabrykę wyrobów z włókniny w Pikutowie. Prawdziwym przełomem będzie jednak ukończenie inwestycji w fabrykę rękawic nitrylowaych w Tajlandii. Azjatycki projekt ma umożliwić 8 liniom zdolności produkcyjne na poziomie 3 mld rękawic rocznie przy obecnej produkcji w liczbie 1,2 mld szt. Osiągnięcie pełnych zdolności produkcyjnych szacowane jest na 2018 r., natomiast pierwsza produkcja z dwóch linii zapowiadana była jeszcze na koniec 2017 r.

Aktywa trwałe istotnie rosną także w Selvicie – 60 proc. r/r, co odpowiada kwocie 16,6 mln zł. Zwyżka ta przypada głównie na rzeczowe aktywa trwałe (16,8 mln zł, +134 proc. r/r), w szczególności pozostałe aktywa trwałe (+7,8 mln zł), gdzie spółka prezentuje sprzęt laboratoryjny oraz grunt pod budowę kolejnych budynków (+7,5 mln zł). Same inwestycje nie zapewniają jeszcze wzrostu sprzedaży – spółka potrzebuje do tego zwiększenia działalności usługowej lub płatności od partnerów biznesowych z tytułu komercjalizacji projektów (za tzw. milestony). W 2017 r. Selvita otrzymała ok. 20 mln zł płatności początkowej z tytułu komercjalizacji SEL24, natomiast w kolejnych latach – w przypadku pozytywnych efektów prowadzonych prac – może otrzymać dodatkowo ponad 84 mln EUR z tytułu milestonów i refundacji kosztów badań klinicznych, choć jak zaznacza zarząd spółki, osiągnięcie pełnej kwoty jest mało prawdopodobne. Niestety, nie wiemy jak wygląda harmonogram osiągania milestonów i czy jakikolwiek z nich przypada na obecny rok, ale w odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez akcjonariusza zarząd zasugerował, że pierwsza faza, której powodzenie może być objęte płatnością, zakończy się w 2018 r. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom Selvity

– Ostateczne przychody będą uzależnione przede wszystkim od postępów i wyników badań klinicznych. Wyników pierwszej fazy badań – w przypadku, w którym zakończyłaby się one sukcesem – należy spodziewać się w 2018 r. – zaznaczył zarząd w odpowiedzi na pytanie akcjonariusza podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym.

Trzeba jednak dodać, że było to jeszcze przed dwumiesięczną przerwą w badaniach, spowodowaną śmiercią jednego z pacjentów.

Dodatkowo spółka w strategii zapowiadała komercjalizację jednej cząstki rocznie, ale w 2018 r. będzie to cząstka w fazie odkrycia, albo fazie przedklinicznej, czyli prawdopodobnie z dużo mniejszym potencjałem finansowym niż SEL24. Raczej nie ma też co liczyć na komercjalizację SEL120, bo Selvita zgodnie ze strategią chciałaby doprowadzić do komercjalizacji projektu na znacznie późniejszym etapie, czyli w II fazie badań klinicznych – według obecnego harmonogramu, w 2021 r.

W przypadku Projprzemu wzrost aktywów trwałych wynosi 60 proc., ale w dużej mierze dotyczył on wartości firmy (nadwyżki zapłaconej ceny ponad wartość przejętych aktywów), a sam potencjał wzrostu wynikający z akwizycji został w zasadzie już zrealizowany – spółka w marcu 2017 r. nabyła Makrum Project Managment. Podobnie sprawy się mają w przypadku OEX. W styczniu 2017 r. grupa powiększyła się o ArchiDoc i Voice Contact Center, w związku z czym wzrost skali z tytułu akwizycji wyczerpie się wraz z publikacją wyników za IV kw. 2017 r.

Dynamiczny wzrost przychodów swoim akcjonariuszom szykuje Enter Air. Ponad 50-proc. zwyżka aktywów trwałych wynika z reorganizacji floty i zastąpienia starszych maszyn 737-400 modelem 737-800. Najważniejsze jednak, że spółka na kolejny sezon wakacyjny i zimę 2018/2019 podpisała znacznie większe kontrakty z touroperatorami. Szacunkowa wartość umowy z Itaką wynosi 51 mln USD i jest o ok. 4 proc. wyższa r/r, umowa z TUI opiewa na ok. 81 mln USD (28 proc. r/r). Największy, bo aż 40-proc. wzrost, ma umowa z Rainbow Tours (46 mln USD). O ile sytuacji nie zepsuje słabnący dolar, Enter Air powinien pokazać znaczący wzrost skali działalności.

Jeśli chodzi o Pepees, to wzrost aktywów wynika z trzech aspektów. W 2016 r. spółka nabyła CHP Energia, ale wzrost z akwizycji został już skonsumowany. W III kw. 2017 r. producent skrobi rozpoczął konsolidację Gospodarstwa Rolnego Ponary, co sprowadziło się do nabycia gruntów uprawnych. Wydaje się, że transakcja miała głównie na celu zabezpieczenie surowców, natomiast na same przychody już wpłynąć nie musi. 

Wzrost fundamentów na koszt inwestorów

W kolejce do rejestracji – omówienie sprawozdania finansowego Celon Pharmy po 3 kw. 2017 r.

Inwestycje nieodłącznie wiążą się z finansowaniem, więc warto zerknąć na spółki przeprowadzające oferty publiczne. W tym miejscu koniecznie trzeba wspomnieć o debiutancie z 2016 r. – Celon Pharmie. Spółka, której na chwilę obecną sztandarowym produktem jest lek na astmę (Salmex), znacząco zwiększyła swój potencjał eksportowy. Na koniec III kwartału firma Macieja Wieczorka sprzedawała w Polsce i na rynkach eksportowych 0,9 mln inhalatorów rocznie. Dzięki rejestracji leku w Portugalii i przede wszystkim na rynkach skandynawskich, Celon zyskał dostęp do rynków o wielkości ponad 3 mln inhalatorów. Zgodnie z historycznymi dokonaniami można zakładać, że spółka powinna zdobyć 10-15 proc. rynku w pierwszym roku, co daje potencjał wzrostu sprzedaży Salmeksu o 50 proc. A to nie koniec, bo trwają procedury rejestracyjne na rynku niemieckim i brytyjskim, gdzie łączna wielkość rynku leku referencyjnego szacowana jest na 10 mln szt.

Na bazie środków pozyskanych od inwestorów pozycję rynkową buduje także Stelmet. Producent drewnianej architektury ogrodowej zainwestował w zakład produkcji pelletu w Grudziądzu o zdolności 40 tys. ton rocznie. Projekt ten przy pełnym wykorzystaniu mocy daje spółce o 36 proc. większy potencjał sprzedaży pelletu. Choć pellet stanowił w roku obrotowym 2017/2018 ok. 15 proc. sprzedaży całkowitej, to obroty grupy powinny rosnąć przez pracę zakładu produkcji architektury w Grudziądzu przez pełen rok, a nie tylko 3 kwartały i prawdopodobnie jego znacznie większe średnie obciążenie.

Wysoki potencjał wzrostu posiada też sieć Dino Polska. Na koniec III kwartału spółka posiadała 718 marketów, natomiast w ciągu roku otworzyła 90 nowych miejsc sprzedaży. Już z samego faktu działania tych obiektów przez cały rok istnieje potencjał do wzrostu obrotów. Jeśli do tego dodać, że spółka w ostatnim czasie zwiększa sprzedaż porównywalną (sprzedaż like-for-like, czyli w sklepach, które istniały w okresie raportowanym i porównawczym) o 10 proc. r/r. i posiada 72 markety w budowie jasnym jest, że wyniki będą w tym roku dużo wyższe i pytaniem jedynie pozostaje, w jakiej skali.

Żeby wyłapać rosnące perły trzeba śledzić rynek

Lista walorów, które mają szansę poprawić sprzedaż w 2018 r. jest jednak znacznie dłuższa. Warto obserwować Alumetal, który powinien w coraz większym stopniu wykorzystywać zdolności produkcyjne fabryki wybudowanej na Węgrzech. Solidny wzrost obrotów powinien pokazać też Benefit Systems. Spółka na koniec III kwartału posiadała prawie 914 tys. aktywnych kart, czyli o 25 proc. więcej r/r. Już tylko przy utrzymaniu tej liczby przez cały 2018 r. powinniśmy obserwować co najmniej 5-proc. wzrost obrotów, a przecież spółka cały czas zwiększa swoją obecność na rynkach eksportowych.

>> Najpierw masa, potem rzeźba – omówienie wyników i sytuacji finansowej Benefit Systems za III kwartał 2017 r.

Podobnie dzięki stale rosnącej liczbie klientów do grona spółek wzrostowych można zaliczyć LiveChat Software. Na koniec stycznia z płatnej wersji produktu Livechat korzystało 23.370 klientów, czyli o 27,6 proc. więcej niż przed rokiem. Dodatkowo technologiczny podmiot rozbudowywane swoje portfolio produktowe. W ostatnich miesiącach LiveChat wprowadził na rynek nowe rozwiązania: BotEngine, czyli platformę umożliwiającą stworzenie własnego chatbota osobom bez specjalistycznej wiedzy informatycznej i Chat.io – rozwiązanie typu live chat, którego struktura pozwala na łatwe integracje z bardzo różnymi platformami.

Warto też przypomnieć o zapomnianym Colianie, który pod koniec ubiegłego roku za 40 mln EUR kupił irlandzkiego producenta czekoladek. Być może w końcu przełomu doczekają się akcjonariusze Eko Exportu i spółka w końcu ujawni swój potencjał, o którym od lat w różowych barwach opowiada inwestorom. W ostatnich komunikatach producent mikrosfery informuje, że portfel zamówień na rok 2018 wynosi 43,3 mln zł, czyli o 69 proc. więcej niż wyniosła szacunkowa sprzedaż w 2017 r.

Roczne stopy zwrotu spółek.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Alumetal, benefit, CLNPHARMA, colian, dinopl, ekoexport, Enea, ENTER, euco, Famur, FORTE, Livechat, mercator, oex, otlog, pepees, PGE, PROJPRZEM, SELVITA, stelmet)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR