RANKING: 20 liderów poprawy wyników

Miniony rok dla polskiej gospodarki był udany. Rodzime firmy, także te z warszawskiej giełdy, zanotowały solidną poprawę zysków i przychodów. StockWatch.pl na bazie raportów za 2016 r. sprawdził, które spółki z GPW zapracowały na tytuł geparda biznesu.

Wbrew pozorom wyłowienie najszybciej rosnących fundamentalnie spółek nie jest takie proste. W sprawozdaniach finansowych spółki raportują przychody i zyski na co najmniej trzech poziomach rachunku wyników, a często nawet więcej. Oprócz tego mamy do dyspozycji zmiany w przepływach pieniężnych, tempo wzrostu kapitału własnego lub środków pieniężnych w kasie. Na koniec możemy porównać spółki pod względem strumienia płaconych dywidend. W efekcie dostajemy cały wektor danych finansowych, często o sprzecznych kierunkach poszczególnych składowych. Dlatego na potrzeby niniejszego opracowania przyjęliśmy, że decydującym parametrem jest wzrost sprzedaży [przychody], ponieważ żadna spółka nie jest w stanie rosnąć długofalowo bez zwiększania obrotów.

Dodatkowo uwzględniliśmy wzrost wyniku operacyjnego [EBIT]. Zyski na poziomie marży brutto są ułomne, ponieważ nie oddają kosztów operacyjnych funkcjonowania samej spółki, a w dodatku część firm raportuje wyniki w układzie porównawczym, gdzie ten parametr finansowy nie występuje. EBITDA jest nieporównywalna dla spółek działających w tym samym sektorze, ale mających różny model biznesowy, a zysk netto jest często uzależniony od różnic kursowych i zmian w podatku odroczonym, co drastycznie wypacza ocenę. Dywidendy to nadal rarytas, a przepływy w fazie wzrostu często są niskie przez zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Dlatego EBIT wydaje się najlepszym parametrem porównawczym.

Na starcie należy zaznaczyć, że wzrost wzrostowi nierówny. Znacznie ciężej podwoić sprzedaż r/r będąc branżowym gigantem niż sprzedać drugą gazetę prowadząc kiosk. Z tego powodu w zestawieniu pominęliśmy podmioty, których roczna sprzedaż w 2015 r. nie przekroczyła 9 mln zł i które rok później nie miały przynajmniej 13,5 mln zł obrotu.

Droga na skróty do skokowego wzrostu biznesu: Akwizycje

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek za 2016 r.

Na pierwszy rzut oka najmocniej wzrosły przychody w Pfleiderer Group (d. Pfleiderer Grajewo), gdzie raportowana sprzedaż zwiększyła się 5-krotnie i po przeliczeniu na PLN (spółka raportuje wyniki w EUR) osiągnęła poziom 4 mld zł. Wzrost jest niestety iluzoryczny, bo wynika z porządkowania struktury grupy przez właściciela i pośredniej akwizycji Pfleiderer Gmbh za kwotę 257,4 mln EUR. Ponad 3-krotnym wzrostem obrotów pochwalił się Velto Cars. Niestety, to podmiot notowany na NewConnect z bardzo niską wartością informacyjną samego sprawozdania, które dodatkowo nie było badane przez biegłego rewidenta. Podobnej skali wzrost wyniku pokazał BBI Development, ale w tym wypadku wzrost przychodów nie musi oznaczać wzrostu wartości spółki. BBI to podmiot o bardzo skomplikowanej strukturze kapitałowej ze spółkami konsolidowanymi metodą praw własności, w których w wyniku grupy pojawia się tylko zysk przypadający na grupę BBI. Całkiem możliwe, że organiczny wzrost (przy zastosowaniu konsolidacji proporcjonalnej) był znacznie mniejszy (lub nawet go nie było) niż wskazuje na to skala raportowanej poprawy przychodów. W przypadku spółki Inwestycje.pl, która uplasowała się na czwartym miejscu mamy do czynienia z akwizycją podmiotu TNN Finance, który zajmuje się wymianą walut.

Szukasz szczegółowego obrazu fundamentalnego Twojej spółki po wynikach za I kwartał? ZAJRZYJ TUTAJ >>>

Dopiero piąta spółka z zestawienia nie budzi większych zastrzeżeń, jeśli chodzi o jakość wzrostu. AviaAM Leasing AB w 2016 r. rozpoczęła na większą skalę handel samolotami, niż miało to miejsce rok wcześniej. Nie jest to działalność nowa, ale można się zastanawiać, na ile jest to wzrost trwały, bo liczbę transakcji można policzyć na palcach dwóch rąk. Trans Polonia rośnie przede wszystkim dzięki przejęciu Orlen Transport w lutym ubiegłego roku. Akwizycje są także motorem napędowym wzrostu Medicalgorithmics (Medi-Lynx Cardiac Monitoring) i Wieltonu (przejęcie Fruehauf).

W zestawieniu nie mogło zabraknąć deweloperów. J.W. Construction i Atal podwoiły obroty dzięki sprzyjającej koniunkturze i rok rocznym rekordom sprzedaży nowych mieszkań. W topowej dwudziestce warto zwrócić uwagę na Unimot, który rośnie w imponującym tempie od momentu wejścia w życie pakietu paliwowego, oraz KBJ, które w końcu ujawniło potencjał płynący z własnego oprogramowania.

Nie wszystko złoto, co się świeci

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek za 2016 r.

Jednak wzrost sprzedaży nie zawsze przekłada się na wzrosty wyników. Wśród dwudziestu najlepszych spółek pod względem przyrostu EBIT z przychodowej dwudziestki znajdziemy tylko AviaAM Leasing AB, Trans Polonię, HM Invest i Atal. Liderem zestawienia jest Cube.ITG, które osiągnęło prawie 20-krotnie większy wynik operacyjny niż w 2015 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że 6,6 mln zł wzrostu pochodzi ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co jest zdarzeniem jednorazowym. Skorygowana o one offy dynamika wzrostu pozwala mimo wszystko na zajęcie drugiej lokaty. Trans Polonia poprawiła wynik 13-krotnie, ale podobnie jak w Cube ITG mamy do czynienia z jednorazowym zdarzeniem, tj. 5,7 mln zł zysku ze sprzedaży aktywów trwałych. Dziesięciokrotny wzrost pokazały także banki Getin Holding i BGŻ BNP Paribas. W tym pierwszym wypadku mamy jednak ćwierć miliarda złotych ekstra zysku ze sprzedaży akcji GetBack. Mimo wszystko skorygowany wzrost to nadal +484 proc. r/r.

12 najhojniejszych propozycji dywidendowych czerwca >>> CZYTAJ WIĘCEJ

Do czołowej piątki załapał się Redan, który pochwalił się blisko 480-proc. dynamiką wzrostu. Niestety, jeśli wgryźć się w szczegóły raportu, to okazuje się że aż 9 mln zł pochodzi z różnicy odpisów na należnościach. Po korekcie o to zdarzenie mamy wzrost na poziomie zaledwie 36-proc. Takie same wnioski płyną z analizy raportu Pragma Faktoring. Należności dały ekstra 7,2 mln zł, wobec czego wynik skorygowany rośnie w tempie 52 proc. Z jednej strony to nadal sporo, ale spółka z takim rezultatem wypada daleko poza TOP20.

Mocne wzrosty pozbawione zdarzeń jednorazowych zaliczyły Lotos i Helio. Każda ze spółek zwiększyła EBIT ponad trzykrotnie. W wypadku Cognora rzeczywista dynamika jest nawet większa, co wynika z ujemnych różnic kursowych wykazanych w działalności operacyjnej, ale mimo wszystko przez wysokie koszty finansowe podmiot z branży metalowej nie jest w stanie oderwać się od progu rentowności. W przypadku Bowimu mamy co prawda zdarzenia jednorazowe w postaci przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych, ale tylko na kwotę 3,5 mln zł. Skorygowana dynamika wzrostu EBIT wynosi ponad 260 proc. i nadal pozwala utrzymać się wśród 10 najszybciej rosnących spółek.

W zestawieniu mamy dwóch deweloperów. Skokową poprawę zanotował Ronson. Jednak w tym przypadku możemy mówić o pewnego rodzaju zdarzeniu jednorazowym. Spółka sprzedała swojemu właścicielowi projekt Nowa Królikarnia, na czym zarobiła ponad 57 mln zł. Wątpliwe, aby tego typu transakcje miały miejsce w przyszłości. Choć Atal jest nominalnie ostatni w branżowym mini-zestawieniu, to pod względem rzeczywistej/powtarzalnej poprawy jest liderem. W 2016 r. spółka rozpoznała w wyniku 1.404 lokale, czyli o kilkadziesiąt procent więcej niż rok wcześniej. Nie jest to jednak kumulacja lokali sprzedawanych w okresie dłuższym niż rok – tylko w 2016 t. Atal sprzedał ponad 2.400 mieszkań, co daje spory potencjał wzrostu wyników w przyszłości. 

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Atal, aviaaml, bbidev, BGZBNPP, Bowim, COGNOR, Cubeitg, getin, helio, Ideabank, jwconstr, kbj, Lotos, medicalg, PFLEIDER, phn, pragmafa, redan, ronson, transpol, UNIMOT, wielton, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR