Obligatariusze Hussar Gruppa apelują, aby sąd zgodził się na upadłość spółki

Omawiane walory:

Z dokumentów, do których dotarło Stowarzyszenie Obligatariuszy Spółek KK wynika, że Hussar Gruppa bardziej niż na usługach transportowych skupiał się na udzielaniu pożyczek, w tym także obecnym i byłym spółkom zależnym. Obligatariusze apelują do sądu, aby ten przychylił się do wniosku dłużnika i ogłosił upadłość spółki.

Z dokumentów przedstawionych przez spółkę w sądzie (w związku z odrzuconym wnioskiem o restrukturyzację) wynika, że Hussar Gruppa udzielała pożyczek na masową skalę. W grę wchodzą dziesiątki milionów złotych.

– Oczywiście nie byłoby nic złego w tym, gdyby spółka logistyczno-transportowa od czasu do czasu udzieliła (najlepiej solidnie zabezpieczonej) pożyczki, lecz w wypadku Hussar Gruppa nie były to przypadki pojedyncze. Jednostkowy rachunek zysków i strat za I półrocze 2018 przy 1,487 mln zł przychodów wykazywał 2,047 mln zł zysku netto dzięki ponad 6 mln zł przychodów finansowych z tytułu odsetek. – zaznacza jedna z inicjatorek Stowarzyszenia Obligatariuszy Spółek KK.

Spółka pokazywała zyski, ale problem, jak w każdym takim wypadku, była płynność. Po upadku spółki zależnej Hussar Transport jedynym majątkiem Hussar Gruppa wydają się być właśnie należności z tytułu udzielonych pożyczek. Z księgowego punktu widzenia, są to aktywa, czyli majątek spółki, lecz z drugiej strony nie są to aktywa płynne, które łatwo i szybko można zamienić na gotówkę, stąd też istnieje spore ryzyko, że sąd odmówi wydania postanowienia w przedmiocie upadłości, o którą spółka sama (po raz kolejny) wnioskuje (sygnatura X GU 2084/18). Jeśli tak się stanie, majątek pozostanie niezabezpieczony, a szanse obligatariuszy na odzyskanie środków będą dalej topniały. Niestety, część sądów upadłościowych rutynowo odmawia ogłaszania upadłości spółek, których większość majątku stanowią należności. Nie zawsze jednak taka praktyka bywa uzasadniona. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym obligacjom Hussar Gruppa

Sytuacja Hussar Gruppa SA pod względem struktury aktywów wydaje się być analogiczna do innej spółki związanej z Konradem K. (a także z innymi członkami zarządu GetBacku – Pawłem Trybuchowskim i Mariuszem Brysikiem), tj. GB Managers. W tamtym wypadku sąd odmówił wydania postanowienia o upadłości, a decyzję umotywował właśnie brakiem środków na poczet kosztów postępowania.

– Po bliższej analizie okazuje się, że analogia jest pozorna, gdyż w przypadku GB Managers SA główny składnik majątku to należności z tytułu jednej pożyczki na ponad 6 mln euro udzielonej spółce z siedzibą w Luksemburgu. Z przyczyn chociażby związanych z siedzibą pożyczkobiorcy i jego nieznanym stanem majątkowym można uznać, że koszty związane z próbą jej windykacji mogłyby przerosnąć spodziewane korzyści. Komplementariuszem owego luksemburskiego pożyczkobiorcy jest skromna polska spółka z o.o. o kapitale zakładowym 6 tys. zł, której wspólnikami i członkami zarządu zarazem (jak wynika z KRS) są Konrad K., Pawłe Trybuchowski i Mariusz Brysik. – ustalili obligatariusze.

>> Promocja: do końca listopada roczny abonament premium StockWatch.pl w cenie 6 miesięcy! Sprawdź!

Sytuacja Hussar Gruppa jest nieco inna, bo spółka udzielała pożyczek podmiotom krajowym. Jak zaznacza Stowarzyszenie, Hussar Gruppa udzielała także „dziwnych” pożyczek oraz była stroną, jak się wydaje nie do końca rynkowo wycenionych umów, czyli mówiąc wprost przepłacała za niektóre usługi.

– W swoim piśmie złożonym w dniu 19 listopada 2018 r. zarówno do sądu jak i do Tymczasowego Nadzorcy Sądowego p. Katarzyny Uszak, Stowarzyszenie Obligatariuszy Spółek KK wnosi o przychylenie się przez sąd do wniosku dłużnika i orzeczenie upadłości Hussar Gruppa SA wskazując na zapis art. 13 ust. 3 w kontekście dużego prawdopodobieństwa, że dłużnik dokonał wielu czynności prawnych w celu pokrzywdzenia wierzycieli oraz wyzbywał się majątku w sposób rażąco niekorzystny. – apeluje Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie wskazuje na właściwość rzeczową art. 127, 128, 130, 130a, 131 Prawa Upadłościowego oraz art. 132-134, a także na mające zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o ochronie wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika. Obligatariusze wskazują na kilka przykładowych czynności dłużnika, które na podstawie przepisów prawa upadłościowego powinny zostać uznane za bezskuteczne, takich jak np. bezumowne przysporzenie kilkuset tysięcy złotych na rzecz spółki z branży IT, budzącą wiele wątpliwości transakcję sprzedaży i ponownego odkupu akcji Hussar Solutions SA, liczne pożyczki na wielomilionowe kwoty udzielane obecnym i byłym spółkom zależnym a także podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo z dłużnikiem, aż po mocno nierynkowe warunki współpracy z podmiotem kontrolowanym przez byłego prezesa zarządu.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT HussarGruppa, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR