Faworyci DM mBanku na wrzesień

Biuro w najnowszym raporcie podtrzymało pozytywne nastawienie do rynku akcji. Na wrześniowej liście znalazło się ponad 30 spółek z jedenastu branż.

We wrześniu maklerzy z DM mBanku stawiają na 32 spółki z jedenastu branż. (Fot. stockwatch.pl)

Zdaniem maklerów, najnowsze dane potwierdzają solidny wzrost światowej gospodarki, a perspektywa na kolejne miesiące jest również pozytywna. Jednocześnie nie spodziewają się, aby zbliżające się wybory parlamentarne w Niemczech (24 września) były dla rynków czynnikiem ryzyka. Dodają, że z uwagi na poziom wycen i stóp dywidend, w najbliższych tygodniach akcje europejskie powinny zachowywać się lepiej niż indeksy amerykańskie.

Ostatnie miesiące to czas rynków wschodzących, które przy wysokich wskaźnikach wyceny na rynkach bazowych, w tym przede wszystkim na rynku amerykańskim, stały się celem inwestycyjnym globalnego kapitału. Jak podaje Bloomberg, od początku roku do funduszy ETF dedykowanych rynkom wschodzącym napłynęło netto ponad 33 mld USD, tj. 16,5 proc. aktywów. Bieżący wskaźnik P/E dla indeksu MSCI EM wynosi niespełna 16x, a dla S&P500 to 21x. W ostatnich dziesięciu latach, różnica pomiędzy P/E dla obu indeksów wynosiła średnio 3,6 pkt – obecnie jest to 5,2 pkt Dobra globalna koniunktura, słaby USD, a dodatkowo w ostatnich tygodniach wzrost cen surowców (z wyjątkiem zbóż) budują pozytywny sentyment do tej klasy aktywów. – czytamy w raporcie.

Bieżące P/E dla MSCI EM vs. S&P500. Źródło: DM mBanku/Bloomberg

We wrześniu maklerzy spodziewają się wznowienia prac komisji finansów nad ustawą spreadową oraz rozpoczęcia prac nad nową ustawą CHF w Kancelarii Prezydenta RP. W ich ocenie, nowe regulacje dot. restrukturyzacji CHF mają duże szanse na wejście w życie i mogą trwale obniżyć rentowność sektora. Z tego powodu maklerzy zalecają niedoważanie banków z ekspozycją na CHF.

– Z banków w ekspozycją na CHF rekomendujemy akumulowanie walorów jedynie w przypadku BZ WBK, którego wysokie ROE minimalizuje jej wpływ. W pozostałych bankach oczekujemy, że ROE spadnie poniżej kapitału na co najmniej kolejne 3-4 lata. Z banków bez ekspozycji na kredyty CHF w Polsce rekomendujemy Alior Bank, Pekao, Komercni Banka oraz Bank Handlowy. Największy potencjał wzrostu obecnie prezentuje Alior Bank, którego wycena znajduje się nadal na bardzo niskim poziomie. – uważają maklerzy DM mBanku.

Spółka Rekomendacja Cena docelowa
Alior Bank Kupuj 90 zł
PZU Akumuluj 51,83 zł
PKO BP Redukuj 31,20 zł
BZ WBK Akumuluj 400,10 zł
Getin Noble Bank Trzymaj 1,27 zł
Pekao Akumuluj 145,42 zł
Handlowy Akumuluj 85 zł

Wśród producentów chemii faworytem biura jest Ciech. Maklerzy zwracają uwagę, że spółka jest obecnie najatrakcyjniej wycenianym podmiotem w branży, a dodatkowo na plus przemawiają doniesienia o rosnących cenach sody w Europie i w Chinach. Aktualne zalecenie brzmi kupuj z ceną docelową 77,07 zł za akcję. W krótkim terminie ciekawą opcją może być Synthos, na wycenę którego pozytywnie działa spadek dostaw kauczuków naturalnych do Chin oraz odbicie notowań butadienu. Warto jednak zaznaczyć, że wzrosty z pierwszych dni września z nawiązką zrealizowały prognozę biura (cena docelowa 4,39 zł) i obecnie akcje spółki chemicznej kosztują ok. 4,90 zł.

– Neutralnie podchodzimy do wyceny Grupy Azoty (oczekiwana poprawa wyników w dwóch najbliższych kwartałach, ale ryzyko niesie obserwowana korekta cen zbóż). W krótkim terminie Synthos może być beneficjentem ograniczenia dostaw kauczuków naturalnych do Chin przez Indonezję, Malezję i Tajlandię oraz odbicia notowań butadienu. – czytamy raporcie z 1 września.

Zaskakująco mocne otoczenie makro w rafinerii i petrochemii stało się pretekstem do rewizji w górę tegorocznych marż przerobowych i petrochemicznych. Mimo to maklerzy pozostają sceptyczne nastawieni do sektora paliwowego w średnim terminie, czego efektem są zalecenia sprzedaj dla Orlenu i Lotosu. Ceny docelowe są niższe od bieżących kursów odpowiednio o 32 proc. (81,50 zł) i 17 proc. (48,25 zł). Faworytem biura pozostaje PGNiG, dla którego utrzymano zalecenie akumuluj z ceną docelową podwyższoną do 7,57 zł.

– Korygujemy prognozy EBITDA LIFO dla MOL, Lotosu i Orlenu średnio o 38 proc., co w połączeniu z wyższymi wskaźnikami w wycenie porównawczej i korzystniejszą strukturą bilansów wpływa na istotne rewizje naszych wycen w sektorze. Przy obecnych kursach akcji utrzymujemy jednak negatywne rekomendacje dla Orlenu i Lotosu. W przypadku MOL-a podwyższamy zalecenie z redukuj do trzymaj. Słabsze wyniki 2Q w przypadku PGNiG to naszym zdaniem okazja do kupna biorąc pod uwagę perspektywę liberalizacji rynku gazu, wyniku arbitrażu z Gazpromem i potencjalnych akwizycji na szelfie norweskim. – zaznaczają maklerzy.

Po dynamicznych wzrostach z ostatnich miesięcy maklerzy zmienili nastawienie do spółek energetycznych z pozytywnego na neutralne. Faworytem w branży jest CEZ, który korzysta na wzroście cen CO2 napędzających notowania energii w Niemczech. Maklerzy zalecają akumulację akcji czeskiego koncernu z ceną docelową 468,78 CZK.

Uwzględniając ostatnie wzrosty kursów akcji i niepokojące tendencje na TGE neutralizujemy nastawienie do polskich spółek energetycznych (obniżamy do trzymaj rekomendacje dla PGE i Energi). W naszej opinii ciekawą alternatywą w obecnym otoczeniu makro są akcje CEZ (wsparcie dla wyników 2018 i wysoki DYield). – uważają maklerzy.

Stopu zwrotu za 3 m-ce. Źródło: ATTrader.pl

Spółka Rekomendacja Cena docelowa
CEZ Akumuluj 468,78 CZK (76,36 zł wg stanu na 8 września)
Enea Trzymaj 15,23 zł
Energa Trzymaj 13,50 zł
PGE Trzymaj 14,98 zł
Tauron Trzymaj 3,89 zł

W branży telekomunikacyjnej biuro stawia na Orange Polska i wskazuje, że spółka ma duży potencjał do redukcji kosztów. Aktualne zalecenie dla telekomu brzmi kupuj, a cena docelowa wynosi 7,10 zł. Warto jednak zauważyć, że raport powstał tuż przed publikacją nowej strategii na lata 2017-2020, którą rynek przyjął z dużym grymasem. W mediach faworytem biura jest Agora, która przeprowadziła redukcję zatrudnienia, zreorganizowała pracę redakcji oraz zrezygnowała z dziennika Metrocafe.pl. Mocną stroną jest biznes kinowy. W I półroczu 2017 r. sieć kin Helios przyniosła Agorze wysokie zyski. Natomiast w branży IT DM mBanku preferuje Ailleron, Atende, Asseco South Eastern Europe i Asseco Business Solutions.

Mocną reprezentację w portfelu DM mBanku ma sektor przemysłowy. Na wrześniowej liście jest aż pięć spółek.

– Naszym zdaniem najbardziej atrakcyjnie wyceniane są: Ergis (spółka notowana z około 21-34-proc. dyskontem do innych polskich spółek przemysłowych), Famur (wzrost cen węgla i surowców pozytywnie przekładać się będzie na inwestycje w sektorze wydobywczym), Kernel (wzrost areału powinny przełożyć się na pozytywną dynamikę wyników w kolejnym sezonie), Pfleiderer Group (wzrost portfela zamówień oraz podwyżki cen produktów pozwalają z optymizmem patrzeć na 2H’17) oraz Stelmet perspektywa poprawy wyników w 2018 roku po zwiększeniu obłożenia mocy w Grudziądzu). – czytamy w raporcie.

Wśród spółek, które znalazły się na cenzurowanym jest Boryszew oraz Forte. Maklerzy zwracają uwagę, że spółka kontrolowana przez Romana Karkosika jest notowana z 19-31-proc. premią na wskaźniku EV/EBITDA do spółek porównywalnych. Z uwagi na rosnące ryzyko korekty na metalach biuro obniżyło rekomendację dla KGHM (do trzymaj).

Czarnym koniem drugiego półrocza może okazać się branża budowlana. DM mBanku uważa, że rynek zdyskontował słabe wyniki sektora za 2Q’17, ale jednocześnie nie docenia potencjału poprawy rezultatów w kolejnych miesiącach. Wakacyjna przecena skłoniła biuro do poniesienia rekomendacji dla Unibepu i Erbudu do kupuj. Ceny docelowe wynoszą odpowiednio 15,40 zł i 31,30 zł i są wyższe od rynkowych o 25 proc. i 11 proc.

– W przypadku Unibepu istotnie podwyższamy prognozy finansowe na lata 2017-2018 i spodziewamy się podniesienia konsensusu prognoz w kolejnych miesiącach. Spodziewamy się, że 2Q’17 stanowił dołek w wynikach spółek wyspecjalizowanych w budownictwie kolejowym. Najlepiej oceniamy portfel zamówień na lata 2018-2019 oraz perspektywę poprawy wyników w Torpolu. – czytamy w raporcie.

Spółka Rekomendacja Cena docelowa
Budimex Kupuj 267 zł
Elektrobudowa Kupuj 134 zł
Erbud Kupuj 31,30 zł
Unibep Kupuj 15,40 zł

Mocne perspektywy na kolejne miesiące ma także branża deweloperska. Zdaniem DM mBanku, wyceny spółek pozostają niskie, a w obliczu sprzyjającej koniunktury rynkowej wciąż można liczyć na pozytywne niespodzianki.

– Istotnie podnosimy prognozy i cenę docelową dla akcji Dom Development. Istotny potencjał wzrostu kursów widzimy ponadto w Atalu, Robygu, Lokum, LC Corp i Archicomie. Wśród spółek zaangażowanych w nieruchomości komercyjne preferujemy Echo. – podkreślają eksperci DM mBanku.

Dobra kondycja konsumenta oraz niska wycena euro sprzyjają wynikom spółek handlowych takim jak Eurocash, CCC oraz Amrest. Z kolei osłabienie dolara powinno pozytywnie wpłynąć na koszty zakupu kolekcji jesień-zima’17 w spółkach odzieżowych i obuwniczych. Największymi beneficjentami powinny być: LPP oraz Monnari. Pozytywny wpływ na rentowność sprzedaży powinien być widoczny przede wszystkim w 4Q’17.

Poprawa sytuacji konsumenta (wzrost wynagrodzeń w gospodarce, Program 500+) pozytywnie wpływają na efektywność sprzedaży spółek z sektora handlowego. Coraz wyższa dynamika cen żywności w segmencie detalicznym i hurtowym wspiera sprzedaż porównywalną raportowaną przez Jeronimo Martins oraz Eurocash. Znacząco podnosimy naszą wycenę dla akcji AmRest po uwzględnieniu potencjału do wzrostu rezultatów spółki związanego z konsolidacją i rozwojem przejmowanych sieci restauracji. – czytamy w raporcie.

Spółka Rekomendacja Cena docelowa
AmRest Kupuj 422 zł
CCC Akumuluj 294 zł
Eurocash Kupuj 47,60 zł
LPP Trzymaj 8.800 zł
TXM Kupuj 6,10 zł
Bytom Przeważaj 2,37 zł
TXM Przeważaj 6,10 zł

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Agora, Ailleron, Alior, Amrest, archicom, ASSECOSEE, Atal, atende, bazwbk, budimex, ccc, CEZ, Ciech, domdev, echo, elbudowa, Erbud, ergis, eurocash, Famur, handlowy, kernel, lccorp, lokum, orangepl, PFLEIDER, PGNiG, PZU, robyg, Torpol, txm, unibep)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR