Polnord zamknął III kwartał niewielką stratą netto

Omawiane walory:

Polnord odnotował 0,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kurs akcji dewelopera spada w worek rano o blisko 2,5 proc., a za jeden walor płacono 2,77 zł.

polnord,wezwanie,akcje

(Fot. fb/Polnord)

Strata operacyjna wyniosła 2,73 mln zł wobec 10,64 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,83 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 24,66 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 75,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 73,4 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 184,06 mln zł w porównaniu z 119,31 mln zł rok wcześniej.

– Na koniec trzeciego kwartału 2020 r. grupa kapitałowa Polnord osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 184,06 mln zł. Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży mieszkań wyniosły 174,96 mln zł. Przychody z tytułu sprzedaży towarów wyniosły 1,65 mln zł. Na poziom osiągniętych przychodów z działalności deweloperskiej wpływ miało przekazanie klientom 505 lokali w inwestycjach realizowanych przez spółki w 100% zależne od Polnord S.A., w tym największy udział miała inwestycja Studio Morena – przekazanych 358 lokali. Analizując poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniku brutto ze sprzedaży należy mieć na uwadze, że wartości tam wskazane nie obejmują wyników z działalności deweloperskiej realizowanej w spółkach współkontrolowanych przez Grupę Polnord. Efekty działalności tych podmiotów uwzględniane są w pozycji ‚Udział w zysku jednostki wycenianej metodą praw własności’, poniżej pozycji ‚zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej’. Udział Grupy Kapitałowej Polnord w zysku w Stacjach Kazimierz wyniósł 2,99 mln zł, natomiast w wyniku rozpoznania odpisów aktualizujących grunty w Spółce Fadesa rozpoznano stratę w kwocie 8,78 mln zł – czytamy w raporcie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 20,0 mln zł i były niższe o 8,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Pozostałe przychody operacyjne w opisywanym okresie wyniosły 8 mln zł, z czego kwota 2,9 mln zł to odwrócenie odpisu na nieruchomości przy ul. Karuzela. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w omawianym okresie 44 mln zł. Na wartość wpływa głównie ujęcie odpisów aktualizujących wartości zapasów (grunty znajdujące się na zapasach). Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych związana jest z dokonanym przez spółkę przeglądem/analizą nieruchomości posiadanych przez spółkę. Przychody finansowe w opisywanym okresie wyniosły 3,7 mln zł, natomiast koszty finansowe wyniosły 10,2 mln zł, podano także.

– Na koniec trzeciego kwartału 2020 roku i do dnia opublikowania niniejszego sprawozdania, zarząd z sukcesem przeprowadził działania poprawiające krótkoterminową płynność spółki i istotnie obniżając jej zadłużenie poprzez spłatę obligacji w łącznej kwocie 80,7 mln zł oraz kredytu bankowego w kwocie 30,0 mln zł – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 34,65 mln zł wobec 57,03 mln zł straty rok wcześniej.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o polnord)

 • Szczepionka przeciwko giełdowym spadkom, w grze Polnord i KGHM

  Giełda w Warszawie kontynuuje wzrosty. Zatwierdzenie przez Wielką Brytanię szczepionki na Covid-19 i perspektywa uchwalenia pakietu pomocowego w USA podziałała na wyobraźnię inwestorów. W centrum uwagi znalazł się KGHM, który rośnie w ślad za drożejącą miedzią, a także spółki POLNORD, Cormay i TIM.

 • Jest kolejne wezwanie na Polnord. Spółka zniknie z GPW

  Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6 905 644 akcji POLNORDu, stanowiących 7,08 proc. kapitału spółki, po cenie 3,55 zł za sztukę, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO BP.

 • Sprzedaż deweloperów z Catalyst spadła o 35 proc. r/r w II kwartale

  Deweloperzy obecni na rynku Catalyst zmniejszyli sprzedaż o 34,8 proc. r/r do 2.772 lokali w II kwartale 2020 roku, wynika z raportu przygotowanego przez DM Navigator.

 • Deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż w I kwartale. W najbliższym czasie część firm zrewiduje swoje cenniki

  Według raportu DM Navigator, deweloperzy obecni na rynku Catalyst zwiększyli sprzedaż o 2,3 proc. r/r do 4.571 lokali w I kwartale 2020 roku. Punktem zwrotnym okazał się marzec, gdzie kontraktacja nowych lokali tąpnęła u niektórych nawet o ok. 70 proc. W najbliższym czasie na wielkie obniżki cen mieszkań raczej nie ma co liczyć, ale część firm chcąc ratować płynność będzie zmuszona do zrewidowania swoich cenników.

 • Cordia International ogłosił wezwanie na akcje Polnordu Węgierska Cordia International ogłosiła wezwanie na sprzedaż 33,5 mln akcji POLNORDu. Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie do 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i wycofanie spółki z obrotu. Cena oferowana w wezwaniu to 3,55 zł za akcję.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR