Stelmet miał 3,4 mln zł straty netto w roku finansowym 2018/2019

Omawiane walory:

Stelmet odnotował 3,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w roku finansowym 2018/2019 (1 października 2018 - 30 września 2019) wobec 9,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Stelmet, akcje, wyniki

Zakład Stelmetu w Zielonej Górze (fot. spółka)

Zysk operacyjny wyniósł 26,44 mln zł wobec 27,14 mln zł zysku rok wcześniej.

– Biorąc pod uwagę, że eksport odpowiada za 83 proc. całkowitej sprzedaży Grupy Stelmet, umocnienie euro i funta brytyjskiego wobec złotego miało pozytywny wpływ na wysokość przychodów, a w konsekwencji również na wynik z działalności operacyjnej. Pozytywny wpływ zmian kursowych na poziomie przychodów wyniósł 6,5 mln zł, a na poziomie wyniku EBITDA 4,7 mln zł. Z drugiej strony, negatywny wpływ na wynik EBITDA miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. Saldo tych zdarzeń obciążyło skonsolidowany wynik operacyjny o kwotę 10 mln zł. Ostatecznie, raportowana EBITDA za rok obrotowy 2018/2019 wyniosła 68,9 mln zł, czyli o 0,5 proc. więcej niż przed rokiem. Skorygowana EBITDA, oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych, sięgnęła z kolei 78,7 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku – napisał prezes Stanisław Bieńkowski w liście do akcjonariuszy.

Znaczący, negatywny wpływ na wynik netto Grupy Stelmet za rok obrotowy 2018/2019 miały natomiast zapowiedziane testy na utratę wartości aktywów trwałych, na podstawie których dokonano odpisów aktualizujących.

– Zgodnie z zapowiedziami, w ramach przygotowań sprawozdań rocznych przeprowadziliśmy testy na utratę wartości aktywów trwałych. Wykazały one konieczność dokonania odpisów aktualizujących, które obniżyły jednostkowy wynik netto o kwotę 28 mln zł, zaś wynik skonsolidowany o kwotę 19,8 mln zł. W rezultacie rok obrotowy 2018/2019 zamknęliśmy stratą netto wynoszącą 3,4 mln zł wobec 9,6 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2017/2018. Co ważne, wszystkie odpisy aktualizujące wartość aktywów mają wyłącznie charakter księgowy i nie mają wpływu na bieżącą sytuację płynnościową spółki oraz grupy – dodał prezes.

Wyniki z działalności operacyjnej Grupy Stelmet znajdują się ponadto pod wpływem rosnących kosztów nabycia surowca drzewnego, energii elektrycznej oraz kosztów personalnych. W minionym roku obrotowym średnia jednostkowa cena nabycia drewna wzrosła o ponad 4 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

– Szacujemy wstępnie, że w bieżącym roku obrotowym średni jednostkowy koszt nabycia drewna wrośnie o kolejne 1,6 proc. Wzrośnie także koszt energii elektrycznej, czego nie odczuliśmy jeszcze w pełni w roku 2018/2019 dzięki otrzymanym rekompensatom w łącznej kwocie 2,7 mln zł. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed nami, jak i przed całym sektorem przemysłowym, jest wzrost kosztów personalnych. Naszą odpowiedzią na niesprzyjające otoczenie jest ciągłe dążenie do poprawy efektywności, czego efektem jest m.in. obniżenie kosztów ogólnego zarządu o 12 proc. rok do roku. Ograniczenie kosztów dotyczyło głównie spółek brytyjskich i wynikało z podjętych w poprzednich okresach działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych – wymienił Bieńkowski.

W minionym roku obrotowym Grupa Stelmet zanotowała istotny wzrost sprzedaży zarówno w segmencie drewnianej architektury ogrodowej (DAO), jak i pelletu.

Przychody ze sprzedaży DAO zwiększyły się o ponad 8 proc. do 472,3 mln zł (wliczając 7,8 mln zł ze sprzedaży wyrobów z betonu i metalu, oferowanych na rynku brytyjskim). Segment ten odpowiadał za 78,5 proc. całkowitych przychodów Grupy.

– Rosnąca sprzedaż na rynkach Europy kontynentalnej, przede wszystkim w Niemczech, napędzała wzrosty w segmencie DAO. Przychody tego segmentu na rynku niemieckim w roku obrotowym 2018/2019 wzrosły o blisko 44 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Z nawiązką zrekompensowały one spadek sprzedaży DAO w Wielkiej Brytanii, gdzie w ubiegłym roku koncentrowaliśmy się na zwiększaniu efektywności działalności operacyjnej i poprawie rentowności na poziomie EBITDA. We Francji, czyli na trzecim największym rynku zbytu dla Grupy Stelmet, zanotowaliśmy porównywalną sprzedaż rok do roku. W Polsce sprzedaż DAO wzrosła natomiast o 3,7 mln zł rok do roku – wskazał Andrzej Trybuś, wiceprezes Stelmetu.

Rok obrotowy 2018/2019 był kolejnym z rzędu, w którym Grupa Stelmet zanotowała istotny wzrost przychodów ze sprzedaży pelletu – zwiększyły się one o 13,5 proc. i po raz pierwszy w historii Grupy przekroczyły poziom 100 mln zł, sięgając ostatecznie 100,8 mln zł. Najwyższa dynamika sprzedaży dotyczyła rynku polskiego, gdzie wzrost przekroczył 27 proc., podczas gdy eksportowa sprzedaż pelletu zwiększyła się o przeszło 3 proc. rok do roku.

– W minionym roku obrotowym pozytywny wpływ na przychody ze sprzedaży pelletu miało zarówno zwiększenie produkcji, jak i wzrost cen sprzedaży. W kolejnych okresach nie należy jednak oczekiwać utrzymania tego trendu, zważywszy na narastającą presję cenową (z powodu bardzo ciepłej zimy), a także z uwagi na fakt, że moce wytwórcze Grupy w zakresie produkcji pelletu są już w dużej części wykorzystane – powiedział Stanisław Bieńkowski, Prezes Stelmetu.

Nieprzetworzony na pellet produkt uboczny powstający przy produkcji DAO (np. trociny, zrębki, kora) w roku obrotowym 2018/2019 sprzedawany był wyłącznie w Polsce. Przychody Grupy z tego tytułu wyniosły 27,4 mln zł, tj. o 2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość przychodów Grupy Stelmet pochodzi z rynków zagranicznych (w roku obrotowym udział eksportu stanowił 83 proc. całkowitej sprzedaży), umocnienie euro i funta brytyjskiego wobec złotego o odpowiednio 6 i 7 groszy miało pozytywny wpływ na wysokość przychodów, a w konsekwencji również na wynik z działalności operacyjnej. Pozytywny wpływ zmian kursowych na poziomie przychodów wyniósł 6,5 mln zł, a na poziomie wyniku EBITDA 4,7 mln zł.

– Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w minionym roku obrotowym istotny, negatywny wpływ na wynik EBITDA miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, w tym odpis aktualizujący wartość nieruchomości poprodukcyjnej w Kowarach. Saldo tych zdarzeń obciążyło skonsolidowany wynik operacyjny kwotą 9,8 mln zł. Ostatecznie, raportowana EBITDA za rok obrotowy 2018/2019 wyniosła 68,9 mln zł, czyli o 0,5 proc. więcej niż przed rokiem, natomiast skorygowana EBITDA sięgnęła 78,7 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku – wskazał Piotr Leszkowicz, członek zarządu Stelmetu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 602,02 mln zł w 2018/2019 wobec 553,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018/2019 wyniósł 1,98 mln zł wobec 23,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT stelmet, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR